Toate articolele scrise de Iustin Popovici

EXAMEN DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La Centrul eparhial din Arad a avut loc, marţi, 24 septembrie 2013, sesiunea de toamnă a examenului de Capacitate preoţească pentru absolvenţii de învăţământ teologic, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Aceştia au susţinut proba scrisă şi proba orală, în sala de şedinţe a Centrului Eparhial.

La examen s-au înscris şi au participat un număr de 9 candidaţi, Comisia de examinare, compusă din părinţi profesori de specialitate şi părinţii consilieri de la Centrul eparhial, a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. În deschiderea sesiunii Înaltpreasfinţia Sa, după ce a arătat importanţa acestui examen, care are drept scop evaluarea cunoştinţelor de specialitate, dar şi cercetarea devoţiunii sau chemării preoţeşti, i-a binecuvântat pe candidaţi şi le-a urat mult succes.

 

Examenul a debutat cu susţinerea examenului scris, în cadrul căruia, candidaţilor li s-au evaluat cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral – misionar şi social, catehetic, mass – media şi activităţi cu tineretul, economic – financiar şi patrimonial. Apoi, la orele prânzului, a avut loc proba practică.  Proba orală a constat din examinarea cunoştinţelor de tipic şi liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică.

Prin acest mod se realizează o departajare a absolvenţilor care devin candidaţi pentru parohiile din eparhia noastră, iar Permanenţa Consiliului Eparhial ia act de rezultatul examenului de Capacitate preoţească şi procedează ca atare în vederea numirii acestora la parohii.

După încheierea sesiunii de examen, în temeiul notelor şi mediei obţinute, toţi candidaţii au fost declaraţi promovaţi.  Aceştia vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

 

 

SARBATOAREA TÂRNOSIRII BISERICII DIN PAROHIA BAIA

Duminica a 18-a după Rusalii s-a constituit într-o aleasă sărbătoare pentru credincioşii  parohiei Baia, din cuprinsul protopopiatului Lipova. Prin strădania preotului paroh Raul Adrian Moț şi cu sprijinul enoriaşilor şi a altor oameni inimoşi, biserica parohială cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe” s-a înnoit, urmare unor ample lucrări de reparaţie capitală, exterioare şi interioare. Pe lângă lucrările de reparații s-a construit în curtea bisericii o clopotniță în care au fost mutate clopotele bisericii şi s-a înveşmântat iconostasul cu pictură nouă, de către pictorul Gurmai Ștefan.

În dimineaţa zilei un ales sobor de preoţi în frunte cu protopopul Lipovei, Crinel Onea, împreună cu un număr mare de credincioşi şi de copii îmbrăcați în frumoase costume populare specifice zonei, au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitului Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care după cuvântul de bun venit, a mulţumit pentru invitaţia făcută şi pentru primirea călduroasă. În continuare Înalt Preasfinţia Sa a oficiat slujba de târnosire a bisericii urmată de Sfânta Liturghie arhierească, răspunsurile liturgice fiind date de către Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de conf. dr. Mircea Buta.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinţitul Timotei în cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Minune şi misiune”, plecând de la Pericopa pescuirii minunate (Lc. 5), a tâlcuit, în sensul că cei ce poartă numele Mântuitorului, potrivit simbolismului peştelui, sunt adunaţi din marea vieţii, prin învăţătura creştină, în corabia, simbol al Bisericii.

În acest cadru, târnosirea bisericilor este prilej de înnoire a lucrării misionare ortodoxe, a mai amintit Înaltpreasfinţia Sa.

Toţi credincioşii prezenţi au avut nespusa bucurie de a intra în Sfântul Altar, închinându-se şi sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Chiriarhul a  hirotesit întru sachelar, pe preotul paroh, care în încheiere a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru grija părintească şi pentru faptul că a descins în parohia păstorită pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările săvârşite. Ziua de sărbătoare la biserica din Baia s-a încheiat cu o agapă creştinească la Căminul cultural din localitate precum și cu un frumos spectacol de muzică populară.

 

Cerc misionar în parohia Iosăşel

În data de 22.09.2013, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea Domnului” din parohia  Iosăşel, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Iosăşel şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Boca Mihai a susţinut tema „Actualitatea politicii religioase a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în raport cu secularizarea şi laicizarea promovate în zilele noastre”, subliniind libertatea religioasă acordată de Împăratul Constantin cel Mare credincioşilor în raport cu libertatea rău înţeleasă a vremurilor noastre, libertate fără Hristos, subliniind că doar în Hristos găsim adevărata libertate.

Iar în cadrul temei pastoral-misionare a fost prezentată „Crucea Mântuitorului şi crucea noastră”,  părintele arată că, Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este Faţa lui Dumnezeu îndreptată către oameni, în înţelesul că Dumnezeu este Iubire şi în Cruce se arată Iubirea. Deci, Crucea reprezintă Iubirea lui Dumnezeu Tatăl, Care L-a trimis pe Fiu pentru mântuirea lumii, Iubirea lui Dumnezeu Fiul, Care S-a răstignit pentru noi şi pentru a noastră mântuire şi a biruit prin Cruce puterile întunericului.De asemeni fiecare dintre noi avem crucea noastră de purtat şi trebuie să o purtăm fără cârtire ştiind că este mântuitoare. Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte, credincioşii şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Vesa Ioan a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.

 

Cerc misionar-pastoral la Parohia Bârzava

Duminică, 22 septembrie 2013, după Sfânta Liturghie, preoţii ce compun Cercul misionar Radna, din Protopopiatul Lipova, s-au întrunit în biserica parohiei Bârzava. Credincioşii acestei parohii au luat parte la Taina Sf. Maslu, oficiată de un sobor de preoţi.

Tema consfătuirii preoţilor din Cercul Radna a fost: ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai păcii” precum şi ,,Consideraţii teologice despre Taina Sf. Maslu şi rostul Tainei în viaţa particulară a credincioşilor” şi  a fost prezentată de părintele paroh Gheorghe Bândea.

La întrunirea preoţilor şi la susţinerea referatului preotului paroh Gheorghe Bândea a fost prezent şi Preacuviosul părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei şi responsabil cu cercurile pastoral-misionare, delegat al Centrului Eparhial.

Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, felicitând pe susţinătorul referatului, a creionat pozitiv expozeul tematic a Cercului misionar.

Preotul paroh dimpreună cu oficilităţile locale au oferit preoţilor si înalţilor oaspeţi o agapă frăţească, unde dl. primar Gheorghe Faur a transmis sincere mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, care prin binecuvântarea Sa, a făcut posibil acest moment spiritual în viaţa credincioşilor din Parohia Bârzava.

 

 

Deschiderea Simpozionului Internațional „Dogmă și terminologie în Tradiția Ortodoxă și relevanța ei astăzi”

În după-amiaza zilei de Duminică, 22 septembrie a.c., s-au deschis lucrările Simpozionului internațional Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition and its Relevance Today, desfășurat în perioada 22-25 septembrie, la Sofia (Bulgaria).

Această manifestare științifică este organizată la inițiativa Asociației Internaționale a Dogmatiștilor Ortodocși (I.A.O.D.T.), cu binecuvântarea Preafericitului Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, și în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Sf. Clement de Ohrida, din capitala țării vecine, fiind cea de-a IV-a manifestare de acest fel a asociației amintite, primele trei desfășurându-se la Facultățile de Teologie din Arad (2007 și 2009) și  Tesalonic (2011).

Amintim aici că Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi a luat naştere la Arad, odată cu prima s-a conferinţă organizată în anul 2007 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici, dorindu-se a fi o platformă de dezbatere privind rolul şi misiunea teologiei în viaţa Bisericii şi a societăţii, în care, din doi în doi ani, teologii să-şi poată aduce contribuţia la conturarea unei viziuni asupra problematicii amintite.

Aria tematică vizată de organizatorii prezentului simpozion urmărește câteva direcții: distincția dintre dogmă și terminologia dogmatică; limitele și natura provizorie a limbii; evoluția terminologie doctrinare de Părinți și Sinoade până astăzi etc.

În deschiderea lucrărilor au fost transmise mesaje de salut din partea PF Patriarh Neofit, a Rectorului Universității și a Decanului Facultății din Sofia, precum și din partea Președintelui Asociației, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din Arad, care a salutat participanții și a mulțumit gazdelor pentru oportunitatea acordată, de a continua întâlnirile bianuale ale asociației.

Programul convenit cuprinde prezentarea de referate, pe secțiuni, urmate de dezbateri și la final vizitarea mănăstirii Rila.

 

Consfătuirea profesorilor de Religie din judeţul Arad

Vineri, 20 septembrie 2013, în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în aula Facultăţii de Teologie ,,Ilarion V. Felea” din Arad, s-a desfăşurat Consfătuirea profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului. La această întrunire Părintele diacon prof. Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a  prezentat raportul de activitate pe anul şcolar 2012- 2013. În raport au fost cuprinse şi activităţile extracurriculare reprezentative ale profesorilor: premiile obţinute la Olimpiada de Religie şi la alte concursuri judeţene şi naţionale, proiectele derulate în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, precum şi cu alte instituţii.

Alte subiecte pe ordinea de zi au vizat noutăţile legislative şi aspectele legate de metodologia predării Religiei la clasele primare a I-a şi a II-a, planificarea activităţilor metodice şi precizări privind auxiliarele didactice folosite în predarea Religiei în noul an şcolar. Au fost prezentate noutăţile comunicate la consfătuirea naţională a inspectorilor şcolari la disciplina Religie, desfăşurată în perioada 9-11 septembrie 2013 laTulcea, şi s-au confirmat responsabilii pentru cercurile pedagogice.

În cuvântul adresat cadrelor didactice, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop dr. Timotei a insistat asupra legăturii dintre profesorul de religie şi preotul paroh, recomandându-le totodată şi o colaborare frăţească cu celelalte culte în şcolile unde predau. De asemenea, chiriarhul şi-a exprimat dorinţa ca la cercurile misionar-pastorale, alături de preoţi, să participe şi profesorii de religie.

În încheierea consfătuirii a fost distribuit numărul 2 (17) al Revistei de metodică şi spiritualitate a profesorilor de Religie ,,Catehetul”, publicaţie editată de profesorii de Religie ortodoxă din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.

 

 

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD

Ca în fiecare an, mijlocul lunii septembrie aduce cu sine începutul unui nou an şcolar; prilej cu care, luni, 16 septembrie 2013, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a participat la slujba de Te Deum, oficiată de către soborul de preoţi profesori din cadrul seminarului.

După săvârşirea Te Deum-ului, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a reliefat existenţa unei puternice legături între Biserică şi Şcoală, amintind aniversarea, în 2012, a 200 de ani de la înfiinţarea Preparandiei arădene, instituţie fundamentală pentru existenţa istorică a naţiunii noastre pe aceste meleaguri, căci ea creează cultură, fiind  formatoare de civilizaţie, apărând demnitatea şi libertatea noastră. În cadrul Seminarului Teologic se urmăreşte formarea tinerelor vlăstare ale Bisericii, în situaţia de faţă în care societatea românească are mai multă nevoie decât oricând de o revigorare morală, de o întărire a credinţei ortodoxe în spiritul valorilor creştine care au consacrat poporul nostru în istorie.

 

De asemenea Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a adresat dascălilor şi elevilor, urările cuvenite unui început de an şcolar,  rugând pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze activitatea de cercetare din această şcoală eparhială de teologie.

Părintele prof. Pompliu Gavra, directorul seminarului, a dat citire Mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat elevilor, părinţilor şi profesorilor, la începutul anului şcolar 2013-2014. La festivitate au participat reprezentanţi ai oficialităţilor locale şi ai ISJ Arad.

 

 

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci la Arad

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent în mijloul credincioşilor din Parohia Şega I din Arad, unde a săvârşit Sfânta Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

La momentul rânduit, chiriarhul le-a vorbit celor prezenţi despre însemnătatea acestei duminici: ,,numirea Duminicii însăşi după Înălţarea Sfintei Cruci, arată sensul căii creştinului spre înălţarea sufletească prin orice faptă bună şi care dă mărturia despre credinţa fiecăruia.

Pentru lepădarea de sine, luarea crucii şi urmarea Mântuitorului dă pildă şi sfântul zilei Iosif cel Nou, mitropolitul şi ocrotitorul  Banatului, între sfinţii Bisericii Ortodoxe Române, pomenit astăzi. Aceasta este o mărturie de la înaintaşi pentru cei de astăzi spre a o lăsa generaţiilor viitoare care în aceste zile încep un an de şcoală cu binecuvântare cerească”, a mai menţionat chiriarhul locului.

Parohia Şega I sărbătoreşte în aceste zile 80 de ani de la târnosirea bisericii (17 septembrie 1933) de către episcopul Aradului Grigorie Comșa şi totodată  80 de ani de la înfiinţarea corului parohial. La sfârşitul Liturghiei s-a făcut parastas de pomenire pentru preoţii şi ctitorii acestei parohii, adormiţi în Domnul.

 

 

„Nu te teme a cerceta pe bolnavi că pentru aceste fapte vei câştiga iubirea“ (Ecclesiastul 7:37)

Luni, 9 septembrie 2013, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la inițiativa și în colaborare cu Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ortodocși – „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din Arad, Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului a inaugurat redeschiderea Cabinetului medical „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian”.

Acesta a fost înființat în anul 2003 pentru a asigura consultații, tratament și medicamente gratuite. Sfințirea cabinetului s-a săvârșit la data de 19 martie 2003 de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu Arhiepiscopul Aradului şi Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, în prezent Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, la vremea aceea Episcop vicar patriarhal.

Activitatea acestui cabinet medical s-a bucurat până în 2007 de susţinerea medicilor şi asistentelor de la Şcoala Postliceală Christiana din Arad apoi de aportul CMI Dr. Dan Ţărean.

Evenimentul a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, care a oficiat, împreună cu un sobor de preoți, slujba de resfințire a cabinetului medical. Din sobor au mai făcut parte şi consilierul social al Arhiepiscopiei pr. Gabriel C. Mariș, protosinghel Clement Iordache de la Mănăstirea Hodoş Bodrog și pr. Gabriel Vladu de la Parohia Ciunteşti.

În cuvântul de învățătură spus cu acest prilej Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a spus: „Este un prilej deosebit de afirmare a lucrării samaritene a Bisericii pentru cei care sunt mai lipsiți și care sunt prea încercați cu boala. Lucrarea aceasta este una de parteneriat cu medicina. Aici oamenii vin ca la biserică iar medicii se vor pune la dispoziția lor asemenea preoților. (…) Un cabinet poate nivela niște situații pe care societatea încă nu le poate stăpâni. Noi vrem să venim în ajutorul societății, nu să facem concurență unii cu alții. Este un sprijin reciproc: așa cum Biserica este subvenționată de Stat și Biserica încearcă să ajute Statul acolo unde Statul nu poate pătrunde. Grija pentru semen trebuie să fie la înălțime în sensul acesta. Aradul a avut această conștiință totdeauna. Este un document pe care îl prezentăm în societate: ce putem face pentru om astăzi, pentru o Europă unită și o lume doritoare de pace, de liniște, de sănătate, de propășire, de fericire.” Au urmat apoi și câteva discursuri din partea Președintelui Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, cunoscut promotor și susținător al valorilor creștin-ortodoxe, ale D-nei rector Prof. Dr. Coralia Cotoraci, membru fondator și inițiator al Asociației și D-nei Dr. Simona Dumitra – președintele Asociației.

Începând cu data de  1 octombrie a.c., asociația va efectua consultații gratuite pentru pacienții defavorizați social, copiii din familii cu venit mic, familii dezorganizate, familii cu mulți copii, monoparentale, șomeri, pensionari, persoane neasigurate, persoane cu dizabilități, indiferent de credința religioasă. Beneficiarii sunt toți acei frați prea mici ai Mântuitorului, bolnavi și necăjiți pe care dorim să-i cercetăm după cuvântul Mântuitorului de la Mt.25, 36.

Nădăjduim că, în viitor, pacienții să beneficieze pe lângă consultațiile gratuite și de medicamente obținute prin donații.

Specialitățile care sunt aprobate pentru a face consulturi sunt: Hematologie- Prof. Dr. Coralia Cotoraci, Pediatrie – Dr. Simona Dumitra, Psihiatrie- Dr. Ligia Piroș și Dr. Mariana Mariș, Medicină Internă- Prof. Dr. Liana Moș, Medicină de familie- Dr. Cirin Horea, Dr.  Călin Popa, Dr. Mircea Onel, și Dermatovenerologie- Dr. Victor Neamțiu.

Asociația Medicilor și Farmaciștilor Creștin-Ortodocși „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din  Arad este o asociație filantropică medicală creștin ortodoxă care a luat ființă anul trecut și al cărei obiectiv principal este cel de a asigura asistența medicală de calitate populației paupere.

În vremurile grele în care trăim, nu prea mai întâlnim „doctori fără de arginți” asemenea Sfinților Cosma și Damian, ocrotitorii acestui cabinet medical, dar iată că Dumnezeu lucrează în sufletul medicilor credincioși care, din iubire de aproape și compasiune față de suferința bolnavilor, se pun aici în slujba lor.

Este deci o activitate de voluntariat și de dăruire asemenea celei a sfinților doctori Cosma și Damian care purtau de grijă de bolnavi fără a percepe nimic în schimb, doar credința și mărturisirea lui Hristos. De aceea, alături de ei, preoții din Arhiepiscopia Aradului se vor alătura medicilor și se vor ruga pentru acești bolnavi și acolo în cabinet și la Sfintele Altare ale Bisericii.