Sărbătoarea hramului Parohiei Iratoşu din Protopopiatul Arad

Vineri 26 octombrie 2012, la orele serii, în Parohia Iratoşu, Protopopiatul Arad, în prezenţa unui număr mare de credincioşi ortodocşi dar şi romano-catolici din localitate, s-a sărbătorit hramul bisericii parohiale, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Un ales sobor de preoţi, în frunte cu părintele Mihai Ineoan, coordonatorul Cercului preoţesc Pecica, a oficiat slujba Vecerniei. Răspunsurile liturgice au fost date de către Corala Seminarului Teologic Ortodox Liceal Arad, dirijată de Părintele Arhidiacon, prof. Tiberiu Ardelean.

După obiceiul îndătinat, s-a înconjurat biserica, pâna la Troiţa eroilor  comunei, pentru care s-a rostit o ectenie funebră. Cuvântul de învatatură din cadrul slujbei a fost rostit de Preotul Tudor Budeanu din parohia Macea. În final, corul elevilor seminarişti a intonat pricesne şi alte cântări religioase.

Preotul paroh Ioan Ponta a mulţumit soborului preoţilor, coralei, oficialităţilor locale şi judeţene, tuturor celor prezenţi. pentru participare şi implicare. La casa parohiala preoţii Cercului Pastoral Misionar Pecica IV au continuat activitatea din prima parte printr-o consfătuire având în centru  sustinerea temei „Dragostea înseamnă iertare”, urmată de luările de cuvant ale preoţilor participanţi. Evenimentul s-a incheiat cu o agapă frăţească oferită de către preotul paroh.

 

Ziua Armatei sărbătorită la Arad

Ziua Armatei a fost sărbătorită la Arad printr-o serie de manfestări. Începând cu ora 9.00, la Monumentul Eroilor, în piaţa Avram Iancu din municipiul Arad Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat slujba de Te-Deum, închinată soldaţilor români, în cadrul căreia Inalt Preasfinţia Sa a evocat eroismul şi dragostea de ţară a ostaşului roman, datoria noastră de a le cinsti memoria. Ceremonia a cuprins discursuri ale oficialităţilor locale, depuneri de coroane, defilarea gărzii.

Ziua de 25 octombrie, Ziua Armatei Române, are o semnificaţie importantă care se leagă de momentul când ultima bucată de pământ românesc a fost eliberată de sub administrarea străină, în anul 1944.

 

 

 

Rugăciune şi cântare comunitară la Parohia Horia

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, la biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Horia a fost o zi de sărbătoare şi de aleasă bucurie duhovnicească. La invitaţia preotului paroh Murg Adrian,  a poposit în mijlocul credincioşilor de aici corul bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Parohia Ineu, dirijat de prof. Tămaş Teodor şi însoţit de preotul paroh Ardelean Cristian.

Cu măiestrie artistică, corala ineuană a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie şi a susţinut, la momentul potrivit, un buchet de pricesne ortodoxe, care au încântat credincioşii prezenţi la biserică şi i-au înălţat duhovniceşte spre Dumnezeu.

Preotul Ardelean Cristian a rostit cuvântul de învăţătură despre Evanghelia Duminicii (Luca 8,26-39) cu vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor. Prezentând situaţia deplorabilă spiritual şi social a celui demonizat, părintele a vorbit despre puterea şi mila dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, care nu îl lasă pe om pradă puterilor malefice, ci îl însănătoşeşte la suflet şi la trup, pentru a rămâne pe calea mântuirii. Dimpotrivă, păcatul este cel ce îl aduce pe om în vecinătatea morţii spirituale, de care nimeni nu poate scăpa decât printr-o viaţă curătă şi îmbisericită.

De asemenea, s-a făcut referire la demonizarea care poate surveni prin acceptarea învăţăturilor eretice, potrivnice credinţei adevărate – „Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor” (I Timotei 4,1) –  şi la demonizarea prin înrobirea de păcate şi patimi grele – „Cine săvârşeşte păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuieşte. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3,8).  Dacă în viaţa acesta pământească omul se supune lui Dumnezeu, atunci va reuşi să se lupte cu ispitele şi provocările diavolului: „Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi” (Iacov 4,7).

La finalul Sf. Liturghii, părintele paroh Murg Adrian a mulţumit invitaţilor de la Ineu pentru  frumuseţea şi dăruirea cu care au cântat, arătând că o latură importantă a Ortodoxiei este tocmai comuniunea de rugăciune şi trăire care trebuie să existe între credincioşii diferitelor parohii ale aceleiaşi Biserici. Evenimentul din această zi s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Maslu de obşte în Filia Bruznic, Parohia Zăbalţ

Urmând îndemnul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a sâvârşi mai des Taina Sf. Maslu în anul 2012- anul omagial al Sf. Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, toate parohiile Protopopiatului Lipova au săvârşit în acest an până acum cel puţin o dată Maslul de obşte.

Duminica trecută, 14 octombrie 2012 Parohia Dorgoş şi-a sărbătorit hramul Sfintei Cuvioase Paraschiva, ocazie cu care s-a oficiat Taina Sf. Maslu la biserica parohială din Dorgoş.

În această duminică, 21 octombrie 2012 în Filia Bruznic, Parohia Zăbalţ s-a oficiat Taina Sf. Maslu la biserica cea nouă a cărei piatră de temelie a fost pusă în 2010 şi care în doi ani de la începerea lucrărilor a fost zidită şi acoperită urmând a se tencui pereţii interiori şi exteriori. Alături de Pr. Paroh Ungurean Cristian a slujit şi un sobor de preoţi : Pr. Jidoi Ioan –Radna, Pr. Ungur Daniel –Dorgoş, Pr. Balint Cosmin –Bătuţa, Pr. Blidaru Aurel –Ţela, Pr. Farcaş Teodor –Zăbrani, Pr. Cora Gheorghe –Milova şi Pr. Dehelean Gheorghe –Lipova Băi.

Părintele Ioan Jidoi a ţinut un cuvânt de învăţătură în care plecând de la pericopa evanghelică a duminicii a arătat importanţa pe care o dă Mântuitorul celor bolnavi trupeşte şi sufleteşte. A făcut mai apoi legătura cu Taina Maslului, evidenţiind faptul că fiecare  credincios prin Tainele administrate de Sf. Biserică are posibilitatea de a se întâlni cu Hristos şi de a-şi dobândi, asemeni demonizatului din ţinutul Gherghesenilor,  sănătatea trupească şi sufletească.

La final Pr. Paroh a mulţumit soborului şi credincioşilor care au răspuns afirmativ invitaţiei de a participa la Sfânta Taină, ziua încheindu-se cu o agapă frăţească.

Duminica viitoare, 28 octombrie 2012, Parohiille Milova şi Zăbrani, Protopopiatul Lipova, vor săvârşi Maslu de obşte în bisericile parohiale.

 

 

Sărbătoare duhovnicească în parohia Păulian

Parohia Păulian, din Protopopiatul Sebiş, a îmbrăcat în Duminica a XXIII-a după Rusalii, straie de sărbătoare. La invitaţia preotului paroh Pui Traian şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare-interioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, şi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.

ÎPS Timotei a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele paroh împreună cu soborul de preoţi şi de numeroşi credincioşi,  iar copiii, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit Înalt Preasfinţitului flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică „condiţiile mântuirii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Efeseni 2 şi Luca 8), chiriarhul s-a referit la faptul că Harul de la Dumnezeu face începutul oricărei lucrări sfinţitoare prin credinţa şi faptele bune a celui ce primeşte. Pentru mântuire trebuie credinţă şi fapte bune. Această lucrare rodeşte în biserică în comuniunea credincioşilor între ei cu Dumnezeu. O oglindă a acestei lucrări este Biserica, locaş de închinare a cărei înnoire şi sfinţire îndeamnă pe credincioşi la înălţarea lor continuă spre desăvârşire.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit pe toată perioada celor 36 ani de activitate pastoral-misionară în această parohie.

Satul Păulian este amintit ca parohie încă din anul 1652.
La 25 noiembrie 1779, parohia obţine aprobarea pentru construirea unei biserici de lemn, cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, care a fost sfinţită în anul 1783. În anul 1906 se construieşte actuala biserică din zid, păstrând acelaşi hram. Biserica, în formă de navă, este acoperită cu ţiglă, iar pictura este realizată în tehnica fresco. Din anul 2007 până în prezent s-au efectuat lucrări de renovare şi reabilitare atât în exterior cât şi în interior.

În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei, înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din filia Berindia, Parohia Păulian, urmate de slujba Vecerniei.

Aici, ierarhul a ţinut un cuvânt de învăţătură şi s-a axat tot pe temeiurile biblice ale zilei, arătând importanţa sfinţirii bisericii, ,,pentru că ea este casa lui Dumnezeu şi ne strânge pe toţi în jurul ei. Astfel nu mai poate interveni o înstrăinare, o îndepărtare de Dumnezeu sau o rătăcire pe căile vieţii, ci o apropiere continuă ce garantează dobândirea Împărăţiei cereşti. O exemplificare în acest context o dau  Sfinţii zilei, mărturisitori şi mucenici ai Ortodoxiei româneşti: Visarion Sarai , Sofronie de la Cioara şi Oprea, subliniind legătura bisericii cu poporul şi pământul ţării.”

 

 

Sărbătoare duhovnicească în parohia Păulian

Parohia Păulian, din Protopopiatul Sebiş, a îmbrăcat în Duminica a XXIII-a după Rusalii, straie de sărbătoare. La invitaţia preotului paroh Pui Traian şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare-interioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, şi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.

ÎPS Timotei a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele paroh împreună cu soborul de preoţi şi de numeroşi credincioşi,  iar copiii, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit Înalt Preasfinţitului flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică „condiţiile mântuirii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Efeseni 2 şi Luca 8), chiriarhul s-a referit la faptul că Harul de la Dumnezeu face începutul oricărei lucrări sfinţitoare prin credinţa şi faptele bune a celui ce primeşte. Pentru mântuire trebuie credinţă şi fapte bune. Această lucrare rodeşte în biserică în comuniunea credincioşilor între ei cu Dumnezeu. O oglindă a acestei lucrări este Biserica, locaş de închinare a cărei înnoire şi sfinţire îndeamnă pe credincioşi la înălţarea lor continuă spre desăvârşire.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit pe toată perioada celor 36 ani de activitate pastoral-misionară în această parohie.

Satul Păulian este amintit ca parohie încă din anul 1652.
La 25 noiembrie 1779, parohia obţine aprobarea pentru construirea unei biserici de lemn, cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, care a fost sfinţită în anul 1783. În anul 1906 se construieşte actuala biserică din zid, păstrând acelaşi hram. Biserica, în formă de navă, este acoperită cu ţiglă, iar pictura este realizată în tehnica fresco. Din anul 2007 până în prezent s-au efectuat lucrări de renovare şi reabilitare atât în exterior cât şi în interior.

În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei, înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din filia Berindia, Parohia Păulian, urmate de slujba Vecerniei.

Aici, ierarhul a ţinut un cuvânt de învăţătură şi s-a axat tot pe temeiurile biblice ale zilei, arătând importanţa sfinţirii bisericii, ,,pentru că ea este casa lui Dumnezeu şi ne strânge pe toţi în jurul ei. Astfel nu mai poate interveni o înstrăinare, o îndepărtare de Dumnezeu sau o rătăcire pe căile vieţii, ci o apropiere continuă ce garantează dobândirea Împărăţiei cereşti. O exemplificare în acest context o dau  Sfinţii zilei, mărturisitori şi mucenici ai Ortodoxiei româneşti: Visarion Sarai , Sofronie de la Cioara şi Oprea, subliniind legătura bisericii cu poporul şi pământul ţării.”

 

 

CONFERINŢE PREOŢEŞTI ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În cea de a doua decadă a lunii octombrie, în cadrul protopopiatelor Arhiepiscopiei aradului s-au desfăşurat, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, conferințele preoţeşti semestriale de toamnă, având ca temă: ,,Aprofundarea pastorală şi practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor”. Alături de clerul din parohii, la conferinţe au participat și  preoţii profesori de la școlile teologice ale eparhiei, preoţii cu activităţi social-caritative şi preotul militar.  Potrivit precizărilor transmise de către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la această conferință părinții protopopi au fost îndrumați să invite specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi medicală.

Conferința preoților din protopopiatul Arad

La protopopiatul Arad, conferința a vut loc în ziua de luni, 08 oct. a.c. și a fost prezidată de către Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. După oficierea slujbei de Te-Deum în biserica ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Catedrala Veche), în sala ,,Armonia” a parohiei Arad-Centru, Chiriarhul a fost întâmpunat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop dr. Nicu Breda. Înalt Preasfinția Sa a evidențiat importanța acestei conferințe care, prin tematica ei, se dorește a fi o exprimare practică a modului în care liniile directoare ale Anului Omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, fixate de către Sfântul Sinod, au fost transpuse în practică la protopopioate și la parohii.  De asemenea a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acțiunile menționate și a felicitat pe cei cu rezultate meritorii. Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Mircea Bupte, Consilier social. Referatul principal a fost susținut de către părintele Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, preot la parohia Sânpaul, iar co- referenți au fost preoții: Milan Dragoș, parohia Vărșand; Tudor Budeanu, parohia Macea și Daniel Dumitru, parohia Țipari. Au completat aspectele evidențiate de către aceștia, potrivit tematicii transmise de către centrul eparhial, preoții: dr. Pavel Vesa, de la spitalul Clinic Județean Arad, Traian Moțiu, parohia Pilu, dr. Ioan Tulcan, parohia Arad-Centru, Zaharia Iova, parohia Arad-Șega II, dr. Vasile Pop, parohia Arad-Bujac și alții.

Conferința preoților din protopopiatul Ineu

În data de 9 octombrie, ziua pomenirii Sfantului Apostol Iacob al lui Alfeu, a avut loc conferinţa preoților din protopopiatul Ineu.    Întrunirea a debutat cu slujba de Te- Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, protopopul Moise Nica a rostit cuvantul introductiv, salutând prezența în plenul conferinței a prărintelui Traian Micoroi- Consilier bisericesc, delegatul Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei.  Tema conferinței a fost susținută de către preotul Petre Ursulescu de la parohia Seleuș, o prelegere bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte legate de: sănatatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, pastorația bolnavilor, pastorația cadrelor medicale,lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei. Părinții co-referenți: Dan Turean, parohia Ineu I; Cristian Ardelean, parohia Ineu II; Marius Lucaciu, parohia Minișel și Felician Crăciun, Sector Social-Misionar Ineu au evidențiat, între altele, diferențe între medicina creștină și cea laică în ceea ce privește noțiunea de sănătate, cea laică definind sănătatea ca o stare de bine din punct de vedere fizic, mental și social, corelată cu absența bolii, în timp ce medicina creștină urmărește sănătatea trupului, sănătatea sufletului și relația armonioasă dintre trup și suflet. Taina Sfântului Maslu este actul sacramental, restaurator și unificator, care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc, aceasta întrucât, pentru Biserică și teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală.

Conferința preoților din protopopiatul Lipova

S-a desfășurat în ziua de miercuri, 10 octombrie și a fost prezidată de  Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. Înalt Preasfinția Sa, însoțit de pr. dr. Vasile Pop consilier cultural, a asistat și la slujba de Te-Deum oficiată în biserica monument istoric a parohiei Lipova. În deschiderea conferinței a fost întâmpinat cu cuvânt de bunvenit de către părintele Crinel Onea, protopopul locului. În cuvântul adresat preoților  Chiriarhul a  făcut referiri la tematica conferinței, la valoarea și importanța slujirii – diaconatul laic, mai ales când este îndreptat spre bolnavi, bătrâni, familii defavorizate. De asemenea a îndrumat spre datoria cunoaşterii  prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, hotărârilor Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-filantropice şi medicale, la cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale specializate. Referentul principal, părintele Raul Moț de la parohia Baia, în mod documentat, a atins întreaga problematică prevăzută în planul conferinței iar preoții co-referenți: Romulus Francescu, parohia Toc; Cosmin Corîci, parohia Odvoş şi Victor Bocancios, parohia Ususău au evidenţiat aspecte practice ale slujirii şi activităţii pastoral caritative ale Bisericii.

Conferinţa preoţilor din protopopiatul Sebiş

În acest protopopiat conferinţa preoţească a vut loc joi, 11 octombrie în biserica parohiei Sebiş I, fiind prezidată de către părintele Teodor Faur, consilier economic, ca delegat chiriarhal. Protopopul locului, Beni Ioja a prezentat  tematica lucrărilor şi a rugat să fie transmise Înalt Preasfinţitului Timotei care, în urmă cu puţine zile, a efectuat o vizită canonică în protopopiat, iar peste puţin timp va fi din nou prezent aici,  la sfinţirea unor lucrări, întâlnindu-se astfel cu preoţii locului, asigurarea respectului şi dragostei fieşti. Referatul principal al conferinţei a fost susţinut de preotul Ciprian Luşcă de la parohia Zimbru, iar co-referenţi au fost preoţii: Ioan Daşcău, parohia Almaş; Ştefăniţă Muţ, parohia Avram Iancu şi Gheorghe Ancăş, parohia Vîrfurile. Au fost completaţi în prezentările făcute de către preoţii: Dorel Moţ, parohia Gurahonţ, Andrtei Dârbaş, parohia Bonţeşti; Tuţu Petcuţ, parohia Secaci. Ca şi în celelalte protopopiate şi la Sebiş tema conferinţei, dezbătută cu mult interes a adus informaţie utilă, a scos în evidenţă activităţi cu rezultate demne de urmat.

Concluzionând asupra celor prezentate se poate afirma faptul că în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, a înscris rezultate pozitive, cele două conferinţe semestriale ale preoţilor  având meritul de a fi pus în evidenţă deopotrivă, aspecte teoretice şi practice, pe care clerul eparhiei le pot valorifica în activitatea pastoral- misionară şi cultural-spirituală.

 

 

CONFERINŢE PREOŢEŞTI ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În cea de a doua decadă a lunii octombrie, în cadrul protopopiatelor Arhiepiscopiei aradului s-au desfăşurat, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, conferințele preoţeşti semestriale de toamnă, având ca temă: ,,Aprofundarea pastorală şi practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor”. Alături de clerul din parohii, la conferinţe au participat și  preoţii profesori de la școlile teologice ale eparhiei, preoţii cu activităţi social-caritative şi preotul militar.  Potrivit precizărilor transmise de către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la această conferință părinții protopopi au fost îndrumați să invite specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi medicală.

Conferința preoților din protopopiatul Arad

La protopopiatul Arad, conferința a vut loc în ziua de luni, 08 oct. a.c. și a fost prezidată de către Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. După oficierea slujbei de Te-Deum în biserica ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Catedrala Veche), în sala ,,Armonia” a parohiei Arad-Centru, Chiriarhul a fost întâmpunat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop dr. Nicu Breda. Înalt Preasfinția Sa a evidențiat importanța acestei conferințe care, prin tematica ei, se dorește a fi o exprimare practică a modului în care liniile directoare ale Anului Omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, fixate de către Sfântul Sinod, au fost transpuse în practică la protopopioate și la parohii.  De asemenea a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acțiunile menționate și a felicitat pe cei cu rezultate meritorii. Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Mircea Bupte, Consilier social. Referatul principal a fost susținut de către părintele Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, preot la parohia Sânpaul, iar co- referenți au fost preoții: Milan Dragoș, parohia Vărșand; Tudor Budeanu, parohia Macea și Daniel Dumitru, parohia Țipari. Au completat aspectele evidențiate de către aceștia, potrivit tematicii transmise de către centrul eparhial, preoții: dr. Pavel Vesa, de la spitalul Clinic Județean Arad, Traian Moțiu, parohia Pilu, dr. Ioan Tulcan, parohia Arad-Centru, Zaharia Iova, parohia Arad-Șega II, dr. Vasile Pop, parohia Arad-Bujac și alții.

Conferința preoților din protopopiatul Ineu

În data de 9 octombrie, ziua pomenirii Sfantului Apostol Iacob al lui Alfeu, a avut loc conferinţa preoților din protopopiatul Ineu.    Întrunirea a debutat cu slujba de Te- Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, protopopul Moise Nica a rostit cuvantul introductiv, salutând prezența în plenul conferinței a prărintelui Traian Micoroi- Consilier bisericesc, delegatul Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei.  Tema conferinței a fost susținută de către preotul Petre Ursulescu de la parohia Seleuș, o prelegere bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte legate de: sănatatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, pastorația bolnavilor, pastorația cadrelor medicale,lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei. Părinții co-referenți: Dan Turean, parohia Ineu I; Cristian Ardelean, parohia Ineu II; Marius Lucaciu, parohia Minișel și Felician Crăciun, Sector Social-Misionar Ineu au evidențiat, între altele, diferențe între medicina creștină și cea laică în ceea ce privește noțiunea de sănătate, cea laică definind sănătatea ca o stare de bine din punct de vedere fizic, mental și social, corelată cu absența bolii, în timp ce medicina creștină urmărește sănătatea trupului, sănătatea sufletului și relația armonioasă dintre trup și suflet. Taina Sfântului Maslu este actul sacramental, restaurator și unificator, care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc, aceasta întrucât, pentru Biserică și teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală.

Conferința preoților din protopopiatul Lipova

S-a desfășurat în ziua de miercuri, 10 octombrie și a fost prezidată de  Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. Înalt Preasfinția Sa, însoțit de pr. dr. Vasile Pop consilier cultural, a asistat și la slujba de Te-Deum oficiată în biserica monument istoric a parohiei Lipova. În deschiderea conferinței a fost întâmpinat cu cuvânt de bunvenit de către părintele Crinel Onea, protopopul locului. În cuvântul adresat preoților  Chiriarhul a  făcut referiri la tematica conferinței, la valoarea și importanța slujirii – diaconatul laic, mai ales când este îndreptat spre bolnavi, bătrâni, familii defavorizate. De asemenea a îndrumat spre datoria cunoaşterii  prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, hotărârilor Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-filantropice şi medicale, la cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale specializate. Referentul principal, părintele Raul Moț de la parohia Baia, în mod documentat, a atins întreaga problematică prevăzută în planul conferinței iar preoții co-referenți: Romulus Francescu, parohia Toc; Cosmin Corîci, parohia Odvoş şi Victor Bocancios, parohia Ususău au evidenţiat aspecte practice ale slujirii şi activităţii pastoral caritative ale Bisericii.

Conferinţa preoţilor din protopopiatul Sebiş

În acest protopopiat conferinţa preoţească a vut loc joi, 11 octombrie în biserica parohiei Sebiş I, fiind prezidată de către părintele Teodor Faur, consilier economic, ca delegat chiriarhal. Protopopul locului, Beni Ioja a prezentat  tematica lucrărilor şi a rugat să fie transmise Înalt Preasfinţitului Timotei care, în urmă cu puţine zile, a efectuat o vizită canonică în protopopiat, iar peste puţin timp va fi din nou prezent aici,  la sfinţirea unor lucrări, întâlnindu-se astfel cu preoţii locului, asigurarea respectului şi dragostei fieşti. Referatul principal al conferinţei a fost susţinut de preotul Ciprian Luşcă de la parohia Zimbru, iar co-referenţi au fost preoţii: Ioan Daşcău, parohia Almaş; Ştefăniţă Muţ, parohia Avram Iancu şi Gheorghe Ancăş, parohia Vîrfurile. Au fost completaţi în prezentările făcute de către preoţii: Dorel Moţ, parohia Gurahonţ, Andrtei Dârbaş, parohia Bonţeşti; Tuţu Petcuţ, parohia Secaci. Ca şi în celelalte protopopiate şi la Sebiş tema conferinţei, dezbătută cu mult interes a adus informaţie utilă, a scos în evidenţă activităţi cu rezultate demne de urmat.

Concluzionând asupra celor prezentate se poate afirma faptul că în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, a înscris rezultate pozitive, cele două conferinţe semestriale ale preoţilor  având meritul de a fi pus în evidenţă deopotrivă, aspecte teoretice şi practice, pe care clerul eparhiei le pot valorifica în activitatea pastoral- misionară şi cultural-spirituală.

 

 

ZI DE MARE SĂRBĂTOARE ÎN PAROHIA CHISINDIA

La invitaţia preotului paroh şi a credincioşilor, în Duminica a XX-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent în parohia Chisindia, protopopiatul Sebiş. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat şi sfinţit lucrările de reparaţii exterioare-interioare, precum şi noul Iconostas la biserică parohială ,,din vale”, cu hramul „Intrarea Domnului în Ierusalim”, unde a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele Ioja Beni,  protopop al Sebişului, care a adresat cuvântul de bun-venit, iar tinerii şi credincioşii din parohie, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică ,,nădejdea în triumful vieţii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Galateni 1 şi Luca 7), Chiriarhul a subliniat adevărata purtare creştinească, optimistă pentru cel ce împlineşte preceptele biblice şi pesimistă doar pentru cei îndoielnici în credinţă. ,,Dumnezeu Însuşi este viaţa; nădejdea în El face pe credincioşi lucrători neobosiţi, atât pentru salvarea propriei vieţi, cât şi a semenilor, împotriva primejdiilor ce o pândesc: suferinţe, boli şi altele, multe. Rugăciunea pentru cei bolnavi şi grija faţă de ei este o dovadă a încrederii în viaţă şi a faptului că doar moartea sufletească trebuie să întristeze, moartea trupească, după învăţătura Bisericii, fiind doar o adormire (cf. Ioan 11, 26; I Tesaloniceni 4,13). Hramul acestei biserici, Intrarea Domnului în Ierusalim, arată tocmai semnele biruinţei vieţii prin învierea cea de obşte, spre dobândirea vieţii veşnice”, a arătat Înalt preasfinţia Sa. Pentru activitatea depusă, preotul paroh, Nistor Vasilie a fost distins cu rangul de iconom stavrofor.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei Sebiş. În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica ,,din deal”, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, urmate de slujba Vecerniei. Aici, ierarhul a vorbit celor prezenţi despre sfinţi, ca pilde de iubire faţă de oameni, arătând mai ales  faptele minunate prin care au dovedit aceasta, adică binefacerile, vindecările, mijlocirile şi învăţăturile, Sfântul Ierarh Nicolae, hramul bisericii, prin numele său  însuşi aratând biruinţa poporului dreptcredincios în lupta pentru viaţă şi propăşire umană.