Şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti

În ziua de 9 februarie, A.C., în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei s-a desfăşurat şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti (ANB), sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Şedinţa a fost precedată de oficierea în Catedrala patriarhală a Sfintei Liturghii şi a unui Te Deum.

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat caracterul festiv al evenimentului prilejuit de împlinirea pe data de 4 februarie 2010 a 85 de ani de patriarhat în BOR. Preafericitul Părinte a subliniat semnificaţia acestui act istoric şi a evocat memoria celor cinci fericiţi întru adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu. De asemenea, Preafericirea Sa a adus în discuţie demersurile şi eforturile care trebuie făcute pentru demararea în acest an a lucrărilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamurilor, care reprezintă „dorinţa-program a primului patriarh al României, Miron Cristea, rămasă vie în conştiinţa tutoror Patriarhilor BOR“. A fost prezentată membrilor ANB ultima machetă a proiectului, rezultat al ultimului simpozion tematic-consultativ desfăşurat în 9-10 decembrie 2009.

Participanţii au vizionat apoi un film produs de TRINITAS TV, care evocă istoria idealului construirii unei Catedrale a Mântuirii Neamului în Bucureşti, dar şi eforturile ce au fost depuse în acest sens.

După vizionarea filmului a avut loc lansarea Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti, „tipărită în condiţii grafice de excepţie la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune, fiind o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română“, spune Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Activitatea BOR în anul 2009

În cadrul şedinţei, a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009, în ceea ce priveşte „lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, organizatorică, administrativă, construirea de noi lăcaşuri de cult, viaţă monahală, învăţământ teologic şi religios în şcolile publice, patrimoniul cultural bisericesc, activitatea cultural-misionară şi editorial-tipografică, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile bisericeşti şi interreligioase etc“, anunţă Biroul de Presă.

Au fost evidenţiate ridicarea a şase eparhii la rangul de arhiepiscopie şi acordarea rangului de arhiepiscop onorific la doi ierarhi, cele 19 vizite canonice în eparhii ortodoxe româneşti din ţară şi străinătate efectuate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi organizarea la Bucureşti a pelerinajului cu moaştele Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Grigore de Nyssa, cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou (24-28 octombrie 2009). A mai fost evidenţiată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române în care funcţionează „394 aşezăminte social-filantropice, dintre care: 88 aşezăminte pentru copii, 89 aşezăminte pentru vârstnici, 65 de centre pentru asistenţa familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, 92 cantine şi brutării sociale, 25 centre medico-sociale şi policlinici, 14 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi speciale, şasecentre pentru persoanele fără adăpost, patru centre pentru victimele violenţei familiale şi agresori, două centre pentru victimele traficului de persoane, nouă grădiniţe şi centre educaţionale etc. De serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în eparhii (335 programe sociale), în anul 2009 au beneficiat 629.459 persoane, din care: 152.270 copii, 26.324 persoane cu dizabilităţi, 333.882 persoane vârstnice şi 116.979 familii sărace etc.

În anul 2009, pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi sprijinirea celor asistaţi şi a sinistraţilor, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 45.000.000 lei“, mai precizează Biroul de Presă.

Între activităţile cultural-misionare a fost remarcată lucrarea desfăşurată de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, format din Radio Trinitas, Televiziunea TRINITAS, publicaţiile Lumina, Agenţia de Ştiri BASILICA şi Biroul de Presă, care a devenit unul dintre cele mai importante şi eficiente mijloace misionare ale Bisericii Ortodoxe Române în societatea de astăzi.

În zilele de 10-11 februarie 2010, la Reşedinaţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe ordinea de zi se află probleme de actualitate ale vieţii bisericeşti interne şi externe.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE