Eveniment academic de excepție la Facultatea de Teologie din Arad. Teza de abilitare susținută de PS Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Facultatea de Teologie din Arad a fost gazda unui eveniment academic deosebit. În dimineața zilei de 3 decembrie 2019, Preasfinția Sa Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a susținut teza de abilitare în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, domeniul Teologie.
La acest eveniment au luat parte, pe lângă membrii comisiei, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu, Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”, părinții consilieri de la Centrul eparhial, părinții profesori ai Facultății de Teologie și studenți teologi.
Comisia a fost alcătuită din profesori de specialitate de la facultățile de teologie din țară după cum urmează: Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, conducător de doctorat al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad; Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Săsăujan – Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București, conducător de doctorat al Universității din București; Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Vicovan – Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conducător de doctorat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Întregul eveniment academic a urmat procedurile legale care se îndeplinesc cu acest prilej. Cuvântul de deschidere a aparținut părintelui decan care a salutat prezența distinșilor participanți și membri ai comisiei, evidențiind importanța evenimentului: prima abilitare din istoria teologiei arădene, ceea ce arată nivelul academic la care este astăzi Facultatea de Teologie din Arad. Această zi istorică, a subliniat părintele decan, va deschide noi oportunități pentru teologia arădeană.
Tot în deschiderea evenimentului a luat cuvântul și Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, care a evidențiat premiera evenimentului și pentru universitate felicitând conducerea facultății și pe candidat și mulțumind, deasemenea, Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru disponibilitatea și deschiderea arătate universității arădene.
În continuare, Preasfinția Sa a prezentat teza de abilitare intitulată ,,Parohie și mănăstire, cultură și istorie bisericească. Lucrarea Bisericii Ortodoxe Române de înveșnicire a omului”. În preambulul expozeului, Preasfinția Sa a evocat evenimentele care s-au succedat în aceste zile în Arhiepiscopia Aradului și în viața cetății, creionând și un scurt parcurs biografic-intelectual al Preasfinției Sale. Prelegerea susținută a sintetizat întreaga activitate de cercetare întreprinsă de Preasfinția Sa pe parcursul a 20 de ani, începând cu perioada studiilor și continuând cu perioada activității la catedră din cele trei centre universitare: Iași, Craiova și Arad. Cercetările și publicațiile Preasfinției Sale s-au axat pe trei mari coordonate dictate de Statutul de Organizare și Funcționare al BOR : Eparhie, Parohie și Mănăstire, aceste trei coordonate fiind legate de istoria și viața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Eparhia Râmnicului și Eparhia Aradului, centre bisericești unde a activat și slujit Preasfinția Sa. Disertația s-a încheiat prin prezentarea proiectelor de viitor, avute în vedere pentru cercetarea academică ulterioară. Aceste direcții s-au concretizat în patru puncte: monahismul din Banat; Eparhia Aradului în perioada modernă și contemporană; istoria Eparhiei Hușilor și diaspora românească coagulată în parohiile și mănăstirile românești.
Au urmat aprecierile din partea comisiei pe care le putem sintetiza în câteva concluzii. Bogatul și sinteticul expozeu al Preasfinției Sale descoperă o asiduă muncă de cercetare pe parcursul mai multor ani concretizată în cărți, studii, articole, conferințe etc. Noutatea cercetărilor constă în abordarea fenomenologică a evenimentelor. Pe lângă prezentarea datelor istorice, Preasfinția Sa pune în evidență și aspectele pastorale și misionare, identificând „pașii lui Dumnezeu în istorie”. Membrii comisiei au evidențiat și relevanța domeniilor de cercetare în istoria, filantropia, cultura și spiritualitatea Bisericii. Analizele concrete ale comunităților parohiale și mănăstirești din diasporă aduce un element de noutate în istoriografia bisericească. Întreaga cercetare academică este pecetluită prin identificarea proniei lui Dumnezeu în istorie. Bogatele referințe bibliografice, cercetarea arhivistică, consemnarea unei istorii orale care va deveni document evidențiază contribuția esențială a operei Preasfinției Sale în domeniul istoriei și spiritualității Bisericii Ortodoxe Române. Întregul itinerar biografic și academic al Preasfinției Sale, după aprecierile comisiei, pune în lumină rolul, șansa, riscurile și provocările pe care și le asumă orice istoric.
Conform procedurilor au urmat întrebările din partea comisiei, precum și întrebări și aprecieri din partea participanților. Înaltpreasfinția Sa a concluzionat întregul eveniment, felicitând pe Preasfinția Sa pentru performanțele academice și mulțumind membrilor comisiei. La fel, a menționat faptul că unul dintre membrii Sfântului Sinod a acces la un titlu academic deosebit, aducând prezentarea doctoratelor la nivelul ierarhiei, „facem toate acestea pentru viața Bisericii”.
Întânirea academică s-a încheiat prin citirea, de către președintele comisiei, a raportului de evaluare privind teza de abilitare a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul. Calitatea, originalitatea și relevanța activității sale academice a determinat comisia să propună spre conferire Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, a Atestatului de abilitare în domeniul Teologie, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române.
În finalul evenimentului de azi, Preasfinția Sa a adresat mulțumirile cuvenite acestui moment.

Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang