Toate articolele scrise de Iustin Popovici

Conferinţa duhovnicească a Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a susţinut marţi, 18 martie, o conferinţă duhovnicească, în Aula Magna a Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad. La eveniment au participat părinții profesori de la Facultatea de Teologie şi Seminarul Teologic din Arad, părinții consilieri, ostenitori ai Centrului Eparhial, zeci de tineri teologi, preoţi şi credincioşi arădeni, care l-au ascultat cu mult interes pe ierarhul arădean.

Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România (ASCOR), filiala Arad, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.

Tema conferinţei a fost ,,Gânduri legate de semnificaţia duhovnicească a Tainei Spovedaniei şi Împărtăşaniei”, înscriindu-se în seria conferinţelor dedicate Anului omagial euharistic – 2014. ÎPS Timotei a tratat aceste două teme importante din mai multe puncte de vedere, şi anume: istoric, liturgic, dogmatic, canonic, duhovnicesc; dând şi nenumărate exemple din bogata experienţă personală. Conferinţa încununează întrunirea studenţilor teologi veniţi de la mai multe facultăţi de teologie din ţară, pentru Simpozionul naţional studenţesc ,,Semnificaţia duhovnicească a Tainei Spovedaniei şi a Împărtăşaniei în viaţa tinerilor”, care se desfăşoară în aceste zile la Arad.

În finalul conferinţei, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a răspuns întrebărilor auditoriului, legate de temele conferinţei şi de alte preocupări spirituale ale celor prezenţi.

Prezentarea conferinţei a fost făcută de preşedintele ASCOR Arad, Marius Lăscoiu-Martin.

După încheierea conferinţei studenţii teologi au avut prilejul de a vizita străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog, vizitând biserica veche, muzeul şi alte obiective din incinta mănăstirii, iar apoi, s-au bucurat de o agapă frăţească, oferită  prin bunăvoinţa părintelui stareţ arhim. Nestor Iovan.

 

 

Ultima actualizare (Joi, 20 Martie 2014 14:01)

„Masa Bucuriei” în Parohia Buhani

Răstimpul postului în care ne aflăm, reprezintă cea mai potrivită perioadă de reîntâlnire a omului cu Dumnezeu prin pocăință, prin rugăciune stăruitoare, prin iertare și milostenie.

Milostenia încununează rugăciunea şi nevoința; împreună desăvârșind postul înlăturând totodată superficialitatea cu care, din păcate, de multe ori este tratat.Cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur sunt ilustrative în acest sens: „Rugăciunea şi postul sunt lipsite de putere dacă nu sunt însoțite de milă. Fără milostenie, ele nu se ridică la cer”.

Parteneriatul național „Masa Bucuriei” derulat de către Patriarhia Română și Selgros Cash & Carry, în cadrul căruia, săptămânal, la nivelul fiecărei eparhii, una din parohiile sărace beneficiază de produse alimentare care să fie distribuite persoanelor nevoiașe, reprezintă o manifestare binevenită, a iubirii milostive față de Dumnezeu și semeni.

Astfel, în Săptămâna a doua din Postul Mare, Parohia Buhani cu filia Minead, Protopopiatul Sebiș, prin purtarea de grijă a preotului paroh Valentin Herbei,  a beneficiat de produse alimentare, de la Selgros Cash & Carry Arad, în cadrul parteneriatului „Masa Bucuriei”, care au fost distribuite la un număr de 25 de familii avându-se în vedere atât familiile cu probleme sociale, precum și numeroasele persoane vârstnice aflate în văduvie, din cuprinsul parohiei.

 

 

 

Ultima actualizare (Joi, 20 Martie 2014 22:41)

Valenţe eclesiale și teologice ale Tainei Spovedaniei și a Euharistiei

Sub genericul de mai sus, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, s-au continuat manifestările dedicate Anului omagial euharistic, printr-un simpozion național ale cărui lucrări au avut loc în ziua de 20 martie, în continuarea celor două zile de manifestări academice studențești.

Astfel, în dimineața zilei, în capela facultății a fost oficiat un Tedeum de către Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. După aceasta a fost inaugurată sesiunea festivă. PC Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, a adresat salutul de bun venit din partea conducerii instituției, exprimând bucuria de a prelungi și încununa cercetarea teologică de la Arad în ultimele zile, pornind de la cel studențesc la cel al profesorilor de liturgică și dogmatică.

ÎPS Timotei apreciază întreaga activitate a Facultății de Teologiei din Arad și buna colaborare a acesteia cu Centrul eparhial. Tema simpozionului organizat „urmează îndrumarea dată de Sfântul Sinod. Aceasta propune o aprofundare a acestor Sfinte Taine atât în viața tinerilor cât și în viața parohiilor, pentru că viața duhovnicească ține de măsura în care ne raportăm cu acrivie la pocăință și împărtășanie”.

P. Cuv. Dr. Teofan Mada, Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Aradului, a salutat eforturile corpului profesoral pentru acest gen de manifestări care se înscriu în noile programe inițiate de Centrul eparhial, desfășurate în colaborare cu Consiliul Județean și Centrul Cultural Arad, puse sub genericul „Hristos în cetate”. În continuare, preacuvioșia sa a arătat că: „Iubirea Bisericii este diferită de alte iubiri religioase, sociale, culturale care sunt iubiri, în orice caz, dar nu sunt întrupate, nu sunt euharistice. În centrul Tradiție ortodoxe nu se află morala ca sistem, ci iubirea ca ethos euharistic, Iubirea mea răstignită”.

 

PC Pr. lect. dr. Lucian Farcașiu, organizatorul acestui simpozion a mulțumit invitaților pentru bucuria unei comuniuni întru cele teologice, pe o tematică atât de benefică pentru revigorarea vieții duhovnicești.

 

Invitații și-au prezentat referatele, urmate de ample discuții, pe secțiuni: Pr. Prof. dr. Nicoale D. Necula (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Bucureşti), Aspecte practice privitoare la săvârşirea Sfintei Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei; Pr. Lect. dr. Ioan Bizău (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj Napoca) Ritul euharistic al căldurii (zeon) în interpretarea liturgică a Sf. Nicolae Cabasila; Pr. Lect. dr. Nicolae R. Stan (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova), Pocăinţa, ca Taină a refacerii comuniunii cu Hristos în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae; Conf. dr. Ciprian Streza (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Bucureşti), Sfânta Euharistie şi Taina Unirii şi a întâlnirii personale a omului cu Dumnezeu şi a schimbului necontenit de daruri între om şi Dumnezeu, Pr. Lect. dr. Emil Cioară (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”, Oradea), Sfânta Taină a Mărturisirii în Biserica Ortodoxă şi în cea Romano-catolică. Studiu comparativ; Arhim. Teofan MadaEuharistia – Taina iubirii transfiguratoare; Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad), Finalitatea Sfintei Liturghii: împărtăşirea credincioşilor; Pr. Lect. dr. Ştefan Negreanu, Etapele interioare ale Tainei Spovedaniei; Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad) Importanţa Sfintei Euharistii pentru exprimarea şi adâncirea unităţii de credinţă a Bisericii; Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad) Relaţia Euharistiei cu celelalte Taine ale Bisericii în concepţia părintelui Dumitru Stăniloae

Ultima actualizare (Joi, 20 Martie 2014 22:21)

Semnificaţia duhovnicească a Tainei Spovedaniei şi a Împărtăşaniei în viaţa tinerilor

Înscriindu-se în tematica Patriarhiei Române pentru anul în curs, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a deschis seria manifestărilor academice programate pentru perioada viitoare, organizând un Simpozion naţional studenţesc, pus sub genericul de mai sus, care s-a desfăşurat în zilele de 18 şi 19 martie 2014.

Prima zi a debutat cu oficierea slujbei de Te Deum, în capela facultăţii, la care a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. După oficiul liturgic, a urmat deschiderea festivă. La prezidiu s-au aflat: ÎPS Timotei, PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, precum şi comitetul de organizare, format din PC Pr. Lect. Dr. Lucian Farcașiu, PC Diac. Lect. Dr. Caius Cuţaru şi stud. Marius Lăscoiu, de la facultatea arădeană.

În calitate de gazdă, părintele decan a inaugurat seria scurtelor mesaje de salut, mulţumind studenţilor şi conducerilor facultăţilor acestora pentru disponibilitatea de a veni la Arad, precum şi chiriarhului locului pentru prezenţă şi binecuvântare. Referindu-se la tema acestui simpozion, preacucernicia sa a explicat alegerea făcută de organizatori, arătând că: „punerea acestor Taine în legătură cu viaţa tinerilor vrea să scoată în evidenţă mai multe aspecte. Pe lângă faptul că tinerii sunt viitorul Bisericii, ei au o vulnerabilitate în plus, faţă de cei maturi, în faţa provocărilor unei culturi secularizante, după cum tot la aceştia se observă o dorinţă şi o sinceritate mai mare faţă de cea a adulţilor, ei fiind într-o permanentă căutare de idealuri. Tocmai de aceea, cele două Sfinte Taine oferă mijloacele pentru ca aceştia să-l poată descoperi pe Hristos Domnul ca Viaţă, Cale şi Adevăr”.

 

La rândul său, părintele Arhiepiscop Timotei a mulţumit pentru invitaţia făcută, exprimându-şi bucuria că Facultatea de Teologie din Arad găseşte resursele necesare pentru a propaga şi adânci, la nivel local, proiectele tematice ale Sfintei Patriarhii. În alocuţiunea prezentată, ÎPS Sa a evocat evenimente şi personalităţi din trecutul local care rămân până astăzi repere în mărturisirea dreptei credinţe, făcând invitaţia de a rămâne permanent atenţi la nuanţele care definesc atât învăţătura de credinţă, cât şi cele privitoare la slujirea liturgică atât de bogată a Bisericii.

Din partea organizatorilor, primul care a adresat un cuvânt de salut a fost părintele Lucian Farcasiu, arătând că cercetarea teologică trebuie să fie dublată neîntrerupt de împărtăşirea din Tainele cele sfinte ale Bisericii. De asemenea, sfinţia sa a reliefat motivaţia acestui demers academic prin aceea că „studenţii arădeni se silesc să urmeze exemplul profesorilor lor care organizează anul mai multe simpozioane, cu reverberaţii naţionale şi internaţionale”, amintind câteva dintre acestea. Tocmai de aceea, sfinţia sa consideră că „acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul centrului eparhial, a conducerii universităţii şi a implicării active a cadrelor didactice”, amintind de faptul că intituţia teologică arădeană şi-a „câştigat un bine meritat loc de frunte între facultăţile şi departamentele univeristăţii, prin aceea că preşedintele Senatului universitar este colegul nostru Pr. Prof. univ. Cristinel Ioja”. Cel de-al doilea, a fost PC Diac. Cius Cuţaru, care a legat acest eveniment de timpul liturgic în care se desfăşoară, amintind de pomenirea Sf. Grigorie Palama, „cel care, prin teologia isihastă, aduce în prim plan relaţia cu un Dumnezeu personal”. Din partea studenţilor a vorbit Marius Lăscoiu, care i-a prezentat pe oaspeţi. La final, sub bagheta dirijorală a Conf. dr. Mircea Buta, corul bărbătesc a intonat câteva piese din repertoriul perioadei pascale.

În prima zi au prezentat referate următorii: Stoica Alin George, anul II, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București), Tainele Spovedaniei și Euharistiei ca mijloace de dobândire a cetățeniei cerești;Lăscoiu – Martin Marius, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Realitatea prefacerii euharistice; Morariu I. Marius, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), Anaforaua euharistică a primelor trei veacuri creștine și importanța ei pentru teologia contemporană; Afrăsiloaei Alexandruși Afrăsiloaei Andrei anul IV (Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași), Îndrumarea continuă a tinerilor prin spovedanie și împărtășanie; Boldor Gheorghe-Laurian, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu), Atracția tânărului față de Hristos prin Spovedanie şi Împărtășanie; Teodorescu Radu Aurel, an IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște), Conștiința curată, condiție a unirii cu Hristos; Petre Andrei Cornel, anul II (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București), Taina Pocăinței, a Spovedaniei și a Împărtășaniei – despre întoarcerea la dreptate, mărturisirea nedreptăților și unirea cu Cel drept; Popa Ovidiu – Silviu, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Aspecte dogmatice privind îndumnezeirea omului în canonul de împărtășanie.

În aceeaşi zi, Î.P.S. Dr. Timotei Seviciu a susţinut, în cadrul serilor A.S.C.O.R. Arad, conferinţa intitulată: Gânduri legate de semnificația duhovnicească a Sfintei Taine a Spovedaniei și a Împărtășaniei. După încheierea acesteia, participanţii la simpozion au vizitat mănăstirea Hodoş-Bodrog.

A doua zi, după oficierea Liturghiei Darurilor maiînainte sfinţite, au continuat şirul referatelor următorii studenţi:Someșan Grigore –Toma, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca), Spovedania lui Stavroghin – valențe teologice și psihologice; Savu Dumitru – Mugurel, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște), Elementele constitutive ale pocăinței în viața tinerilor; Sandu Vlad – Sergiu, anul IV (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Relația dintre psiholog și duhovnic – raportul dintre imanent și transcendent; Mîlcomete Ionuț – Ovidiu, anul I (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Aspecte generale privind Spovedania și Împărtășania în viața tinerilor; Gașpar Florin, anul II (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Împărtășirea în vremea Postului Mare – întărire pe calea ascezei;Lazăr Flavius, anul III (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Îndreptarul de spovedanie: necesitatea actualizării și adaptării lui la nevoile tinerilor; Hodean Ioan, anul III (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad), Abordarea/tratarea complexului de inferioritate în Taina Spovedaniei.

La final, invitaţii au mulţumit gazdelor pentru oportunitatea creată, exprimându-şi bucuria de a fi împreună în acest demers academic.

Ultima actualizare (Miercuri, 19 Martie 2014 21:39)

SĂPTĂMÂNA DUHOVNICEASCĂ LA ȘEPREUȘ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în săptămâna a doua a postului mare, la Parohia Ortodoxă Șepreuș, protopopiatul Arad, în organizarea Consiliului și Comitetului parohial – secțiunea misionară, culturală și pentru tineret, au avut loc  serile catehetice. La invitația preotului paroh Borca Florin Horațiu, au participat preoți din parohii învecinate, ce au susținut cateheze care au plecat de la o temă generală: Rugăciune – convorbirea cu Dumnezeu, privite și din perpectiva anului omagial euharistic și al sfinților Martiri Brâncoveni, astfel:Pr. Ardelean Flavius – Mândruloc,Despre rugăciune – în general, Pr. Pavel Ioan – Sintea Mare,Rugăciune și spovedanie, Pr. Ilica Constantin – Apateu, Rugăciunea prin muncă, Pr. Dumitru Daniel – Țipar, Rugăciune și Euharistie, Pr. Negruț Călin – Gurba, Rugăciunea Domnească, Pr. Gosta Gabriel – Șimand, Rugăciunea ca mărturisireși Protos. Dr. Iustin Popovici – Rugăciunea și asceza.

 

Cuvântările au fost susținute după slujba de seară, s-au bucurat de un număr mare de credincioși, iar sămbătă seara, Corala Bunavestire a Parohiei Ortodoxe Șepreuș, a susținut un Concert de pricesne și cântări specifice perioade Postului Mare. Săptămâna duhovnicească s-a încheiat Duminică seara cu un concert extraordinar susținut de Corul Teologilor și masteranzilor al Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea” Arad, dirijat de Prof. Buta Mircea, care, așa cum spunea părintele paroh Florin Borca, în prezentarea concertului, este „un concert de rugăciuni, îmbrăcate frumos în haina maiestuoasă a cântului coral bisericesc, ce exprimă o recapitulare practică a tot ceea ce am învățat în serile precedente, despre rugăciune”.

În încheire, a fost oferită o agapă frățească pentru oaspeți, la Centrul social-misionar Sf. Vasile cel Mare, al Parohiei Ortodoxe Șepreuș, cel care va fi gazda celei de-a doua săptămâni duhovnicești, intitulată „Masa bucuriei”. Aceasta este parte integrantă a concursului național de proiecte duhovnicești cu prilejul anului omagial euharistic, „Sfânta Euharistie – lumina vieții creștine”. Se va servi masa de prânz la sala de mese a Centrului social-misionar „Sf. Vasile cel Mare” al Parohiei Sepreuș pentru un grup de 50 de persoane, nevoiași ai localității, fără deosebiri confesionale, identificați în colaborare cu Primăria Șepreuș – Biroul de asistență socială. Masa va fi gătită din colecta de la credincioșii parohiei și din alte ajutoare și donații, de către membrii Comitetului parohial, secțiunea social-filantropică.

Ultima actualizare (Miercuri, 19 Martie 2014 16:31)

Duminica a doua din Postul Mare în Parohia Micalaca-Nouă

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a Parohiei Micalaca Nouă din municipiul Arad, a îmbrăcat duminica a doua din Postul Mare haine de sărbătoare. Pictura lăcaşului de rugăciune, în urma lucrărilor de restaurare şi înfrumuseţare, a fost sfinţită prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir şi stropirea cu apă sfinţită de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de slujitori şi numeroşi credincioşi din parohie. În continuare, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială.

În cuvântul de învăţătură  cu titlul ,,Lumina icoanei”, Înaltpreasfinţia Sa, făcând legătura citirilor din duminica trecută cu a celei de acum, a arătat într-o unitate importanţa lor pentru perioada de început a Postului Mare prin lămurirea ce o dă asupra adevăratei credinţe ca şi a jertfelniciei adevăratei trăiri a credincioşilor. Astfel, icoana dreptei credinţe, a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru lume, luminează conlucrarea omului cu harul divin printr-o trăire corespunzătoare voii dumnezeieşti, mai ales prin Sfintele Taine, între care, potrivit anului omagial euharistic,  a Spovedaniei şi Împărtăşaniei.

Biruinţa iconodulilor de la sfârşitul mileniului întâi încununată cu cea a isihaştilor de la începutul celui de-al doilea, cum arată istoria bisericească  a celor două duminici, adică a cinstirii sfintelor icoane şi  iubitorilor de frumos duhovnicesc, reprezentate de Sfântul Grigorie Palama, prăznuit astăzi, dă mărturia cuvenită în acest sens, iar podoaba iconografică a bisericii parohiale restaurată şi sfinţită acum, e opera unui apreciat pictor local şi pusă sub patronajul Sfinţilor Îngeri, a amintit Chiriarhul.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa, a adus mulţumiri părintelui paroh ic.stavr. Nicolae Marcu, pentru toată activitatea desfăşurată peste 40 de ani în această parohie şi bune urări pentru noul hirotonit în treapta preoţiei, a preotului Marcel Marcu, fiul părintelui paroh, care este profesor titular de religie la Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan” din Arad şi va sluji îmbisericit în această parohie.

Conferinţa ,,Adolescenţa, tinerii şi Biserica” la Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, vineri, 14 martie 2014, la Filarmonica de Stat din Arad, începând cu orele 18, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, a conferenţiat, în cadrul programului ,,Hristos în cetate”, coordonat de Arhim. Teofan Mada, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Aradului. Programul ,,Hristos în cetate”, închinat Anului euharistic în Patriarhia Ortodoxă Română, face parte din Parteneriatul de colaborare dintre Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad şi Arhiepiscopia Aradului. Tema conferinţei părintelui Constantin Necula a fost ,,Adolescenţa, tinerii şi Biserica, un subiect foarte actual pentru comunitatea eclezială.

Părintele Constantin este unul dintrespecialiştii în materie de neconvenţionalism şi unul din preoţii Bisericii noastre care îşi refuză mereu înstrăinările, depărtările, într-o frumoasă ,,încăpăţânare” de a rămâne tânăr, neliniştit de dragul lui Hristos şi al slujirii Sale.

Autor a peste 50 de volume (între care ,,Indumnezeierea maidanului” s-a plasat în topul celor mai vândute cărți, ajungând la un tiraj de aproape 50.000 exemplare), cu frecvente apariții media, atât în țară, cât și în străinătate, el însuși realizator a diferite emisiuni (radiofonice, în special), Părintele Constantin Necula a susținut peste 300 de conferințe, pe diverse teme și în diverse spații culturale și religioase, începând cu centrele universitare românești și până la comunitățile creștine din Gana sau Chile…

Discursul şi scrierile Părintelui Constantin Necula se plasează, mai întotdeauna, în mediul „riscului seducţiei”, fiind bucurie şi durere deopotrivă. Prin modul său dezinvolt, absolut original de a-L prezenta pe Hristos, el face o figură de marginal, de rebel într-ale mărturisirii, clamând cu înverşunare neaderenţa la limbajul de lemn, la locurile comune ale propovăduirii lui Dumnezeu. Pentru Părintele Constantin, Hristos nu e doar un refugiu, o alternativă, ci o alianţă, o rotunjire a sensului vieţii, unic adăpost împotriva morţii. În mărturisirea sa, Părintele reuşeşte, aproape de fiecare dată, să scape de capcana clişeelor, într-un metabolism cultural – corolar teologiei – de excepţie, care produce linişte, bucurie.

Temele abordate de Părintele Constantin sunt diverse, pornind de la preocuparea pentru copii (mărturie stau volumele de povestiri şi nu numai, adresate acestui segment), trecând prin locurile cele mai puţin bătătorite de pastoraţia comodă, convenţională (spaţiul maidanelor, al spatelui blocurilor, al provocărilor străzii), până la contaminarea cu accente scolastice, didacticiste, dintre cele mai riguros punctate ştiinţific şi teologic.

Conferinta de la Arad a adus în centrul atenţiei realitatea tinerească, care trebuie înţeleasă într-o manieră profundă şi iubită cu mare spirit de empatie. Ea devine urgentă, în sensul că manifestă o nevoie profundă, o cerere de ajutor sau chiar o provocare, care nu poate fi neglijată, fie de societatea civilă, fie de comunitatea eclezială. Realitatea tinerească este astăzi complexă, dar din ce în ce mai fragmentată. Cu toate acestea, există fenomene categoric pozitive, experienţa de credinţă sinceră şi profundă a atâtor tineri şi tinere, care cu bucurie mărturisesc apartenenţa lor la Biserică.

Titlul conferinței este de mare actualitate: ,,Adolescența, tinerii și Biserica”. Părintele Constantin Necula este prietenul tinerilor şi de aceasta ne-am dat seama prin prezenţa atâtor tineri la această conferinţă. El şi-a propus să-i cunoască pe tineri pe nume, pentru că a cunoaște nu este o știință exterioară, ci înseamnă a fi în interior aproape de celălalt. A cunoaște numele cuiva înseamnă a cunoaște adevărul celuilalt. Înseamnă a iubi.

La final, părintele a dat răspuns numeroaselor întrebări adresate.

Următoarea conferinţă din cadrul Proiectului – program ,,Hristos în cetate”, va avea loc, marţi, 25 martie 2014, la Filarmonica de Stat din Arad, ora 18, când invitat de onoare îl vom avea pe reputatul profesorartistscriitor și compositor Hrisostom Stamoulis, decanul Facultății de Teologie din Tesalonic, Grecia. Titlul conferinței este ,,Euharistia, Viața duhovnicească și Muntele Athos”. Împărtășirea  „continuă” cu Hristos euharistic reprezintă temeiul efortului ascetico-moral de transfigurare a persoanei umane. Tema evaluează, printre altele, si contribuția insuficient sau deloc cunoscută a Sfântului Chiril al Alexandriei la renașterea filocalică în Muntele Athos, în secolul al XVIII-lea.

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul în Arhiepiscopia Aradului

Prima săptămână a Postului Mare a început în Arhiepiscopia Aradului într-o atmosferă de înaltă trăire duhovnicească şi reculegere pentru credincioşii arădeni. Chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, s-a aflat într-un adevărat pelerinaj duhovnicesc pe la bisericile şi mănăstirile arădene, ţinând să fie prezent în mijlocul credincioşilor, participând la sfintele slujbe din această perioadă. Astfel în prima zi a Canonului cel Mare, Înaltpreasfinţia Sa a slujit la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, rostind la sfârşit un cuvânt de învăţătură; în cea de-a doua zi a Canonului cel Mare, Înaltpreasfinţia Sa a slujit la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul, din cartierul arădean Gai, unde a vorbit monahiilor şi credincioşilor prezenţi despre Canonul cel Mare şi canoane în general şi despre practicarea lor în viaţa monastică.

 

Miercuri, 5 martie 2014, Chiriarhul a participat la Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, la Catedrala Veche din Arad, iar seara, la cea de-a treia parte a Canonului cel Mare, Înaltpreasfinţia Sa a ţinut să fie în mijlocul teologilor şi seminariştilor arădeni, la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, urmând tradiţia formată deja de mai mult timp, prin care, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor acestei instituţii de învăţământ teologic. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia duhovnicească şi liturgică a acestei prime săptămâni, precum şi  la importanţa Canonului cel Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul pentru vremea întregului Post al Paştelui. Joi, la cea de-a patra parte a Canonului cel Mare, Chiriarhul a poposit din nou la Mănăstirea Arad-Gai, unde a explicat structura profund duhovnicească a slujbei Canonului cel Mare, care reprezintă un adevărat îndrumar de trăire în această perioadă de nevoinţă şi postire, pe întreg parcursul Postului cel Mare până la Sfânta Înviere.

Ultima actualizare (Luni, 10 Martie 2014 21:02)

Începutul Postului Mare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Săptămâna duhovnicească

Urmând tradiţia Facultăţii de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor acestei instituţii de învăţământ universitar. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, în serile acestei săptămâni a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu câte o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala din Triod. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părintele duhovnic al Facultăţii împreună cu părinţii profesori. La sfârşitul slujbei, câte un părinte profesor al Facultăţii a adresat în fiecare seară studenţilor şi credincioşilor din biserică câte un cuvânt duhovnicesc, îndrumându-i pe calea Postului celui Mare. Astfel, luni seara a vorbit studenţilor şi credincioşilor părintele conf. dr. Teodor Baba, care s-a referit la iconomia mântuirii neamului omenesc aşa cum se reflectă aceasta în paginile Vechiului Testament.

Marţi seara, după partea a doua a Canonului celui Mare împreunat cu Pavecerniţa, părintele lect. dr. Lucian Farcaşiu s-a referit la semnificaţia duhovnicească a cuvântului din Eclesiast: „Este o vreme să taci şi este o vreme să grăieşti” (Eclesiast 3, 7), tâlcuind din perspectivă biblică şi patristică valoarea tăcerii dar şi a grăirii cu folos.

Miercuri seara, a treia parte a Canonului şi slujba Pavecerniţei a fost săvârşită de părinţii profesori slujitori la Paraclisul Facultăţii, în prezenţa Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. La sfârşitul slujbei, Înalt Prerasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia duhovnicească şi liturgică a acestei prime săptămâni a Postului celui Mare. Meditaţia duhovnicească a Înaltpreasfinţiei Sale a avut în vedere în mod special structura profund duhovnicească a slujbei Canonului celui Mare, care reprezintă un adevărat îndrumar de trăire în această perioadă, îndemnându-ne la pocăinţă. De altfel, în cuvântul său, Părintele Arhiepiscop a oferit o adevărată însoţire liturgică şi duhovnicească la conţinutul bogat al acestei slujbe a Canonului şi în general la perioada de început a Postului celui Mare. Referindu-se la conţinutul Canonului celui Mare ca şi expresie a pocăinţei sufletului, Înaltpreasfinţia Sa a îngemănat tema pocăinţei cu cea a Sfintei Taine a Mărturisirii şi a Sfintei Împărtăşanii, în contextul temei generale a anului, dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre celor două Sfinte Taine. La sfârşitul meditaţiei duhovniceşti Înaltpreasfinţia Sa a împărtăşit cuvântul de binecuvântare arhierească studenţilor şi credincioşilor prezenţi în biserică.

Joi seara, ultima parte a slujbei Canonului celui Mare şi a Pavecerniţei a fost săvârşită de către părinţii profesori slujitori la Paraclisul Facultăţii, cuvântul de învăţătură fiind rostit de către părintele duhovnic al Facultăţii, Ioan Lazăr, care s-a referit la temeiurile postului în Vechiul şi Noul Testament, precum şi la valenţele duhovniceşti ale faptului postirii.

În seara de vineri, după slujba Pavecerniţei Mari, a adresat un bogat cuvânt duhovnicesc studenţilor părintele asist. dr. Ştefan Negreanu, care s-a referit la încrederea în Dumnezeu şi lucrarea acesteia în viaţa noastră duhovnicească.

Nădăjduim într-o întărire duhovnicească pe calea postirii care va rodi în bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului, atât a noastră a profesorilor, cât şi a studenţilor, prin împărtăşirea de harul slujbelor săvârşite acum la început de post, cât şi din cuvintele duhovniceşti din aceste seri binecuvântate.