Toate articolele scrise de Iustin Popovici

Concertul de colinde al Seminarului Teologic Ortodox din Arad

La Seminarul Teologic Ortodox din Arad a avut loc ieri, 17 decembrie, tradiționalul concert de colinde, în prezența Înaltpreasfinției Sale dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, precum și a unei bogate asistețe din care au făcut parte membri ai permanenței Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, cadre didactice de la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”, părinți ai elevilor seminariști, absolvenți ai Seminarului arădean.

Corul, dirijat de părintele arhid. prof. Tiberiu Ardelean, a interpretat colinde cu sensibilitatea specifică vârstei. De asemenea câțiva elevi, pregătiți de doamnele prof. Irina Ancuța și prof. dr. Florica Faur, au recitat frumoase poezii din lirica românească. Spectacolul, prezentat de pr. prof. Dacian-Emilian Nan, s-a încheiat cu piesa Irozii, aparținând dramaturgiei populare, după care părintele director prof. Pompiliu Gavra a mulțumit tuturor celor prezenți.

În încheiere ÎPS Timotei a adresat un cuvânt de apreciere a eforturilor Seminarului de a păstra tradițiile românești, dorind tuturor sărbători fericite, sănătate şi multe bucurii.

 

 

Festivalul de colinde ,,Sara Crăciunului nost” în Parohia Bocsig

Prin inițiativa preotului Bogdan Oneț din Parohia Bocsig, şi a Primăriei împreună cu Consiliului Local al comunei Bocsig, duminică – 15 decembrie 2013, s-a desfășurat în sala Căminului Cultural din localitate, a 11- a ediție a Festivalul de colinde „Sara Crăciunului nost’ ”.

Concertul de colinde a fost susținut de următoarele formații corale: corul bărbătesc al Bisericii Greco-Catolice din Bocsig condus de pr. Gheorghe Tomoioagă – care a deschis festivalul; corul bărbătesc și corul de tineri a Bisericii Ortodoxe din Răpsig conduse de pr. paroh Ioan Vatrici; corul bărbătesc al Bisericii Ortodoxe din Bocsig, care are peste 50 de ani de la înființare, fiind condus în prezent de cântărețul bisericesc Cilan Ioan.

În finalul prestației corului bărbătesc, cel mai vârstnic membru, d-nul Crișan Ioan – 83 ani, a ținut să cânte și o frumoasă priceasnă inchinată Praznicului Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Bine primite de către public au fost colindele tradițional-populare, cântate de către corul mixt al Bisericii Ortodoxe Bocsig în costume populare autentice. Acest cor a luat ființă din inițiativa pr. paroh Bogdan Oneț și a unor buni credincioși ai Bisericii în luna septembrie a anului 2012, și a reușit să cânte pentru al doilea an consecutiv la festival.

Invitați speciali au fost ca în fiecare an, teologii Coralei din Timişoara, dirijată de pr. prof. dr. Nicolae Belean (fiu al Bocsigului), care a oferit un recital de excepţie și care a pus în sufletele tuturor celor prezenți sămânța bucuriei și a speranței adusă de venirea pe lume în Peștera din Betleemul Iudeii a Fiului lui Dumnezeu-Mântuitorul Iisus Hristos.

Festivalul de colinde de la Bocsig a dorit a fi o manifestare deosebită, care să aducă o bucurie în sufletele tuturor credincioșilor din comună și să arate totodată că poporul român indiferent de zona geografică a știut și știe să păstreze adevăratele obiceiuri și tradiții transmise din moși strămoși.

Organizatorii au vrut să scoată în evidență faptul că toate colindele sunt strâns legate de sufletul neamului românesc și o parte integrantă a spiritualităţii creştine plămădite pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu de atâtea veacuri.

 

 

Slujire arhierească în Parohia Apateu

Biserica Ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” a Parohiei Apateu din Protopopiatul Ineu a îmbrăcat, în Duminica a XXVIII-a  după Rusalii, haine de aleasă sărbătoare cu ocazia împlinirii a 102 ani de la târnosirea bisericii. Cu această ocazie, la invitaţia preotului paroh Constantin Ilica şi a Consiliului parohial, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta Liturghie arhierească.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat în faţa bisericii de către preotul paroh, de oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a evidenţiat imporanţa Duminicii în care se citeşte Pilda celor chemaţi la cină şi a accentuat rolul nostru de a răspunde chemării Bisericii şi a participa la Sfânta Liturghie, unde ne putem întâlni în mod real cu Hristos, Domnul şi Mântuitorul sufletelor noastre.

În încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Constantin Ilica a adus mulţumiri ÎPS Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii din Parohia Apateu, precum şi preoţilor slujitori, oficialităţilor prezente şi tuturor credincioşilor care au luat parte la Sfânta Liturghie.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul mixt al parohiei, unul dintre coruri de renume din Arhiepiscopia Aradului. La sfârşit, corul dirijat de părintele paroh, a oferit Înaltpreasfinţiei Sale şi credincioşilor prezenţi un buchet de colinde cu ocazia apropierii Praznicului Nașterii Mântuitorului Hristos.

Biserica a fost construită în perioada iulie 1909 – noiembrie 1910, în stilul tradițional al bisericilor din regiunea Aradului, fără cupolă. În exterior are forma de navă cu abside laterale (stranele). Partea superioră a turnului (turla) este acoperită cu tablă și este o adevărată bijuterie în stilul barocului vienez, bine proporționat, bogat ornamentat, cu motive geometrice. Biserica a fost pictată între anii 1977-1978 de către pictorul Ioan Căzilă în tehnica fresco, stil neobizantin. Biserica a fost renovată în anul 2010 când s-a și pavat împrejurul bisericii. În 2011 a fost pardosit interiorul cu marmură, iar în 2012 s-a refăcut acoperișul, fiind acoperită cu tablă.

Concert de colinde la biserica ortodoxă din Lipova

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, la biserica ortodoxă din Lipova a avut loc duminică, 15 decembrie, începând cu ora 16.00, a treia ediţie a Concertului de colinde intitulat „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu” , Concert care s-a organizat prin parteneriatul dintre Protopopiatul Lipova şi Parohia Lipova II, dar mai ales prin purtarea de grijă a protopopului locului. La cea de-a treia ediţie a acestui Concert au participat zece coruri mixte, bărbăteşti şi de copii, care au încântat publicul foarte numeros şi dornic de a intra în atmosfera sărbătorilor de Crăciun prin intermediul colindelor strămoşeşti. Ca şi în anii precedenţi, toţi participanţii la Concert au primit cadouri din partea Parohiei, care în pregătirea cadourilor a avut colaborare cu firma româno-germană Caritas din Lipova. Mulţumind lui Dumnezeu şi pentru reuşita de anul acesta, aducem slavă lui Iisus Cel ce S-a născut în ieslea cea dobitocească, pentru noi şi pentru a noastră mântuire.

 

 

Tradiţionalul concert de colinde al corurilor Facultăţii de Teologie din Arad

Vineri, 13 decembrie, în sala de concerte a Filarmonicii de Stat din Arad, a avut loc tradiţionalul concert de colinde susţinut de cele două coruri ale Facultăţii de Teologie arădene: Corul dirijorilor masteranzi şi Corul mixt, instruite şi dirijate de domnul conf. univ. dr. Mircea Remus Buta. Ediţia din anul acesta, cu numărul XXI, s-a desfăşurat sub genericul „Minune prea mare”, fiind prezentată de părintele lector dr. Filip Albu.

La manifestare au participat Înaltpreasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, ostenitorii Centrului Eparhial, conducerea Universităţii „Aurel Vlaicu”, în frunte cu doamna preşedinte prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, conducerea Facultăţii de Teologie, cadre universitare, studenţi şi un numeros public.

Repertoriu concertului a cuprins: melodii bisericeşti, cum ar fi Pripeala şi Psalmul ales din rânduiala Utreniei Naşterii Domnului, după melodia compozitorului arădean Trifon Lugojan, colinde tradiţionale, colinde de factură folclorică, colinde prelucrate de compozitori din ultimele două decenii, amintind pe pr. Vasile Grăjdean şi pr. Nicu Moldoveanu. Enumerăm şi câţiva compozitori consacraţi: Gheorghe Cucu, Paul Constantinescu, Ioan D. Chirescu, dar şi compozitori locali, cum ar fi Mircea Emandi.

O manieră deosebită a fost şi dirijarea unor colinde de către studenţi. Ei au avut posibilitatea de a-şi alege piesa pe care au considerat-o potrivită lor. Cât priveşte soliştii, aceştia au acceptat părţile de solo încercând să-şi dezvolte direcţia şi interpretarea. Sensibilitatea lor diferită precum şi viziunea dirijorilor variată, au oferit publicului o paletă bogată în maniera de abordare.

Este de menţionat activitatea deosebită a Corului dirijorilor masteranzi, care au obţinut anul acesta două locuri I la Concursul Internaţional desfăşurat în Republica Belarus, oraşul Grodno, la care au participat 26 de formaţii din 6 ţări şi la Concursul Naţional al Corurilor bărbăteşti ale facultăţilor de Teologie din România, desfăşurat la Deva. De asemenea, este de consemnat prodigioasa activitate şi deosebitul profesionalism ale dirijorului acestor coruri, domnul conf. univ. dr. Mircea Remus Buta, titularul catedrei de Muzică bisericească şi Cântare corală şi dirijată, care anul acesta a obţinut locul I la Secţiunea Compoziţie, din cadrul Concursului „Lăudaţi pe Domnul”.

Atmosfera a fost cu totul deosebită, menită să pregătească sufletele celor care au participat, pentru marele praznic al Naşterii Domnului.

 

 

Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului au concertat la Comlăuş

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului, au susţinut, în seara zilei de 14 decembrie 2013, un Concert de colinde în biserica din Parohia Comlăuş, Protopopiatul Arad. Pentru început, programul a debutat cu un buchet de colinde susţinut de Corul „Nicolae Ștefu” al acestei biserici, înființat acum 13 ani, şi dirijat de vrednicul părinte Nicolae Rădulescu. Biserica a devenit, pentru mai bine de o oră, neîncăpătoare

Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului, întemeiată în 4 februarie 2010, în ziua când s-au împlinit 85 de ani de patriarhat ai Bisericii Ortodoxe Române, la initiaţiva şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu, este reunită sub bagheta dirijorului, arhidiacon prof. Tiberiu Ardelean, şi alcătuită din preoţi din întreaga eparhie arădeană, cu aptitudini muzicale deosebite, pasionaţi de arta corală. Corala are în componenţa sa 30 de membri, care din pasiune şi dragoste pentru cântare, îşi rezervă, înaintea marilor praznice şi a evenimentelor religioase de pe întreg cuprinsul eparhiei, zeci de ore de repetiţii pentru a transmite publicului larg şi societăţii de astăzi, măcar câteva emoţii şi trăiri duhovniceşti.

Prezentarea colindelor a fost făcută cu mult tact de către părintele Gabriel Mariş, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului şi membru în Corala preoţilor, care a spus: ,,bucuria şi mulţumirea noastră este aceea, ca în urma muncii depuse pe parcursul orelor de repetiţii, să putem mişca şi sensibiliza inimile ascultătorilor noştri, dăruindu-le puţin din foloasele şi roadele pe care ni le oferă muzica corală”.

Între piesele corale interpretate s-au numărat: Gazde mari – Tiberiu Brediceanu; Praznic luminos – Timotei Popovici ; Nouă azi ne-a răsărit – Dumitru G. Kiriac; O, ce veste minunată – Gheorghe Dima; Nunta din Cana Galileii – Ioan D. Chirescu; În ieslea din Betleem – Marius Cuteanu; În seara de Moș Ajun – Marin Trache; Moș Crăciun – Dumitru G. Kiriac; La Vifleem colo-n jos – Nicolae Lungu; Bună dimineața – Ioan D. Chirescu; Pogorât-a Domnul Sfânt – Tiberiu Brediceanu; Domnuleț și Domn din cer – Gheorghe Cucu; Sus în casa lui Crăciun – Gheorghe Șoima; Plugușorul – Maxim Vasiliu.

În încheierea concertului, Părintele consilier Gabriel Mariş a adus mulţumiri tuturor celor care s-au ocupat în mod deosebit pentru organizarea acestui concert şi în mod special domnului Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, pentru bunăvoința arătată și de această dată, asigurând transportul coralei din Arad. Părintele paroh Nicolae Porcolean a transmis, prin părintele Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, prezent la acest eveniment, cuvânt de aleasă mulţumire Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru arhiereasca binecuvântare acordată pentru desfăşurarea acestui eveniment la Comlăuş, eveniment istoric pentru parohie, după cum a afirmat părintele paroh. După aceea l-a felicitat, prin cuvinte alese pe părintele arhid. Drd. Tiberiu Ardelean, fost elev al părintelui paroh la Seminarul Teologic din Arad, pe părintele consilier Gabriel Mariş pentru prezentarea făcută, precum şi pe toţi preoţii care au avut bunăvoinţa de-a se osteni şi susţine acest memorabil concert în Comlăuş. Concertul s-a încheiat cu o agapă oferită de primarul Oraşului Sântana, domnul Tomuţa Daniel.

 

Sfinţire la Spitalul Judeţean Arad

Miercuri 11 decembrie 2013, a avut loc inaugurarea Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, în parteneriat public-privat cu  clinica Cardio Life.

Operatiile pe cord se pot face, începând de astăzi aici și asta pentru că aici este instalat cel mai modern angiograf din România, unul dintre primele din generaţia lui instalat în Europa. Aparatul va deservi urgenţele cardiovasculare majore, iar secţia va prelua atât pacienţii cu afecţiuni cardiologice acute, după stabilizarea în secţiile cu profil acut, cât şi pacienţii care au suferit intervenţii chirurgicale pe cord deschis, până la recuperarea lor. În acest fel, bolnavii, între care cei cu infarct miocardic care până acum erau nevoiţi să apeleze la unităţile spitaliceşti din Timişoara şi Szeged, se vor putea trata la Arad.

 

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă ale Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la începutul inaugurării Secției, s-a săvârșit o slujbă de sfințire, de către pr. cons. Gabriel C. Mariș împreună cu preoții misionari ai Spitalului: pr. Pavel Vesa și pr. Dan Magda.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să caute din cer mereu asupra tuturor medicilor și pacienților acestei Secții și să dăruiască sănătate tuturor și multă reușită în lucrarea medicală.

 

 

Întâlnire de suflet cu doi mari duhovnici de la Mănăstirea Oaşa: Părintele stareţ Iustin Miron şi Ieromonah Pantelimon Şuşnea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, marţi, 10 decembrie, la ceas de seară, a avut loc o întâlnire de suflet, cu tema „Viaţa prin celălalt”, invitaţi de seamă fiind părintele Iustin Miron, stareţul mănăstirii Oaşa, din jud. Alba, însoţit  de părintele Pantelimon Şuşnea, doi dintre cei mai cunoscuţi ucenici ai Părintelui Teofil Părăianu, cel care a fost supranumit „duhovnicul României” și care ne-a lăsat multe sfaturi înțelepte și neprețuite cuvinte duhovnicești. Părintele Iustin Miron și Părintele Pantelimon Șușnea revin în Arad după ce, în urmă cu mai bine de un an, au susținut o conferință intitulată ,,Trup și suflet”.

Sala Palatului Cultural a devenit neîncăpătoare întrucât, sute de arădeni şi chiar din judeţele învecinate, au venit să-i asculte pe cei doi părinţi duhovnici şi să se hrănească sufleteşte. Întâlnirea a fost moderată de părintele Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului. Conferinţa a debutat cu un mic concert de colinde, susţinut de un grup al studenţilor şi masteranzilor dirijori, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, sub îndrumarea domnului conf. univ. dr. Mircea Buta. După aceea a fost prezentată tema în sine, apoi participanţii au vizionat un scurt reportaj, prezentând viaţa şi activitatea monahală de la mănăstirea Oaşa,  după care s-a trecut la ultima parte a întâlnirii, în care participanţii au adresat întrebări celor doi părinţi, legate de nevoile sufleteşti şi nedumeririle cu care se confruntă.

La final, părintele Iustin Popovici, a mulţumit celor care s-au ocupat îndeaproape pentru desfăşurarea acestui eveniment, şi anume: reprezentanţilor Centrului Cultural Judeţean Arad, Asociaţiei Ieromonah Arsenie Boca din Arad, Asociaţiei Brâncoveanu şi nu în ultimul rând doamnei Viorica Graur pentru toată organizarea, precum şi celor doi părinţi pentru osteneala de a veni în mijlocul arădenilor şi de a le dărui hrană sufletească, în această perioadă de pregătire pentru marele praznic al Naşterii Domnului.

 

 

 

Popas de suflet cu moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai

Înainte de a pleca spre Catedrala Patriarhală din Bucureşti, sfintele moaşte au poposit preţ de o oră, la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul” din cartierul arădean Gai. Aici maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş împreună cu părintele duhovnic protos. Cleopa Jurj şi obştea de maici, au aşteptat cu multă emoţie în suflet sosirea sfintelor moaşte. După ce s-a înconjurat biserica nouă a mănăstirii, ele au fost aşezate pe un baldachin în mijlocul bisericii, biserică  târnosită în urmă cu doi ani de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Menţionăm aici faptul că, cu acel prilej maica stareţă Magdalena Borteş şi părintele duhovnic protos. Cleopa Jurj au fost distinşi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel tocmai cu crucea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Preasfinţitul Părinte Varsanufie, după ce a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a oferit maicii stareţe Magdalena, din partea Preafericirii Sale, icoana și medalia omagială a Sfinților Împărați și cartea lui Eusebiu de Cezareea cu „Viața Împăratului Constantin” şi a mulţumit Preabunului Dumnezeu pentru încheierea acestui pelerinaj, luându-şi rămas bun de la arădeni.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel toată preţuirea pentru binecuvântarea acordată ca sfintele moaşte să ajungă si în mijlocul arădenilor, chiar şi pentru câteva zile, spre întărirea evlaviei credincioşilor noştri, iar Preasfinţitului Părinte Varsanufie i-a urat multă sănătate, bucurie, pace şi răsplată de la Bunul Dumnezeu pentru toată osteneala în lucrarea misionară împlinită în Arhiepiscopia Aradului şi-n partea de apus a ţării.

Ca încheiere a festivităţii arădene, Grupul psaltic ,,Tronos” al Catedralei Patriarhale din Bucureşti, condus cu multă măiestrie de Arhidiacon protopsalt Mihail Bucă, a prezentat în seara zilei de 11 decembrie 2013, un concert de colinde din vastul repertoriu ce-l deţine, la Palatul Cultural al Aradului, bucurându-se de aprecierea întregii săli umplute până la refuz de locuitorii Aradului şi celor veniţi pentru acest prilej din alte zone.