VIZITĂ CANONICĂ ÎN PAROHIA ARAD – ŞEGA I

La invitaţia preoţilor şi credincioşilor parohiei, în Duminica a VI- a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului  s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Arad-Şega I din Protopopiatul Arad unde  a slujit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din zona Cadaş, împreună cu Preacucernicii Preoţi Constantin Rus şi Aurel Bonchiş şi cu Diaconul Călin Teuca.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Timotei a făcut legătura între citirile biblice duminicale şi cele ale hramului bisericii, ca şi cu marile sărbători din răstimpul postului Adormirii Maicii Domnului, adăugând şi zilele pomenirii sfinţilor români, între care Sfântul Ioan Iacob, prăznuit, punând în lumină faptul că au ca fir călăuzitor dorinţa constantă a omului de a cunoaşte pe Dumnezeu şi de a se  ridica spre El prin credinţa tare şi fapta bună.

,,În această privinţă stă pilda şi ajutorul Mântuitorului, a Maicii Domnului şi a sfinţilor pomeniţi. Prăznuirea Sfintei Cruci ne reaminteşte şi îndatorirea omagierii în acest an a Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, care au dovedit-o ocrotitoare, spre înălţarea credincioşilor de la Biserica luptătoare la cea triumfătoare, mai lămuritor pentru învăţătura dată fiind titlul uneia dintre cărţile părintelui Dumitru Stăniloae, omagiat în acest an, anume ,,Iisus Hristos sau restaurarea omului”, a arătat ÎPS Arhiepiscop Timotei. La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preotul Aurel Bonchiş a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru vizită şi pentru sfaturile primite privind edificarea sfântului locaş.

Biserica din această parte a parohiei este nou construită, lucrările de edificare  începând în  anul 2000 şi  se află acum în stadiul de finisare exterioară, iar în interior sfântul locaş asteptă haina picturală.

O seară de neuitat în parohia Moțiori

În Duminica a V-a după Rusalii care premerge începutul Postului Adormirii Maicii Domnului şi în săptămâna Scoaterii Sfintei Cruci, în faţa Troiţei din curtea Bisericii cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” a Parohiei Moţiori s-a întrunit sub conducerea Părintelui Protopop Moise Nica, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, cercul pastoral-misionar Ineu, din Protopopiatul Ineu. În cadrul programului misionar-cultural şi catehetic al anului omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, soborul de preoţi ai cercului, în prezenţa a numeroşi credincioşi au săvârşit Taina Sfântului Maslu.

Partea a doua a serii a continuat mai apoi prin cuvântul de introducere al Părintelui protopop la lucrările cercului, în care a amintit cu nostalgie şi cu bucurie împlinirea a 50 de masluri săvârşite în această parohie. A mai subliniat că la fiecare vizită primirea călduroasă, purtarea de grijă a credincioşilor parohiei şi dragostea faţă de locaşul Domnului prin permanenta lucrare de înnoire, au marcat aceste evenimente.

Părintele paroh Ciprian Petru Sălăvăstru a susţinut lucrarea cu tema „Actualitatea politicii religioase a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în raport cu secularizarea şi laicizarea promovate în zilele noastre”, evidenţiind libertatea religioasă acordată de Împăratul Constantin cel Mare credincioşilor în raport cu libertatea rău înţeleasă a vremurilor noastre, libertate fără Hristos, subliniind că doar în Hristos găsim adevărata libertate. În cea de a doua temă, pastoral misionară „Serbarea Duminicii”, părintele paroh a arătat trecerea de la ziua sâmbetei, a sabatului vechi testamentar la serbarea şi importanţa duminicii ca zi a Învierii şi a serbării ei cu argumentele scripturistice şi patristice. Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a oficializat serbarea Duminicii, pentru că ea era deja existentă, se sărbătorea de creştini, încă de la apostoli.

Caracterul liturgic al cercului a fost conturat tot de părintele paroh prin tema „Proscomidia – Unitate şi comunitate în Hristos”, în care a accentuat semnificaţia mistico-simbolică a proscomidiei, arătând că pâinea făcută din mulţimea boabelor de grâu şi vinul din boabele de struguri simbolizează comunitatea spirituală care leagă între ei pe toţi membrii Bisericii. Pâinea şi vinul sunt deopotrivă daruri ale naturii precum şi roade ale ostenelii umane, pentru a semnifica sfinţirea firii în Hristos şi umanizarea hristologică şi euharistică a materiei prin har şi prin rugăciune. Prin dumnezeiasca închipuire şi istorisire a Sfintei Proscomidii, vedem în mijloc pe Hristos Însuşi, prin Agneţ, pe Fecioara Maria de-a dreapta, prin miridă, îngerii şi sfinţii de-a stânga, iar dedesubt întreaga adunare a credincioşilor Lui, dreptmăritori, vii şi adormiţi. Aceasta este Taina cea mare: Dumnezeu între oameni şi Dumnezeu care S-a întrupat pentru dânşii. Aceasta este împărăţia ce va să fie şi petrecerea vieţii celei veşnice: Dumnezeu cu noi, văzut şi împărtăşit.

În încheiere Părintele paroh a mulţumit Părintelui Protopop pentru permanenta purtare de grijă, preoţilor pentru împreuna slujire şi credincioşilor pentru dragostea şi sprijinul nemijlocit în lucrarea pastoral-misionară şi pentru buna desfăşurare a serii.

 

 

 

Cerc misionar în parohia Gurahonţ

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Gurahonţ, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Crăciun-Dorel Moţ, s-au întrunit în Duminica a V-a după Rusalii în biserica cu hramul „Buna Vestire” din parohia  Gurahonţ. Soborul preoţilor prezenţi a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat credincioşi din parohia Gurahonţ şi parohiile învecinate.

În partea a doua a întrunirii, în contextul Anului omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Tuţu Petcuţ de la Parohia Secaş a susţinut tema „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi locurile sfinte”, evidenţiind că de numele  Sfântului Împărat Constantin cel Mare şi mai ales a mamei sale Sfânta Elena sunt legate cele dintâi pelerinaje la locurile Sfinte, unde împărăteasa Elena a pus temelie  mai multor biserici creştine.

Iar în cadrul temei cu caracter pastoral-misionar cei prezenţi au dezbătut subiectul „Preoţia lucrătoare prin iubire”,  subliniindu-se şi argumentându-se biblic Taina Preoţiei şi evidenţiind faptul că preoţii în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos au misiunea de a propovădui şi de a transpune în viaţă iubirea mântuitoare, lucrătoare în fapte bune.Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi, subliniindu-se importanţa care trebuie dată misiunii preoţeşti şi disciplinei în ce priveşte săvârşirea Sfintelor Taine şi a slujbelor în biserică.

Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească, în finalul întâlnirii, preotul paroh Crăciun-Dorel Moţ, mulţumind tuturor pentru participare.

 

Slujire arhierească în Parohia Agrişu Mare

În Duminica a V-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în  Parohia Agrişu Mare, Protopopiatul Ineu, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările de restaurare şi pictură a iconostasului bisericii parohiale.

Întâmpinat de către preotul paroh Adrian Zaha, de oficialităţile locale, de enoriaşi, de copiii şi tinerii satului, care i-au oferit flori, Înaltpreasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. În cuvântul de învăţătură ierarhul a tălmăcit citirile zilei (Romani 10, Matei 8) în sensul demnităţii omului creat după chipul lui Dumnezeuspre a realiza asemănarea cu El prin înaintarea continuă în bine. ,,Dumnezeu a făcut toate bune, dar o ceată de îngeri a căzut din bine prin mândria de a fi mai presus de Creator. Totodată au invidiat pe om pentru menirea sa căutând să-l atragă pentru a-l înrobi. Rugăciunea pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o cere să fim izbăviţi de3 ispita celui rău, care este persoană, nu numai personificare a răutăţii. Domnul Iisus a lucrat pentru salvare, cum dovedeşte minunea din Sfânta Evanghelie de astăzi. Toţi credincioşii trebuie să fie solidari în bine, aşa cum spune apostolul duminicii: ,,cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire”, a spus ÎPS Arhiepiscop Timotei. În încheierea Sfintei Liturghii s-a oficiat slujba parastasului pentru unul dintre ctitorii importanţi ai bisericii parohiale, Sandu Jivan.  Preotul paroh a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii eparhiei,

Biserica parohială a fost construită în perioada 1934-1936 în  stil bizantin, fiind respectată schema generală a planului centrat în formă de cruce şi cupole. Considerată a fi un adevărat manifest, biserica din Agrişu Mare a fost realizată într-o manieră neîntâlnită în epocă şi în zonă. Ea însumează tradiţii medievale diverse: Ţara Românească, Moldova veacului al XVII-lea, Transilvania romanică, Bizanţul de la cumpăna mileniilor.Pictura murală a fost executată în tehnica fresco în perioada anilor 1974-1975. Printre obiectele patrimoniale de valoare ale bisericii din Agrişu Mare se pot aminti: Cartea românească de învăţătură (Iaşi 1643)şi Octoihul (Bucureşti, 1720).

 

 

 

LUCRĂRILE CONSILIULUI EPARHIAL ŞI SINAXA STAREŢILOR DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Sub conducerea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, la mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad- Gai s-au desfăşurat joi, 25 iulie 2013, lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, urmate de Sinaxa stareţilor aşezămintelor monahale ale eparhiei. La lucrările Consiliului eparhial  au participat membrii aleşi, clerici şi laici, Permanenţa Consiliului eparhial şi Părinţii Protopopi din cele patru protopopiate care alcătuiesc Arhiepiscopia Aradului. În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Timotei, după ce a salutat pe cei prezenţi, a prezentat sinteza activităţii eparhiale în primul semestru al acestui an, modul în care au fost aduse la împlinire hotărârile adoptate la  ultima şedinţă a Consiliului şi Adunării eparhiale. Chiriarhul a evaluat activitatea pastoral- misionară, catehetică, educaţională, economică şi socială a preoţilor de la protopopiate şi parohii ca fiind una în general pozitivă, cu evidente posibilităţi de îmbunătăţire, îndemnând în mod special la respectarea disciplinei financiare, în primul rând prin  achitarea impozitelor şi contribuţiilor pentru asigurările sociale.

După apelul nominal, citirea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei  anterioare şi anunţarea ordinei de zi, prezentate de către Preacucernicul Preot Simion Mladin, secretar eparhial, Părintele Iacob Bupte, vicar eparhial, a informat asupra stadiului executării hotărârilor adoptate în  urma prezentării raportului economico- financiar de la şedinţa anterioară. Aspectele prezentate au fost întregite cu alte activităţi şi probleme semnalări de factură economică: prevederi legale privind retrocedări de bunuri, situaţia debitelor, prezentarea rezultatului Colectei pentru fondul Central Misionar, înfiinţarea unui Birou de pelerinaj, a unui nou spaţiu destinat desfacerii obiectelor bisericeşti, în prezentarea părintelui Teodor Faur, consilier economic.

Problemele de ordin administrativ- bisericesc care intră în competenţa soluţionării de către Consiliul eparhial: numiri de preoţi, completări de posturi, aspecte disciplinare, au fost prezentatze de către Preacucernicul Părinte traian Micoroi, consilier administrative bisericesc.

Raportul Sectorului Cultural, prezentat de către consilierul de resort, Preot dr. Vasile Pop, a conţinut o informare asupra hotărârilor sinodale adoptate în şedinţa Sfântului Sinod din 4 iulie 2013,  prezentarea rezultatelor la examenele finale şi de admitere în şcolile teologice ale eparhiei, situaţia predării Religiei în şcoli, evenimentele şi manifestările cultural- pastorale şi misionare, activităţile cu tinerii, desfăşurate în eparhie. A fost adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului eparhial evidenţierea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a lucrării misionare deosebite din Arhiepiscopia Aradului, desfăşurată cu copiii în cadrul Proiectului ,,Alege Şcoala!” şi acordarea Diplomei Omagiale Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în cadrul Sesiunii festive de închidere a acestui prpiect, desfăşurată la Palatul Patriarhal.

Preacucernicul Părinte Mircea Bupte, consilier social, a prezentat activitatea eparhială în Sectorul Social, activitatea Asociaţiei Filantropia Arad, cu propuneri spre aprobare legate de eficientizarea acesteia, probleme legate de disciplina în activitate a preoţilor şi a personalului angajat în activitatea de slujire social- caritativă. A fost prezentat impactul pozitiv pe care l-a înregistrat Proiectul ,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor locale ortodoxe în dezvboltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba- Iuliei”, cu prilejul finalizării acestui proiect.

Lucrările Consiliului eparhial au fost urmate de Sinaxa stareţilor din eparhie în cadrul căreia s-au prezentat aspecte legate de viaţa monahală, respectarea disciplinei monahale, prevenirea unor probleme şi abateri de natură economic- administrativă, alte probleme specifice.

În încheierea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor pentru osteneală şi implicare.

 

 

HRAM LA MĂNĂSTIREA FEREDEU

Unul dintre ocrotitorii mănăstirii Feredeu, de la poalele Dealurilor Zarandului, din Podgoria Aradului, este Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, al cărui hram îl poartă metocul aşezământului monahal. Loc de pelerinaj pentru credincioşii din împrejurimi şi mai de departe, mănăstirea şi-a primit şi în acest an  cinstitorii veniţi să se închine aici la ceas de sărbătoare. Încă din ajun cei prezenţi au participat la programul sfintelor slujbe, începănd cu Vecernia cu Litie şi la slujba de Priveghere, la Taina Sfântului Maslu şi la Sfânta Liturghie din noapte. În ziua praznicului, obştea monahală, în frunte cu Părintele arhimandrit Ilarion Tăucean, stareşul mănăstirii, soborul preoţilor şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului sosit, ca în fiecare an, pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură, intitulat ,,Puterea rugăciunii” Înaltpreasfinţia Sa a arătat că definirea rugăciunii ca înălţare a minţii  spre Dumnezeu găseşte o ilustrarre în personalitatea proorocului Ilie Tesviteanul a cărui viaţă culminează cu suirea la cer ,,cea de foc purtătoare”, cum este numită în Sinaxar. ,, El stă ca pildă de comuniune cu Dumnezeu, călăuzind pe credincioşi spre postul Maicii domnului, în răstimpul căruia praznicul Schimbării la Faţă a Domnului îl arată stând înainte împreună cu Moise, amintind prin aceasta mărturiile mesianice ale Vechiului Testament”, a subliniat ÎPS Timotei. După otpustul Sfintei Liturghii credincioşii prezenţi au participat la Taina sfântului Maslu.

Stareţul Sfintei Mănăstiri a mulţumit Întâistătătorului eparhiei pentru participarea la sărbătoarea de hram, pentru grija pe care o poartă cu consecvenţă aşezământului monahal, al cărui ctitor ÎPS Sa este considerat, prin readucerea acestuia la existenţă.

 

 

VIZITE CANONICE PE VALEA MUREŞULUI

În Duminica a IV-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală pe Valea Mureşului, în parohiile Lupeşti şi Neudorf.

În dimineaţa zilei chiriarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie de credincioşii Parohiei Lupeşti, în frunte cu preotul paroh, Alexandru Neicu, în faţa noii biserici parohiale cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”. Cuvântul de bun venit a fost adresat înaltului oaspete de către Părintele Crinel Onea, Protopopul Lipovei. Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa unuei mulţimi numeroase, ÎPS Timotei a sfinţit lucrările de pictură efectuate la pridvorul bisericii şi a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială. În cuvântul de învăţătură a evidenţiat ,,binefacerile  comuniunii”, care, ,,la nivelul instituţiilor imperiului roman şi a moştenirii acestuia prin misiunea creştină ce pune temeiuri noi civilizaţiei europene, sunt arătate şi prin ţinuta sutaşului din Sfânta Evanghelie, mai ales în legătura cu persoana Mântuitorului. Un aspect aparte în acest cadru este însăşi istoria Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, omagiaţi anul acesta, istorie legată de cea bisericească. Hramul sărbătorit, din preziuă, în contextul citirilor duminicale (Romani 6, Matei 8) şi al noii picturi a pridvorului sfântului locaş, îndeamnă la înălţarea continuă spre idealurile hrănite de valorile solidarităţii şi conlucrării umane într-o ierarhizare ce nu uită fraternitatea credincioşilor ca fii ai lui Dumnezeu”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa .

Pentru activitatea administrativă şi pastorală desfăşutrată de la venirea în parohie, preotul paroh a fost hirotesit întru sachelar.

În seara zilei, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost oaspetele credincioşilor din Parohia Neudorf. În biserica parohială, cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” , chiriarhul a oficiat Sfântul Maslu, înconjurat de un ales sobor preoţesc, în prezenţa credincioşilor parohiei. Sub titlul ,,Proorocul izgonitor de boale şi izvorâtor de vindecări”, ÎPS Timotei a subliniat în cuvântul de învăţătură rezonanţa imnografică cu mijlocirea Sfântului Ilie, prin rugăciunea sa ,,care mult poate”, potrivit apostolului prim al slujbei, acelaşi cu al praznicului. În încheierea vizitei pastorale  preotul paroh, Dumitru Popa, a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop, pentru bucuria făcută credincioşilor de a vizita parohia şi pentru părinteasca purtare de grijă arătată în mod constant.

 

Biserica este o îmbrăţişare

Cu acest titlu se desfăşoară în staţiunea balneo-climaterică Moneasa, jud. Arad, tabăra social-educativă organizată de Consiliul Judeţean Arad în perioada 8 – 13 iulie a.c. Programul se desfăşoară cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, cu sprijinul nemijlocit al d-lui Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în cadrul parteneriatului dintre instituţia menţionată, Centrul Cultural Judeţean Arad şi Arhiepiscopia Aradului, initiative şi coordonarea proiectului  aparţinând Părintelui Arhimandrit Teofan Mada.

De-a lungul celor şase zile 30 copii care, poate, n-au fost plecaţi niciodată de acasă şi nu au cunoscut ce înseamnă petrecerea timpului într-o tabără, vor pătrunde în frumuseţeaslujbelor de la schitul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din staţiune, în mirifica atmosferă a povestirilor religioase, a activităţilor educative şi recreative, a frumuseţilor deosebite la poalele Munţilor Codru Moma. Preoţii parohi s-au îngrijit de cele trebuincioase copiilor pentru bagajul de tabără, în timp ce Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei a asigurat produsele de igienă personală participanţilor.

Aducem şi pe această cale mulţumiri organizatorilor şi ostenitorilor acestei bucurii aduse copiilor, nădăjduind ca îmbrăţişarea Bisericii să-i cuprindă pe toţi întru spor duhovnicesc pe calea mântuirii.

 

MOMENT COMEMORATIV ÎN PAROHIA AGRIŞU MARE

Obştea credincioşilor din Parohia Agrişu Mare, Protopopiatul Ineu din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, în frunte cu Părintele paroh Adrian Zaha au dat veste tuturor fiilor satului, încă de la sărbătoarea Rusaliilor despre iniţiativa de a comemora, printr-o slujbă de pomenire, preoţii trecuţi la cele veşnice, care au deservit comunitatea. Astfel, în Duminica a II-a după Rusalii, a pomenirii Sfinţilor Români, în monumentala biserică parohială purtând hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a fost oficiată Sfinta Liturghie, în cadrul căreia preotul  locului a evocat memoria şi personalitatea slujitorilor altarului bisericii parohiale. După otpustul sfintei Liturghii toţi cei prezenţi au înconjurat mormântul vrednicului preot Romul Motorca, ctitor al bisericii parohiale, personalitate marcantă a preoţimii arădene din  prima jumătate a veacului douăzeci, distins în anul 1934 cu Coroana României în grad de ofiţer, de la a cărui mutare la Domnul s-au împlinit anul acesta 67 de ani.

 

În cadrul slujbei de parastas oficiată la mormântul său, frumos împodobit cu flori, au fost pomeniţi şi ceilalţi preoţi ai parohiei, pomelnicul fiind încheiat cu numele vrednicului de pomenire, preotul Solomon Mican, fixat în memoria colectivă datorită realizărilor din anii păstoririi, pe tărâm pastoral- cultural şi gospodăresc. Răspunsurile liturgice, atât la Sfânta Liturghie, cât şi la slujba de pomenire, au fost date de către tânărul cor al parohiei, înfiinţat în urmă cu un an, la iniţiativa preotului paroh.