Parohia Prunișor

PAROHIA ORTODOXĂ PRUNIȘOR

 • HRAMUL: SFINȚII  ARHANGHELI  ,,MIHAIL ȘI GAVRIIL”
 • PROTOPOPIATUL: SEBIȘ
 • PREOT PAROH:  IOAN-FLORIN AVRAM
 • DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: 29.03.1994, LOC. AGRIȘU MARE, JUD. ARAD.
 • DOMICILIUL: ORAȘ SEBIȘ,  PRUNIȘOR, NR. 79, JUD. ARAD.
 • STUDII SUPERIOARE: FACULTATEA  DE  TEOLOGIE ȘI MASTER LA  ORTODOXĂ ,,ILARION V. FELEA” ARAD
 • TEL. 0753 502536
 • NUMĂR DE CREDINCIOȘI: 115  FAMILII CU  280  CREDINCIOȘI
 • ISTORICUL BISERICII

TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC

 Parohia este situată în satul Prunişor, la 5 km distanţă de oraşul Sebiş, acest sat datând din 1405. Până în anul 1926, a purtat denumirea de Kertes (Chertiş), abia după aceea şi-a schimbat denumirea în Prunişor. Prunişorul este un sat component al oraşului Sebiş, situat la jumătatea de est a judeţului Arad, la intrarea în depresiunea Zărandului. Spre nord-est este delimitat de dealul Hotar, care desparte Prunişorul de Cărand; la nord-vest este pârâul Teuz; la sud-est pârâul Sauzaş care desparte Prunişorul de Igneşti şi Susani; în sud şi sud-vest Teuzul desparte Prunişorul de Sebiş; de la sud la nord se află comuna Bârsa şi satul Răpsig spre nord – vest.

 1. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

ISTORIA  ZIDIRII  EI

Locuitorii din Prunişor au avut locul pentru biserică din vremurile vechi. Înainte de anul 1800, cei care locuiau în crângul Hălmăgeni aveau o bisericuţă de lemn în apropiere de Vadul Onii, pe locul numit până astăzi Bisericuţa .De asemenea mai exista o biserică din lemn la intrarea în cimitir; locul unde a fost se cunoaşte şi astăzi. După ce s-a stabilit noua vatră a satului, biserica a fost  vândută locuitorilor din Rănușa, construindu-se o biserică din piatră albă cu turnul de lemn şi acoperită cu şindrilă. Această biserică a fost reparată în mai multe rânduri, până în anul 1944 când a fost grav avariată în timpul luptelor dintre armatele române şi cele maghiare, fără a se mai putea repara. În toamna anului 1944, în localul fostei şcoli confesionale a fost amenajată o capelă în care s-a oficiat serviciul religios, până la 1 noiembrie 1981. Construcţia actualei biserici a început în anul 1951, realizându-se doar fundaţia şi soclul. A început, apoi, zidirea pereţilor care au fost înălţaţi aproximativ cu un metru deasupra soclului. Din pricina lipsei banilor, lucrările au fost întrerupte, zidurile au fost acoperite cu scânduri şi carton asfaltat, pentru a fi ferite de intemperii. Abia în anul 1974 s-a primit autorizaţie pentru construire de biserică. S-au demolat zidurile care se învechiseră. S-a făcut un nou plan şi deviz de către arhitectul Tritaler Francisc din Arad. Lucrarea a fost angajată de Cooperativa Sebişana, secţia construcţii, care a fost trecută la Intreprinderea Judeţeană de Construcţii, lotul 5 Sebiş. Ca zidari s-au angajat: Rusu Vasile, Boşcai Isaia şi Bogdan Damaschin, toţi din Prunişor. Construcţia s-a început în luna aprilie 1974. Zidirea a fost acoperită în  1975. În anii următori a fost tencuită.

PISANIA Biserica nu are pisanie, are doar actul de târnosire datând din anul 1981.

ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII

 Biserica, sub formă corabie, cu turlă clopotniţă, este construită din cărămidă pe temelie de beton şi acoperită cu ţiglă. Dimensiunile sfântului lăcaș sunt 27 m lungime și 10 m lățime.

 PICTURA În anul 1981, a fost pictată de  către pictoriţa Angela Voiticeanu Cărămidă, din Arad, pictura fiind realizată în tehnica tempera. La 1 noiembrie 1981, a fost sfinţită de către vicarul episcopesc Gherasim Hunedoreanu.

OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI

 Cărţi vechi: Palia de la Orăștie (1582), Liturghier (București, 1747)

ŞIRUL PREOŢILOR

 Preoţi slujitori: Gheorghe (1746), Bălaș(1746), Gavrilă(1743,1750), Dumitru(1756), Ioan Popovici (1767-1798), Mihai(1779,1780), Simion Popovici(1791), Gheorghe Bragea, Iosif Ghergar(1848-1871), Alexandru Ghergar(1849-1876), Ștefan Damaschin(1877,1889), Ioan Popovici (1897), Micluţia Sabin(1904-1924), protopopul Florian Roxin şi preotul Ioan Cosma din Buteni(1924-1926), Ionuţaş Aurel(1926-1976), Pui Ioan(1976-1988), Covăsânţean Stelian(1988-1989) şi Botea Alexandru(1990-2017, Florin-Ioan Avram (2018-prezent).

 1. Parohia deţine un cimitir. Aici există un monument ridicat în numele eroilor căzuţi pe câmpul de luptă de la Prunişor, în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Eroii făceau parte din școala de ofiţeri rezervişti de la Bacău şi erau în termen redus.
 1. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ Nu este cazul.
 1. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.

 ACTIVIŢĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE

 În fiecare an se ţine hramul bisericii ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, ocazie cu care se face parastasul pentru ctitorii bisericii şi Tedeum-ul de mulţumire. Printr-un parteneriat cu şcoala, clasele I-IV, în fiecare an la „Înălţarea Domnului”, preotul, credincioşii, dascălii şi elevii se întrunesc ca să facă pomenirea eroilor neamului. La praznicile împărăteşti se organizează colecte pentru cei nevoiaşi din parohie, iar copiilor li se oferă mici cadouri.

BIBLIOGRAFIE:

 VESA, Pavel, Episcopia Aradului (1706-1918), Cluj Napoca 2006, pp. 652-653; BRĂILOIU, Vasile, Monografia satului Prunișor (ms.).

28534140_1643685709042719_1752021932_n

84

233

330

614

1310