Activitate metodică a profesorilor de religie

Vineri, 03 decembrie 2010, la Şcoala Generală „Gheorghe Popovici” din Apateu, a avut loc activitatea metodică a profesorilor de religie din zona Ineu. Lecţia demonstrativă a fost susţinută, cu acordul inspectorului de religie diac. prof. Florin Sirca, de către domnul prof. Matei Adrian, la clasa a V-a  şi a avut ca temă „Sărbătorile domneşti cu dată fixă”.

La activitate au fost prezenţi următorii profesori: pr. Zaha Adrian – Şcoala Generală Craiva, Cotuna Călin – Şcoala Generală Sepreuş, Voştinar Cristian – Şcoala Generală Zărand, Piroc Mihai – Grupul Şcolar Cermei, Nicola Claudia – Grupul Şcolar „Sava Brancovici” Ineu iar de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu –  Gaşpar Marcel, Şandor Cristian – responsabilul comisiei metodice şi Ardelean Lăcrămioara – metodician al I.S.J. Arad.

Această activitate metodică a fost, pentru toţi cei prezenţi, un bun prilej de observare şi analiză a impactului utilizarii metodelor şi mijloacelor moderne de predare ale religiei asupra formabilului. Prezentarea în PowerPoint a sărbătorilor domneşti a permis utilizarea, în acelaşi timp, a imaginii – icoanele praznicale, a textului asociat sărbătorilor şi a unui fundal muzical religios specific fiecărui praznic, fapt ce a ajutat foarte mult la fixarea noilor cunoştinţe. De asemenea, elevii au demonstarat un limbaj religios bogat, ceea ce  arată ancorarea lor în viaţa Biserii prin participarea la sfintele slujbe.

Seară duhovnicească la Bocsig

Vineri, 3 decembrie 2010, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Parohiei Ortodoxe Bocsig, Protopopiatul Ineu, Arhiepiscopia Aradului, s-a organizat o seară duhovnicească cu participarea preoţilor din cadrul Cercului Misionar I Ineu şi a unui mare număr de credincioşi.

Evenimentul a constat în săvărşirea slujbei Vecerniei în sobor şi în susţinerea unui miniconcert de colinde de către corul de copii al parohiei.

Soborul părinţilor slujitori a fost alcătuit din: preot Călin Negruţ (Parohia Gurba, secretar protopopesc), preot Augustin Braiţ (Parohia Mocrea), preot Sever Mocan (Parohia Ineu-Traian), preot Cristian Ardelean (Parohia Ineu II), preot Gheorghe Mance (Parohia Iermata), preot Alexandru Pop (Parohia Berechiu), preot Florin Borca (Parohia Moţiori), preot Mircea Oală (Parohia Şicula), preot Flavius Ardelean (Parohia Bocsig, coordonator al Cercului Misionar I Ineu) şi diacon Marius Braiţ. Răspunsurile la strană au fost date de către membrii corului bărbătesc al Parohiei ortodoxe Bocsig, dirijaţi de cântăreţul bisericesc Ioan Cilan. Ele au fost completate de un scurt recital de colinde oferit de corul de copii al aceleaşi parohii, instruiţi de către profesoarele Nicoleta Diaconescu şi Mihaela Cilan, apreciat de toţi cei prezenţi.

La finalul slujbei, părintele Călin Negruţ a ţinut o frumoasă cateheză despre post şi despre aspectele sale practice, îndemnând pe credincioşi să recurgă la post, nu doar în scopul întîmpinării cu vrednicie a Praznicului Naşterii Domnului, ci în vederea curăţirii trupeşti şi sufleteşti permanente, fiecare putând să-şi aleagă modalitatea de postire care i se potriveşte structurii sale psihofizice şi aspiraţiilor duhovniceşti (ajunare totală, ajunare parţială, post uşor), împletind postirea cu rugăciunea şi milostenia pentru jertfa postului să fie, astfel, una deplină şi bineplăcută înaintea lui Dumnezeu.

A urmat apoi un scurt cuvânt rostit de către preotul paroh, Flavius Ardelean, care a subliniat frumuseţea şi măreţia serii duhovniceşti trăite, aducând, totodată, mulţumiri tuturor participanţilor şi tuturor celor implicaţi în buna reuşită a acestei seri.

Evenimentul spiritual  derulat la Bocsig s-a dorit a fi o lucrare pastoral-misionară – înscrisă în activitatea Cercului Misionar I Ineu – ce va continua cu evenimente similare ce se vor desfăşuara şi în alte parohii din cadrul acestui cerc, la date ce urmează a se stabili ulterior.

Seară duhovnicească la Păuliş

Una din datoriile pe care fiecare dintre noi trebuie să o ţinem cu sfinţenie este aceea de a păstra nealterate tradiţiile şi obiceiurile specifice fiecărei zone din ţara noastră-

Duminică, 5 decembrie, cu ocazia înainte prăznuirii hramului Sf. Nicolae, biserica parohială din Păuliş (1783) a găzduit întrunirea preoţilor ce alcătuiesc Cercul misionar Radna, Protopopiatul Lipova.

Întâlnirea din această lună a avut o desfăşurare  mai specială şi asta pentru că a debutat cu un  program specific Crăciunului cu o grupă de colindători, o grupă a şubelor precum şi grupa ce a interpretat şcena naşterii Domnului. Rolurile şi colindele au fost interpretate de elevii Şcolii Generale ,,Căpitan Ioan Fătu” din Pulis, incluşi în programul ,,Hristos împărtăşit copiilor”, elevii fiind pregătiţi de către învăţătorul Murgu Emil și prof. de religie Bedelean Mihaela, sub îndrumarea directorului Nicoară Florin şi sub coordonarea pr. paroh Rusu Gheorghe.

Apoi copiii au fost răsplătiţi cu dulciuri şi calendare de buzunar cu icoana Sf. Nicolae, nu înainte ca Pr. Protopop Onea Crinel să rostească un cuvânt de învăţătură legat de importanţa sărbătorii Sf. Nicolae, ocrotitorul copiilor. Pr. Protopop a mai evidenţiat şi importanţa ce trebuie acordată tradiţiilor locale într-o lume tot mai secularizată, felicitând totodată pe cei ce s-au ostenit să pregătească elevii pentru acest programul dăruit auditoriului.

După aceea soborul alcătuit din 16 preoţi în frunte cu Pr. Protopop Onea Crinel, a oficiat Taina Sf. Maslu spre folosul trupesc şi sufletesc al celor prezenţi în Sfânta biserică iar la final credincioşii au fost miruiţi în timp ce strana a încântat auditoriul cu o suită de colinde specifice Postului Craciunului.

Seara duhovnicească la Vânători

În după-amiaza zilei de duminică, 05 decembrie, în ajunul sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae, în parohia Vânători, Protopopiatul Arad, s-a desfăşurat întrunirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.

Întâlnirea a debutat prin săvârşirea în biserica parohială din satul Vânători, începând cu orele 17:00, a Tainei Sfântului Maslu de obşte. În fruntea celor zece preoţi slujitori, s-a aflat părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, care este şi coordonatorul cercului pastoral-misionar.

Cuvânt de învăţătură şi de întărire în credinţă a adus părintele Traian Moţiu din parohia Pilu. Părintele şi-a fundamentat cuvântul pe textul pericopei evanghelice de la Sfânta Liturghie, din Evanghelia după Luca, capitolul 13, unde se vorbeşte despre tămăduirea femeii gârbove, subliniind faptul că în chipul acelei femei suntem toţi oamenii care purtăm asupra noastră povara păcatelor noastre care ne apasă sufleteşte şi pe care suntem chemaţi să o lăsăm la picioarele lui Hristos, prin Taina Sfintei Spovedanii. Aflându-ne în ajunul prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, părintele Moţiu nu a uitat să menţioneze ajutorul pe care îl primim în lucrarea mântuirii noastre de la acest sfânt, ca de altfel şi de la toţi ceilalţi sfinţi, care sunt aproape de noi şi ne ajută prin rugăciunile lor înaintea lui Dumnezeu.

În încheierea Tainei Sfântului Maslu, părintele paroh Dorel Ancuţa a mulţumit prin cuvinte calde şi pline de emoţie colegilor preoţi pentru popasul duhovnicesc în parohia dânsului, dar şi tuturor credincioşilor prezenţi.

Întâlnirea preoţilor a continuat apoi cu fixarea datelor şi temelor pentru cercurile misionare din anul viitor, prima întâlnire din anul 2011 urmând să aibă loc în parohia Chişineu-Criş I, pe data de 30 ianuarie.

TÂRNOSIREA BISERICII DIN FILIA BÂRZEŞTI, PAROHIA GROŞENI

Duminică, 5 Decembrie, Înalt Preasfinţitul Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat slujba de târnosire a Bisericii cu hramurile: ,,Schimbarea la Faţă” şi ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, din parohia Groşeni, filia Bârzeşti.

Biserica din filia Bârzeşti  a fost construită între anii 2008-2010, piatra de temelia fiind pusă la data de 1 Mai 2008 de către Înalt Preasfinţitul Timotei. Este cea mai nouă biserică din cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi reprezintă biserica care a ţinut locul Catedralei ,,Sfânta Treime”, din momentul punerii pietrei de temelie şi până când noua Catedrală a Aradului a ajuns în faza terminală a construcţiei. Până în anul 2008, în localitatea Bârzeşti nu a existat o Biserică Ortodoxă, creştinii din această comunitate au fost nevoiţi, de-a lungul timpului, să-şi îndrepte paşii spre Biserica din parohia Groşeni, unde au căutat alinare şi hrană sufletească.

Din iniţiativa şi prin purtarea de grijă a Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, a fost încredinţat preacucernicul părinte Simion Mladin, secretar eparhial, pentru rezidirea capelei din şantierul Catedralei ,,Sfânta Treime” din Arad cu sprijinul unui grup de credincioşi din Arad, care şi-au arătat credinţa şi jertfelnicia lor şi au contribuit la construcţia Sfântului lăcaş. Biserica este construită în formă de navă, iar pictura este realizată în stil bizantin, respectând normele canonice. Clopotul, praporii, veşmintele şi celelalte necesare exercitării serviciului de cult au fost donate de la Catedrala Arhiepiscopiei Aradului, prin grija Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei.

În ajunul ocrotitorului lăcaşului de cult al obştei creştine: Sfântul Ierarh Nicolae, Înalt Preasfinţia Sa, a fost întâmpinat de preacucernicul părinte protopop al Ineului,  Nica Moise, de un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de un număr mare de credincioşi din parohie, cât şi din împrejurimi.  În cuvântul de întâmpinare, părintele protopop a evidenţiat importanţa venirii arhipăstorului în mijlocul turmei duhovniceşti.

După oficierea slujbei de târnosire, Înalt Preasfinţitul Timotei a săvârşit dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfinţia Sa a explicat pericopa evanghelică a duminicii: Vindecarea femeii gârbove. ,,Noi suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi de aceea tindem mereu spre o asemănare cu Dumnezeu şi, chiar dacă o infirmitate oarecare afectează fiinţa noastră, Dumnezeu vrea să fie mereu oglindită în toată frumuseţea Sa, coroana creaţiunii fiind omul. Deci frumuseţea omului în întregimea sa, în întregul său, trebuie să fie, în aşa fel încât, să îndemne toată fiinţa să învie mereu spre înălţarea către Dumnezeu. Statura noastră este dreaptă şi iată, această femeie a fost învrednicită într-o clipă să-şi îndrepte iarăşi ţinuta ei şi să poată privi cerul. De multe ori viaţa, pe fiecare dintre noi, ne pleacă până la o gârbovenie sufletească gravă, cu voia sau fără voia noastră. Deci trebuie să ne gândim totdeauna că suntem creaţi după statura lui Hristos şi aceea trebuie să o respectăm, cum însuşi Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bărbatul desăvârşit, statura lui Hristos, aceea trebuie să o ferim ca să refacem chipul lui Dumnezeu, ca să ne asemănăm cât mai mult cu El. Imaginea acestei femei gârbove ne aduce aminte şi de starea noastră de decădere şi de smerenie de voie sau de nevoie, pentru că mândria ne-a coborât până într-atâta încât să nu ne putem înălţa privirea spre cele înalte.” Înalt Preasfinţia Sa a mai subliniat şi importanţa Bisericii pentru întreaga obşte creştină, unde primim harul vindecării de gârbovenia sufletească.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Trânc Marius Petru, care într-un timp foarte scurt a revigorat viaţa duhovnicească a parohiei.

Toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să se închine înaintea Sfintei Mese târnosite, eveniment unic pentru comunitatea parohială.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, parintele paroh a adresat cuvinte de recunoştinţă şi mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, părintelui secretar Simion Mladin, tuturor ctitorilor Sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi. Apoi toţi cei prezenţi au participat la agapa frăţească dedicată acestui eveniment.

Cerc misionar la parohia Revetiş

Duminică, 5 decembrie 2010, în Ajunul sărbătoririi Sfântului Nicolae, la Parohia Ortodoxă Română Revetiş, din Protopopiatul Sebiş al Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc o binecuvântată lucrare a cercului pastoral Buteni, împreunată de rugăciune şi înălţare duhovnicească.

Mai întâi a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu de obşte de către un ales sobor de preoţi, răspunsurile fiind date de către un grup de studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, care la sfârşit ne-au încântat prin colindele pe care le-au pregătit spre audiţie, spre bucuria credincioşilor şi a copiilor care au fost de faţă.

În cadrul slujbei săvârşite, cuvântul de învăţătură cu mult folos a fost rostit de către părintele Alexandru Botea de la parohia Prunişor, care a evidenţiat credinţa femeii gârbove, vindecată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar şi mila Acestuia faţă de ea, precum şi milostenia pe care noi o putem îndeplini, necondiţionat, faţă de semenii care ne înconjoară.

La sfârşit, copiii care au fost cuminţi şi răbdători au fost răsplătiţi de către Moş Nicolae cu mici pachete. Aceştia au cântat lui Moş Nicolae câteva colinde, din cele pe care le învaţă la Sfânta Biserică, la deniile săvârşite în acest Post al Naşterii Domnului, pregătindu-se pentru Ajunul vestirii acestui mare praznic.

După slujbă, preoţii prezenţi au dezbătut tema „Milostenia în viaţa creştinilor”, susţinută de către părintele Mihai Radeş, prin care s-a arătat importanţa faptelor milosteniei trupeşti şi sufleteşti în viaţa creştinilor, avându-l mai ales cu acest prilej pildă şi exemplu pe Sfântul Nicolae, marele Ierarh din Mira Lichiei.

Milostenia este o virtute foarte scumpă pentru viaţa creştina şi pentru fiecare dintre noi. Pentru că la judecata din urmă Mântuitorul nu aminteşte de toate faptele bune, ci mai ales despre milostenie, care este fiica cea mai mare a iubirii creştine.

La înfricoşătoarea judecata, Mântuitorul ne subliniază în chip deosebit darul sau fapta bună a milosteniei creştine, care va avea un mare rol la mântuirea sufletelor noastre. Căci milostenia singură acoperă mulţime de păcate. De aceea suntem datori ca în toată viaţa noastră să miluim după putere pe aproapele nostru, atât prin milostenie materială, cât şi prin milostenie sufletească. Adică, sfătuire, mângâiere, cărţi sfinte, rugăciune pentru cei neputincioşi etc.

În secolul XXI, în faţa ochilor noştri se repetă zilnic întâmplarea tulburătoare: „Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, în toate zilele veselindu-se în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea în faţa porţii lui, plin de bube, şi-ar fi poftit să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului…” (Luca 16, 19-21). Trebuie să fim conştienţi că pentru unii nevoiaşi e greu să accepte şi să suporte starea de umilinţă a supravieţuirii din milostenia străinului şi de a se sătura cu fărâmiturile străine. De aceea, să dăruim cu multă gingăşie milostenia noastră acestor săraci, ca să nu le fie ruşine să o primească, căci aşa le uşurăm crucea, iar noi vom scăpa şi de mândrie. Aşa făcând, va coborî spre noi binecuvântarea Domnului cerută prin rugăciunea fierbinte a nevoiaşilor pe care noi i-am bucurat cu fapta bună, iar această faptă bună ascunsă de oameni va deveni pentru noi însufleţire şi atunci vom simţi câtă bucurie şi împlinire poate aduce un lucru făcut din iubire creştină”.

Astfel, programa zilnică a vieţii noastre să fie cuvintele lui Iisus: „Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie într-ascuns; şi Tatăl tău, Care vede întru ascuns, îţi va răsplăti la arătare” (Matei 6, 3-4). La finalul prezentării părintele paroh şi participanţii la cercul pastoral au discutat pe marginea temei.

La sfârşit, participanţii au fost invitaţi la o mică agapă frăţească, toată această acţiune duhovnicească fiind cu mare folos atât pentru preoţi, dar mai ales pentru credincioşi.

“Colindăm Domnului Bun” – Concert de colinde în Biserica din Seleuş

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la iniţiativa părintelui paroh Petru Ursulescu, cu sprijinul Consiliului si Comitetului parohial si al oamenilor cu suflet din parohie, s-a desfăşurat în seara de 5 decembrie 2010 în ajunul praznicului Sfântului Ierarh Nicolae, prima ediţie a concertului de colinde “Colindăm Domnului Bun” în Biserica ortodoxa din Seleuş.

Au participat grupuri de colindători, copii și tineri, precum și coruri bisericeşti din Arhiepiscopia  Aradului.

Programul a început la ora 17.00 cu slujba Vecerniei cu Litie a Sfântului Ierarh Nicolae, cu participarea  Preacuviosului părinte stareţ Ilarion Tăucean, a Preacuviosului părinte Emanuel Cucu de la Mănăstirea Feredeu, a Preacucernicului părinte Marius Leucuţa de la parohia Sălăjeni si a preotului paroh Petru Ursulescu.

După terminarea slujbei Vecerniei, la ora 18.00 cei prezenţi au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe Înaltpreasfintitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, moment care a marcat deschiderea concertului de colinde. Timp de aproape două ore grupurile de colindători și formaţiile  corale de toate vârstele au bucurat sufletul și au delectat auzul.

În deschidere a colindat grupul de copii din parohia Seleuş instruit de doamnele învăţătoare Dopşa Ancuţa şi Curta Diana împreună cu domnul profesor de religie Tudur Teodor, interpretând colindele: “Moş Crăciun” și “Astăzi S-a născut Hristos”. A urmat apoi grupul de tineri colindători din parohia Pâncota, conduşi de către doamna profesoară de religie Neagoe Adina, care a interpretat colindele: “Iată vin colindători”, “La Vifleem colo-n jos ” și “Viflaime, Viflaime”.

Grupul de colindători din Parohia Sălăjeni, condus de doamna preoteasă, profesoara Amalia Leucuța a încântat asistenţa prin colindele: “Domn, Domn să-nălţăm”, “Viflaime, Viflaime” şi “Dimineaţa lui Crăciun”.

A urmat grupul tinerilor colindători din Seleuş dirijat pe rând de trei tineri: Stepan Ramona, Juc Gheorghe și Bordea Bianca, care au cântat colindele: “Doamne a Tale cuvinte”, “Steaua sus răsare” și “La Vifleem colo-n jos”.

Concertul a continuat cu participarea corurilor bisericești și a grupurilor vocale din Arhiepiscopie. Corul “Ioan Vidu” al Parohiei Ortodoxe Seleuş, dirijat de domnul profesor de religie Tămaş Radu au interpretat colinde armonizate pe patru voci ca: “În seara de Moş Ajun” , “Nouă azi ne-a răsărit”, “Colo-n sus şi mai în sus” şi “Praznic luminos”.

Atmosfera de sărbătoare a fost întregită prin participarea grupului vocal “Podgorenii” din Şiria care promovează şi scoate la lumină creaţiile și culegerile de colinde ale compozitorului Emil Monţia care a locuit și a profesat avocatura în Şiria. Aceştia au interpretat colindele: “Colo-n raiul luminos”, “Pe cel deal”, “Slobozâ’ne gazdă-n casă”, “Sus la poarta raiului” şi “Colindiţa”.

O participare de excepţie a constituit-o prezenţa Corului Seminarului Teologic Liceal din Arad, dirijat de sufletul acestuia, părintele diacon Tiberiu Ardelean. Cei 33 de tineri seminarişti au încântat auditoriul cu 5 colinde deosebite: “Gazde mari”, “La nunta ce s-a-ntâmplat”, ”Sus în casa lui Crăciun”, “În seara de Moş Ajun” şi “Pluguşorul”.

În încheierea concertului am avut bucuria de a asculta grupul “Quartet” al preoţilor din Protopopiatul Sebiş şi Ineu, înfiinţat în anul 2002 cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, primul grup de acest gen din Arhiepiscopia  Aradului, care este compus din patru preoţi: Protopop Ioja Beni (Sebiş), Preot Bătran Radu (Dezna), Preot Rus Mercea Cătălin (Prajeşti) si Preot Ursulescu Petru (Seleuş). ”Quartetul” a interpretat pe patru voci colindele: “La Betleem în noapte”, “La nunta ce s-a-ntâmplat”, “Mărire-ntru cele-nalte”, “Bună dimineaţa  la Moş Ajun” si “Pluguşorul”. Armonia colindelor ortodoxe româneşti a umplut de bucurii duhovnicești sufletele celor aproape 400 de credincioși prezenți în aceasta seară de rugaciune şi colinde.

În continuarea programului, au fost expuse câteva dintre cele mai reprezentative  icoane pe sticlă pictate de copiii și tinerii de la bisericile din Seleuş şi Pâncota, acesta fiind rezultatul programului “Hristos împărtăşit copiilor”, implementat în parohia noastră. În urmă cu două luni, la iniţiativa preotului paroh Petru Ursulescu și cu bunăvoinţa doamnei profesoare de religie Adina Neagoe, copiii și tinerii din cele două parohii în cadrul unui parteneriat au deprins tainele pictării icoanelor pe sticlă.

Ca o încununare a celor trăite în biserica din Seleuş a fost căldura cu care Înalt Preasfinţia sa Dr.Timotei Seviciu a răspuns invitaţiei de a fi în mijlocul nostru, precum și frumosul cuvânt de învăţătură  trimis către inimile celor care au participat la această manifestare.

În final, toată suflarea a intonat la unison cea mai cunoscută colindă: “O, ce veste minunată” şi s-au oferit daruri de Moş Nicolae.

Nădăjduim că vor mai fi şi alte astfel de seri de bucurie pline, în care ieslea sufletelor noastre să primească oferind toată căldura şi dragostea dumnezeiesculului Prunc.

Bucurie duhovnicească la Hălmagiu

Săvârşirea fiecărei Sfinte Liturghii Îl aduce pe Hristos pe masa Sfintelor altare, umplându-ne sufletele de bucurie duhovnicească. Atunci când se alătură acestui eveniment dumnezeiesc şi unele activităţi culturale, putem spune că o comunitate este în sărbătoare.

O astfel de sărbătoare a avut loc şi în parohia Hălmagiu, în Duminica a XXVII –a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove). După utrenia duminicală, a urmat Sfânta Liturghie oficiată de preotul paroh Viorel Nan, alături de care s-au aflat preotul Dan Mândra de la parohia Aluniş şi pr. prof. Dacian-Emilian Nan, profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad. La momentul potrivit, cuvântul de învăţătură a fost rostit de preotul Dan Mândra, care a vorbit despre gârbovenia sufletească, despre făţărnicie, precum şi despre pregătirea pentru întâmpinarea marelui praznic al Naşterii Domnului.

Imediat după otpustul Sfintei Liturghii, am avut bucuria și privilegiul de a-l avea în mijlocul nostru pe pr. Dr. Pavel Vesa , preot slujitor la Biserica ”Cuvioasa Parascheva” din incinta Spitalului Clinic Judeţean Arad. Preacucernicia sa a acceptat invitaţia de a face o a doua lansare a cărţii sale ”Un bibliofil din Ţara  Zaradului: Preotul Nicolae Butariu (1843-1890)” tocmai pe meleagurile pe care acest mare cărturar al veacului XIX a păstorit.

Prezentarea cărţii a fost făcută de preotul paroh Viorel Nan, iar, mai apoi, pr. dr. Pavel Vesa a scos în evidenţă anumite momente care au marcat apariţia acesteia. S-a pomenit faptul că a fost o mare realizare ca cineva să aibă în proprietate un număr de peste 600 de volume de cărţi în acea perioadă, mai ales că aceşti „copii de aur” ai preotului Nicolae Butariu au fost achiziţionaţi, chiar luându-şi de la gură mâncarea sau băutura sau obiectele de îmbrăcăminte. Nu în ultimul rând s-a făcut precizarea că această carte a fost dedicată profesorului Ioan Giura, dirigintele preotului Pavel Vesa la Grupul Şcolar ”Ioan Buteanu” din Gurahonţ.

Tot acum s-a făcut şi lansarea unei alte cărţi a părintelui Vesa „Episcopia Aradului între 1786-1830” dedicată profesorului univ. dr. Nicolae Bocşan – prorector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și îndrumător de doctorat al părintelui.

Ambele cărţi au trezit un real interes pentru credincioşii parohiei Hălmagiu, mulţi dintre ei grăbindu-se să intre în posesia lor, dornici mai ales să cunoască lucruri deosebite despre un om ales al acestor plaiuri, bibliofilul preot Nicolae Butariu.

Evenimentele duhovniceşti au continuat prin săvârşirea slujbei Parastasului pentru aceea dintre credincioşii parohiei trecuţi la Domnul în urmă cu 6 luni respectiv 6 săptămâni.

Mai apoi s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului pentru credincioşii parohiei la care au mai oficiat, pe lângă preoţii amintiţi mai sus şi alţi preoţi din zona Hălmagiului: Pr. Traian Golea – parohia Hălmăgel, Pr. Ioan Vand – parohia Luncşoara, Pr. Gheorghe Viţelaru – parohia Brusturi şi Pr. Gigel Groza – parohia Vaţa de Jos, protopopiatul Brad, Episcopia Devei si Hunedoarei, arătându-se astfel legătura dintre cele două eparhii. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. prof. Dacian-Emilian Nan, care a scos în evidenţă semnificaţia cifrei 7, în contextul săvârşirii Sfintei Taine a Maslului.

La finalul acestor slujbe din biserica parohială, credincioşii au fost martorii deschiderii pentru public a secţiei de etografie a Muzeului bisericii din Hălmagiu. Pe lângă obiectele bisericeşti aflate în două încăperi ale acestui muzeu, prin strădania preotului paroh şi a doamnei preotese s-au deschis publicului si alte două camere, care conţin obiecte vechi, ce se aflau odinioară în casele şi curţile localnicilor. Prima încăpere e aranjată după specificul unei vechi camere ţărăneşti (cu pat ţărănesc, masă, război şi port popular specific zonei), iar a doua încăpere cuprinde obiecte de uz gospodăresc şi de mică industrie, ce se aflau în această zonă (maşină de făcut sifon, maşină pentru ştreang, maşină de făcut pălării, ciubere, obiecte de măsurat grânele, ba chiar şi un „frigider”,care păstra reci alimentele în lipsa unei surse de curent)

Încheierea acestei zile a avut loc la casa parohială cu o îndătinată agapă frăţească. Nu putem să nu amintim răbdarea si bună cuviinţă de care au dat dovadă credincioşii parohiei pe tot parcursul acestui eveniment.

Crez şi Crăciun

Sub acest titlu, în seara zilei de joi, Aula „Dr Ilarion V. Felea” a Facultăţii de Teologie din Arad a găzduit conferinţa susţinută de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în organizarea filialei arădene a ASCOR. În expunerea Conferinţei au fost pomenite cele mai importante momente aniversare din anul în curs, atât în plan naţional bisericesc, cât şi local, precum şi motivele care au stat la baza alegerii temei enunţate. A urmat un generos excurs biblic, patristic, liturgic, literar şi ştiinţific, luând aminte la cuvintele psalmistului “Vremea este să lucreze Domnul” (Psalm 118, 126), arătându-se că la lucrarea lui Dumnezeu omul este dator să răspundă pe măsură. Credinţa dreaptă şi limpede trebuie să dăruiască o purtare pe măsură a omului pentru ca mărturisirea de credinţă şi sărbătorile să fie purtătoare de lumină, bucurie şi pace în viaţă.

Chiriarhul Aradului a prezentat auditorului, dornic de cunoaştere şi de primirea bogatelor experienţe duhovniceşti, aspecte privind felul în care trebuie înţelese astăzi moştenirile din vremuri străvechi, tocmai ca urmare a credinţei drepte statornicită de primele două sinoade ecumenice. Prin răspunsurile oferite la întrebări adresate de cei prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a adus lămuriri privind frământările de zi cu zi ale studenţilor şi nu numai, seara încheindu-se cu rugăciunea de laudă către Maica Domnului pentru însoţirea, şi pe mai departe, pe calea rămasă a Postului.