ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A VI-A DUPĂ RUSALII

Duminica a VI-a după Rusalii şi totodată a pomenirii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, se înscrie în eparhia arădeană ca una bogată în evenimente bisericeşti locale, la care a luat parte Arhiepiscopul Aradului, Înalt Preasfinţitul Timotei, distinse personalităţi ale vieţii bisericeşti şi laice, preoţi şi enoriaşi ai comunităţilor respective.

Sfinţirea noii biserici din parohia Curtici

Oraş de frontieră şi poartă feroviară de vest a ţării, parohia Curtici din protopopiatul Arad încununează în această zi o pagină de referinţă din istoria sa: finalizarea lucrărilor de construcţie a noii biserici începute după anul 1989, ce poartă hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Construcţie monumentală, de proporţiile unei catedrale, biserica din Curtici va împlini de acum, în mod optim,  nevoile spirituale ale comunităţii. Este edificată, pănă în această etapă, din contribuţia credincioşilor parohiei şi a altor donatori, sub îndrumarea celor trei preoţi deservenţi şi cu sprijinul major al domnului Dumitru Musca, director general al Combinatului Agro Industrial Curtici, al Guvernului României prin Secretariatul de Stat pentru Culte, al Consiliului Judeţean Arad şi al Consiliului  Local Curtici.

La slujba de sfinţire şi la Sfânta Liturghie din soborul având în frunte pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, au făcut parte preoţii deservenţi ai parohiei: Gheorghe Bozian, Ilie Nădăban şi Gheorghe Moţ precum şi ieromonahi, preoţi şi diaconi, fii ai parohiei sau din parohiile învecinate, înconjuraţi de o mulţime mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit după chinonic, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a făcut referire  la pericopa Apostolului zilei (Romani 12) ce arată că fiecare om are darul său de la Dumnezeu şi la cea a Evangheliei(Matei 9) din care reiese că fiecare are un rost în locul său, în casa sa, înţelesul casei fiind multiplu. Pe slăbănogul vindecat trupeşte şi sufleteşte, Mântuitorul îl trimite la casa sa să-şi împlinească datoriile faţă de aceasta, ori, acum, pentru o viaţă înnoită, casa înseamnă nu doar adăpostul material ci şi cel spiritual al unei familii ce contribuie la viaţa obştească şi a întregii lumi. Referindu-se la evenimentul local pe care preoţii şi credincioşii parohiei îl trăiesc, chiriarhul a spus: ,,Sfinţirea noii biserici, după cercetarea istoriei celei mai vechi, din localitate, arată modul în care biserica este casa lui Dumnezeu, în care noi ne regăsim sub toate aspectele vieţii spirituale şi materiale.

Oaspete ales, la Catedrala Sfânta Treime din Arad

În trecere prin municipiul Arad de la eparhia pe care o arhipăstoreşte, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Serafim, Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, a poposit la catedrala arhiepiscopală unde, cu binecuvântarea Înalr Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, a oficiat Sfânta Liturhie, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedralei, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură împărtăşit credincioşilor, Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat importanţa învăţăturii autentice a Bisericii, consfinţită de către Sfinţii Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, insistând asupra necesităţii aplicării dogmei hristologice privitoare la Persoana Mântuitorului la viaţa creştină, la trăirea intensă a fenomenului creştin, cu îndemnul ca fiecare creştin să nu se limiteze doar la cunoaşterea acestor adevăruri, la teoretizări asupra lor, ci să le transpună în practică.

Punerea pietrei de temelie la biserica parohiei Arad- Grădişte II

În după amiaza zilei, dând curs invitaţiei preotului paroh Viorel Roja şi credincioşilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a descins în parohia Arad- Grădişte II, unde a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie la noua biserică ce se va construi aici, purtând hramul Intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Împreună cu arhiepiscopul Aradului a paricipat la acest moment din viaţa parohiei şi Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene şi a parohienilor.

În cuvântul adresat celor prezenţi, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a arătat că momentul sfinţirii temeliei noii biserici se înscrie în cronica parohiei ca unul firesc, ţinând seamă şi de datele importante ale eparhiei şi judeţului, în mod deosebit ale municipiului. ,, Referirea la ceea ce slujba sfinţirii însăşi edifică pe participanţi arată că, potrivit izvoarelor Revelaţiei Divine, un loc sfânt este acela în care obştea şi fiecare membru al ei îşi găseşte casa adevărată, în casa lui Dumnezeu, adică în care toţi trebuie să dobândească cele de folos, atât vieţii obişnuite cât şi celei duhovniceşti”.

La rândul său, Înalt preasfinţitul Mitropolit Serafim, în cuvântul rostit a arătat că piatra de temelie a vieţii noastre este Hristos – „Piatra din capul unghiului” – fără de Care nu puten face nimic şi nimic nu este durabil. Înalt Preasfinţia Sa a făcut referire şi la realităţile Bisericii Ortodoxe Române din diaspora, accentuând faptul că, într-o lume tot mai desacralizată, încă se mai construiesc biserici, biserica fiind locul unde credinciosul îşi poate lucra mântuirea, unde se poate împărtăşi cu Sfintele Taine. Îndemnul ÎPS Sale a fost să fim statornici în credinţă, nu doar cu numele, ci să trăim după poruncile lui Hristos, să trăim o viaţă împreună cu Hristos.

Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor celor care au prilejuit momentul şi, în mod deosebit, Înalt Preasfinţitului Mitropolit Serafim, având în vedere legăturile cultivate de multă vreme cu eparhia Aradului şi pentru întărirea legăturilor între românii din ţară cu cei din celelalte ţări europene.

 

 

Rezultate meritorii pentru seminariştii arădeni la bacalaureat

Absolvenţii clasei a XII-a de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad au avut la examenul de bacalaureat din această vară un procent ridicat de promovabilitate.

Primele rezultate la bacalaureatul 2012 au fost afişate, atât la centrele de examinare, cât şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, încă de duminică, 8 iulie. Apoi, pe 9 iulie, elevii nemulţumiţi de nota de la examen au putut depune contestaţii. Profesorii au reexaminat lucrările de la bacalaureat 2012 între 10 şi 12 iulie, apoi au fost publicate rezultatele finale. În judeţulArad, procentul de promovabilitate la  examenul de bacalaureat 2012 a fost de 39,07% dintre elevii înscriși, puţin peste procentul din 2011care a fost de 36,43%.

Elevii absolvenți ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad înscrişi la acest examen au promovat bacalaureatul 2012 într-un procent de 80%, surclasând media judeţeană şi naţională a promovabilităţii bacalaureatului.

„Acest procent exprimă faptul că seminarul nostru asigură condiţii deosebite pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ eficient, având cadre didactice devotate  și bine pregătite care au ca principal obiectiv viitorul moral şi vocațional al elevului seminarist. Toate aceste realizări le obţinem sub permanenta grijă şi binecuvântare a Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, care, pe lângă multiplele activițăți eparhiale are în permanentă atenție bunul mers al seminarului nostru” ne-a mărturisit părintele Pompiliu Gavra, directorul școlii. Majoritatea absolvenților își vor continua studiile teologice, înscriindu-se la concursul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad.

 

Ultima actualizare (Sâmbătă, 21 Iulie 2012 14:14)

SFANTĂ LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA COVĂSÎNŢ

În Duminica a V-a după Rusalii credincioşii parohiei Covăsînţ, protopopiatul Lipova, au trăit momente de înălţare sufletească. În biserica parohială cu hramul Pogorîrea Sfântului Duh a fost oficiată Sfânta Liturghie de un ales sobor de ierarhi, ieromonahi, preoţi şi diaconi. Prezenţa tuturor se motivează cu organizarea de către parohie, în parteneriat cu alte instituţii- între care Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Aradului- a celei de a treia ediţii a Festivalului Românilor de Pretutindeni.

Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a coliturghisit alături de Preafericitul Părinte Mitropolit Kristoph al Cehiei şi Slovaciei şi de Preasfinţitul Părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Din sobor au făcut parte: părintele Ioan Armaşi, consilier patriarhal, secretarul Sectorului Comunităţi Externe din cadrul Administraţiei Patriarhale, Părintele Bojan Alexandrovič,Timoc, Preacuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din eparhia Aradului, Preacuviosul arhimandrit Iustinian Tibil, părintele Crinel Onea, protopopul Lipovei, părintele  Mihai Octavian Blaj, parohul locului, alţi preoţi şi diaconi.

Înalt Preasfinţitul Timotei a rostit în cadrul Sfintei Liturghii cuvântul de învăţătură. Tema aleasă pentru însemnătatea locală a zilei se leagă de citirile sfinte ale Duminicii a V-a după Rusalii şi anume pericopa evanghelică (Matei 8) a vindecării celor doi demonizaţi din Gadara şi cea a apostolului (Romani 10), despre dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu care, în mila Sa faţă de oameni a tămăduit pe cei stăpâniţi de puterea răului, iar în virtutea dreptăţii dumnezeieşti a îngăduit ca obştea cetăţii – care, într-un fel, a contribuit la suferinţa celor de acum vindecaţi,  pe de o parte prin nepăsarea faţă de aproapele, iar pe de alta prin încălcarea legii, practicând creşterea de animale, după Legea Veche, necurate – să suporte plata acestor scăderi, arătând totodată valoarea vieţii adevărate, mai presus de cele trecătoare şi doar în aparenţă de folos. A arătat că Apostolul face apoi să se înţeleagă că omul care practică dreptatea va trăi prin ea, mai ales prin virtutea ce vine din credinţa în Iisus Hristos, adică nu din faptele cerute de Lege ci din bunătatea sufletească ce călăuzeşte spre mântuire. ,,Potrivit învăţăturii Bisericii, nu există două principii ale  călăuzirii noastre spirituale, binele şi răul, ci unul singur, cel dintâi, cel de-al doilea reprezentând absenţa celui dintâi, sau încercarea voinţei libere a omului de a se îndepărta de el. Fără a adânci cugetarea despre acestea, ca şi creştini, urmăm voinţei lui Dumnezeu care ne duce numai spre bine şi cu dreptate. De aceea îndreptăţirea celor dinainte de Mântuitorul îşi găseşte corespondenţa în lucrarea Acestuia. Biserica întemeiată la Cincizecime învaţă  în fiecare dintre duminicile trecute despre modul în care se duce  lupta împotriva răului, bolilor trupeşti şi sufleteşti, a nedreptăţilor, prin lucrarea îndreptării şi mântuirii. Poporul nostru a purtat această luptă iar astăzi îl vedem bine statornicit pe calea mântuirii, dovedind în lumea înreagă că duce numele bun al ţării, ştiind că o virtute proprie a noastră este virtutea omeniei. Aceasta înseamnă tocmai puterea de luptă împotriva răului şi a ceea ce el reprezintă. Trebuie mereu dovedită deci, în cadru mondial sau al unităţii continentului nostru, adevărata lucrare a binelui, oglindită în raporturile prieteneşti şi frăţeşti cu toţi oamenii şi neamurile. O mărturie deosebită astăzi o găsim aici, în cadrul Festivalului Românilor de Pretutindeni, iar prezenţa Prea Fericitului Kristoph, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum şi participarea atâtor credincioşi şi cetăţeni, în frunte cu autorităţile centrale şi locale, reprezintă o subliniere a realităţii pe care o constatăm şi pentru care ne rugăm să aibă spor cu binecuvântare divină”, a spus Înalt Preasfinţia Sa. Chiriarhul a exprimat,  la finalul slujbei mulţumire specială pentru toţi cei prezenţi, oaspeţi şi gazde.

După amiază a avut loc parada portului popular, alaiul deplasându-se din faţa bisericii la Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti, unde a debutat spectacolul. Pe scenă au evoluat românii din Timoc – Serbia Vidin – Bulgaria Gyula – Ungaria Cernăuţi şi Sighet – Ucraina, Chişinău – Republica Moldova, având loc şi debutul formaţiei de jocuri populare tradiţionale – Păstrătorii Tradiţiei, a Parohiei Ortodoxe Covăsânţ. Momente deosebite le-au creat interpreţii Marius Ciprian Pop şi Veta Biriş acompaniaţi de Orchestra Rapsozii Zarandului condusă de maestrul Petrică Paşca.

Restaurarea bisericii mănăstirii Hodoş-Bodrog

Milenara vatră monahală din Vestul ţării, Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog, a constituit din totdeauna pentru spaţiul românesc un reper de neînlocuit, un bastion al credinţei ortodoxe şi al limbii româneşti, un act de identitate pentru românii din aceste părţi. Desigur că îndelungata existenţă a acestei mănăstiri presupune o istorie complexă, suprinsă în mică parte de către documentele vremii. Atestarea documentară a acestei aşezări monahale o identificăm la anul 1177 într-un act emis de cancelaria regelui ungar Bella al III-lea. Această atestare nu face decât să întărească convingerea că începuturile vieţii monahale în acest aşezământ sunt mult mai vechi, cel puţin cu un secol în urmă. Mănăstirea îşi datorează existenţa, Maicii Domnului. În jurul icoanei sale descoperită în chip miraculos, se organizează prima obşte monahală. La început biserica mănăstirii este construită din lemn, mai apoi în jurul anului 1370 se construieşte o biserică din piatră care dăinuie până astăzi.

Biserica aceasta la care ne referim în articolul nostru, este construită în plan triconc, plan care se prezintă sub însumarea unor particularităţi, ceea ce demonstrează o evoluţie a lui, raportat la edificiile ecleziale de factură bizantină. Nu vom insista la descrierea în amănunt a planului, decât ne vom opri asupra unei notificări, şi anume că, de la construirea bisericii monumentul nu a suferit schimbări sau modificări semnificative pe parcursul lucrărilor de consolidare realizate de-a lungul secolelor.

Pictura interioară se prezintă, în funcţie de execuţia ei, în trei părţi, pictate la ani diferiţi: altarul şi naosul, pronaosul şi pridvorul închis. De fapt restaurarea acestei picturi face obiectul articolului nostru. Restaurarea picturii s-a realizat între anii 2009-2011 din iniţiativa stareţului acestei mănăstiri, precuviosul părinte arhimandrit Nestor Iovan, şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului părinte arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, întâistătătorul eparhiei Aradului. Execuţia amplelor lucrări de restaurare s-a realizat de către restauratorii Marius Oprea şi Adriana Scărlătescu. Nu intrăm în detaliile descrierii programului iconografic, nici într-un excurs istoric al restaurărilor anterioare, însa ne vom opri asupra unor aspecte tehnice a acestei intervenţii de conservare-restaurare.

Înainte de prezentarea acestor aspecte tehnice ne vom opri asupra modului de execuţie a picturii. Pictorul a recurs la o modalitate inedită în realizarea tehnologică a frescei vechi, excluzând folosirea stratului de arriccio (amestec de var cu nisip). Acesta a aplicat două straturi de intonaco (var şi câlţi), primul direct pe stratul suport (zid), iar al doilea după uscarea stratului anterior. Aderenţa straturilor de intonaco şi a stratului suport este una de excepţie, practic, pe parcursul întregii suprafeţe pictate nefiind identificată nici o zonă care să prezinte desprinderi între straturi şi care ar fi necesitat consolidări. Straturile de frescă prezintă o grosime cuprinsă între 2-7 cm în funcţie de textura zidului.

Revenind la aspecte tehnice puse în aplicare de restauratori, vom menţiona procedeul de îndepărtare prin modalităţi fizico-chimice a depunerilor aderente şi neaderente. Fisurile au fost integrate structural (chituite), consolidate cu o răşină acrilică, apoi integrate cromatic în tehnica trattgeggio. Restauratorii au concluzionat că ar fi de preferat a se păstra integrarea structurală a lacunelor, deoarece un mortar vechi este mult mai stabil, din punct de vedere fizico-chimic, decât unul nou aplicat, însă numai dacă acesta îndeplineşte anumite condiţii de aderenţă şi rezistenţă. Ca metodă de prezentare finală a picturii murale s-a optat pentru limitarea intervenţiilor de integrare cromatică, ţinând însă cont şi de aspectul estetic al ansamblului operei de artă, fără a se aduce nici un aport personal.

Această ultimă restaurare este cea mai importantă dintre toate atât datorită complexităţii şi profesionalismului execuţiei cât şi descoperirilor făcute. S-au descoperit şi pus în valoare scene din pictura iniţială şi ceea ce este cel mai important, s-a descoperit anul execuţiei picturii si autorul ei. La nivelul decorului arhitectural de la baza turlei, în zona de nord-est a fost descoperită semnătura pictorului în zona superioară a bordurii. Textul este redactat în slavonă şi sună astfel: ,,În văleatul 7166 pictată Nikodim diacon’’. Anul 7166 corespunde anilor 1658-1659, ani în care credem că a fost pictat altarul şi naosul (prima secţiune a naosului). După opinia restauratorilor, acest scris este realizat chiar de către maestru, deoarece este executat cu pigmentul cu care este făcut desenul la nivelul turlei. După tradiţia iconografică desenul compoziţiei la realizarea unei picturi bizantine în frescă într-o biserică, este realizat exclusiv de către maestru, fiind cea mai dificilă etapă din pictura bisericească. Scrisul a fost realizat în frescă, fiind în totalitate original, fără adăugiri sau adaosuri. Pictura pronaosului a fost realizată între anii 1938-1943 iar cea a pridvorului acoperit între anii 2009-2010.

Revenind la inscripţia mai sus descrisă, putem afirma că este o descoperire epocală, deoarce aduce lămuriri cu privire la autorul picturii murale şi anii în care a fost pictată. Aceste aspecte nu au fost cunoscute până la acestă restaurare, foarte multe pesonalităţi încercând să dateze pictura, prezentând tot felul de ipoteze cu privire la originea şi naţionalitatea pictorului, şcoala de specializare a acestuia şi perioada în care a fost executată pictura.

Cu această descoperire, Mănăstirea Hodoş-Bodrog deţine cel mai extins ansamblu pictural din vestul ţării cu datare din perioada Evului Mediu, mai precis mijlocul sec. al XVII-lea, ceea ce confirmă încă odată calitatea ei de reper spiritual şi cultural al neamului nostru românesc.

 

 

Festivalului Românilor de Pretutindeni – Ediţia a III-a

Parohia Ortodoxă Covăsînţ, protopopiatul Lipova, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, organizează în perioada 6-8 iulie 2012 la Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti, a treia ediție a Festivalului românilor de pretutindeni. Evenimentul este organizat în colaborare cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Aradului, Departamentul Românilor de Pretutindeni, Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad şi Primăria Comunei Covăsînţ.

Românii din diaspora, despărțiți de granițe teritoriale de cei de un neam și un sânge cu ei  sunt adeseori în pericol de a-și pierde identitatea; prin acest festival, manifestare amplă, concepută ca o piedică împotriva uitării tradițiilor, obiceiurilor și  datinilor poporului român. ca și prin alte manifestări organizate de părintele paroh Mihai Octavian Blaj de la  parohia Covasînț, se încearcă  întărirea unității românilor de pretutindeni și a legăturii lor cu vatra unde s-au născut și s-au format ca neam.

La acest eveniment vor participa grupuri de români din diaspora însoţiţi de preoţi şi ierarhi: din Timoc – Serbia, Vidin – Bulgaria, Gyula – Ungaria, Cernăuţi – Ucraina, Chişinău – Republica Moldova şi românii din Praga însoţiţi de Preafericitul Krystof – Arhiepiscop de Praga şi al Ţinuturilor Cehe, Mitropolitul Ţinuturilor Cehe şi al Slovacie şi de preotul bisericii de limbă română din Praga.

Programul festivităţilor va începe în ziua de 6 iulie cu primirea grupurilor, iar în ziua de 7 iulie se va continua cu vizitarea obiectivelor istorice şi culturale din împrejurimi, iar seara cu o întâlnire a liderilor românilor din diaspora şi ţară.

Duminică, 8 iulie, în dimineața zilei, la biserica parohială, Înalt Prea Sfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei v-a sluji Sfănta Liturghie împreună cu Ierarhii și preoții participanți. După conferinţa de presă, în sala Muzeului Parohiei Ortodoxe Covăsînţ, la ora 16 30 va începe parada portului popular de la biserică spre tabară, În după amiaza zilei, în cadrul unui program folcloric cu participarea extraordinară a interpreţilor Marius Ciprian Pop, Veta Biriş şi Rapsozii Zarandului, participanții vor prezenta, pe scena Taberei ortodoxe de păstrare și conservare a tradițiilor românești, tradiții și obiceiuri pe care le-au moștenit din strămoși, urmând ca pe viitor, în tabără, copiii din aceste zone să  învețe obiceiurile propriului lor popor.

 

 

Hramul Schitului Tămand din Arhiepiscopia Aradului

La 2 iulie, pomenirea Aşezării veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne şi a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Schitul cu hramul Veşmântului Maicii Domnului, Tămand din arhiepiscopia Aradului şi-a sărbătorit hramul. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul preoţilor, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit la momentul potrivit, plecând de la istorisirea aflării veșmântului Maicii Domnului la Locurile Sfinte și aducerii în cetatea împărătească a Sfântului Constantin cel Mare, spre bucuria poporului dreptcredincios, a arătat însemnătatea zilei, mai ales pentru sfintele locașuri ce poartă hramul sărbătorii. Îndeosebi s-a stăruit asupra a aceea că bogăția darurilor și frumusețea virtuților izvorâte din cele lăsate de către cei aleși au menirea să sporească, spre folosul credincioșilor și pentru propășirea vieții Bisericii. Chiriarhul a subliniat și aceea că, la loc de cinste în această zi, este și pomenirea Sfântului Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, de la care ne-au rămas așezăminte și odoare bisericești ca mărturii ale credinței, temei al faptelor mărețe pentru istoria țării și pentru trăinicia legăturilor cu popoarele europene pentru care, la răscruce de vremuri, a reprezentat un adevărat apărător.

La final Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvânt de binecuvântare tuturor pelerinilor prezenţi la sărbătoarea hramului schitului din Tămand, cu dorirea ca Maica Domnului să-i ocrotească şi să-i călăuzească pe toţi.

Sărbatoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

La 29 iunie creştinii ortodocşi şi cei catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare importantă, precedată de zile de post, mai multe sau mai puţine, în funcţie de data schimbătoare a sărbătorii Paştilor.

Însemnătatea acestora pentru religia creştină adusă în lume de către Iisus Hristos este incontestabilă. Sfântu Petru, cel dintâi dintre cei sărbătoriţi, pe numele său Simon, fiul lui Iona din Betsaida Galileii, supranumit şi “verhovnicul” sau mai marele apostolilor – un primat onorific datorat vârstei, primul între egali – dă cea mai frumoasă exprimare despre dumnezeirea lui Iisus: “Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 16).

Frate cu Andrei, cel întâi chemat la apostolat, pescar pe Marea Galileii, devine pescar de oameni la chemarea lui Hristos, pe care–L va mărturisi până la moarte, însufleţind masele, din Cezareea la Ierusalim şi până la Roma, săvârşind minuni în numele Lui şi dându-şi viaţa pentru El. A murit la 29 iunie, anul 67 la Roma, răstignit pe cruce din porunca împăratului Nero, cu capul în jos aşa cum însuşi a voit, ca să-şi plece mereu capul sub picioarele lui Iisus.

Sfântul apostol Pavel nu a făcut parte dintre cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, ci a fost chemat la apostolat mai târziu, în mod miraculos, în lumina orbitoare de pe drumul spre Damasc, unde se ducea să persecute pe creştinii de aici, după cum relatează evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor (cap. 9). Saul pe numele său, originar din Tarsul Ciliciei, evreu de neam şi cetăţean roman, studios, entuziast, porneşte prigoană împotriva celor ce cred în Hristos. Este adus pe calea credinţei de Iisus Însuşi şi devine  din Saul prigonitorul, Pavel, apostolul ,,neamurilor”, adică al popoarelor păgâne, cărora le va propovădui evanghelia mântuirii. Îşi dă viaţa pentru Hristos, la Roma, tot într-o zi de 29 iunie, tăindu-i-se capul.

Propovăduirea şi scrierile sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, viaţa lor trăită în duhul învăţăturii lui Iisus, martiriul lor, au schimbat orientarea lumii vechi, au fortificat noua religie, creştinismul şi constituie repere luminoase în viaţa fiecărui credincios.

Poporul român are multă evlavie faţă de sfinţii Petru şi Pavel, mulţi creştini purtându-le numele. Pe tot cuprinsul ţării, locaşuri de cult îi au patroni spirituali; numai în Arhiepiscopia Aradului sunt 14 biserici care au hramul sfinţii apostoli Petru şi Pavel.

Să le cinstim pomenirea şi să le urmăm credinţa!

 

 

SĂRBĂTOARE LA SCHITUL MONEASA

În urmă cu câţiva ani, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului în staţiunea turistică Moneasa se punea piatra de temelie a bisericii cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” în jurul căreia se preconiza întemeierea unui schit monahal. Biserica de lemn a fost finalizată in scurt timp, asfel încât slujbele religioase în duminici şi sărbători se săvârşesc aici cu regularitate, spre folosul sufletesc al celor ce îi trec pragul.

În Duminica a IV-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la schitul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Moneasa unde a slujit Sfânta Liturghie, în fruntea unui sobor de ieromonahi şi  preoţi din care au făcut parte: Prea Cuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din eparhia Aradului,  Părinţii Protopopi Beni Ioja şi Nicu Breda, Prea Cuviosul Arhimandrit Iustinian Tibil, preoţi din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură adesat credincioşilor prezenţi ÎPS Timotei a arătat că zilele trecute s-a făcut întru cuvenită evlavie pomenirea Sfinţilor Apostoli, între care corifeii, sfinţii Petru şi Pavel, sunt ocrotitorii aşezământului monahal în tinda căruia stăm, cu cinstirea pentru viaţa lor exemplară, până la mucenicie. ,, Propovăduirea lor până la marginile lumii cunoscute în vremea aceea însuma împărăţia romană în cadrul căreia ei năzuiau spre împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul Însuşi a câştigat în hotarele împărăţiei pământeşti un om însemnat al acesteia, ale cărui virtuţi le-a preţuit pe măsură, după cum istoriseşte pericopa evanghelică duminicală (Matei, cap. 8), despre vindecarea slujitorului sutaşului din Capernaum. Încă şi pericopa apostolului zilei, despre însemnătatea credinţei arătate prin fapte bune, este adresată tocmai romanilor (Rom. cap. 6), stăpânitori vremelnici peste alte neamuri. Într-o paralelă, citirile menţionate arată, pe de o parte, vindecarea trupească, iar pe de alta pe cea sufletească, potrivit cuvintelor  Sfântului Pavel, că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică.” Ierarhul a evidenţiat şi faptul că anul acesta, închinat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, face mai actuală învăţătura duminicii despre grija pe care cei sănătoşi trebuie să o dovedească faţă de cei suferinzi, atât trupeşte cât şi sufleteşte. De asemenea a arătat că tot în această zi se face pomenirea sfinţilor doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, romani înşişi, vestiţi pentru dăruirea lor şi a sfântului ierarh român Leontie de la Rădăuţi, de la care fiecare este dator a lua dar din darurile lor, primite de la Domnul.

 

 

SARBATOAREA HRAMULUI LA CATEDRALA VECHE DIN ARAD

În duminica a treia după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a fost prezent în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din  parohia Arad-Centru, cu prilejul sărbătoririi hramului vechii catedrale episcopale, ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Înalt Preasfinţia Sa, înconjurat de soborul preoţilor şi al diaconilor slujitori, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură ierarhul a făcut prezentarea citatelor biblice, atât în legătura lor directă, adică cele ale duminicii pe de o parte şi cele ale sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, pe de altă parte, cât şi a acestora între ele, prin sublinierea începuturilor propovăduirii Mântuitorului, cât şi a Sfântului Ioan Botezătorul prin chemarea ,,pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor”, lămurind modul în care fiecare creştin urmează această chemare a împărăţiei, prin rugăciune şi conduită creştină.

Duminica a treia după pogorârea Duhului Sfânt, obişnuit numită şi a Providenţei Divine, subliniază purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lumea întreagă, în care omul este chemat să fie o încoronare, tocmai prin libertatea sa, care trebuie să fie conformă cu voinţa divină, conlucrând la protejarea, propăşirea şi desăvârşirea operei dumnezeieşti, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de dl. conf. univ. dr. Mircea Buta. În încheierea sfintei Liturghii s-a săvîrşit panahidă pentru ctitorii şi binefăcătorii  catedralei trecuţi în lumea veşniciei, iar prinoasele aduse au fost împărţite credincioşilor. O agapă frăţească oferită celor prezenţi şi slujba Tainei Sfântului Maslu din după-amiaza zilei au prelungit atmosfera de aleasă trăire spirituală prilejuită de serbarea hramului şi de prezenţa Întâistătătorului eparhiei în vechea catedrală a Aradului.