Corala Preoţească a Arhiepiscopiei Aradului la primul concert

Cântarea corală bisericească în zona noastră are o tradiţie deja consacrată şi apreciată de către credincioşi. Pentru a evidenţia acest fapt, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului a luat fiinţă Corala Preoţească a Arhiepiscopiei Aradului acum aproape două luni.

Pentru prima reprezentaţie corală a fost gândită şi pregătită o suită de aranjamente muzicale pentru cor bărbătesc cu temă specifică perioadei prepascale, prin osteneala şi priceperea C. Diac. Tiberiu Ardelean, profesor de muzică bisericească la Seminarul Teologic Ortodox Român din Arad, la care se adaugă efortul şi dăruirea Preacucernicilor Părinţi ai eparhiei înzestraţi cu dragoste şi ştiinţă faţă de cântarea bisericească, selectaţi să facă parte dintre membri coralei.

Astfel, în sera zilei de 25 martie a.c., după săvârşirea slujbei Acatistului Bunei Vestiri, biserica Catedralei Vechi a Aradului a devenit neîncăpătoare, pentru mulţimea credincioşilor şi a invitaţilor, reprezentanţi ai cultelor creştine din municipiul Arad, ai Instituţiilor de învăţământ, oficialităţi, reuniţi aici pentru a audia primul concert al Coralei Preoţeşti din Arhiepiscopia Aradului.

În deschiderea Concertului, PC Părinte Vasile Pop, Consilierul cultural al Sfintei Arhiepiscopii, a prefaţat reprezentaţia muzicală amintind audienţei contextul Postului Mare în care ne aflăm, o perioadă liturgică ce cheamă, prin excelenţă, la pocăinţă. Au fost astfel evidenţiate înţelesurile şi însemnătatea pocăinţei pentru viaţa unui creştin autentic, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos şi ale Sfinţilor Apostoli din Sfânta Scriptură, dezvoltate de Părinţii şi teologii Bisericii mai vechi sau mai noi. În acest cadru, Concertul prezentat, prin piesele alese, nu se vrea altceva a fi decât o invitaţie spre pocăinţă.

Cele şapte piese (Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa Ta; Miluieşte-mă Dumnezeule; Mai marii popoarelor; Doamne răbdând toate; Acestea zice Domnul către iudei; Şi era la ora a şasea) cuprinse în reprezentaţie au fost împărţite în trei părţi, între care au fost intercalate scurte aprecieri şi explicaţii ale prezentatorului. Între acestea s-a amintit că acest concert este închinat Chiriarhului locului, la care se adaugă şi contextul oferit de tema generică anuală hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Anul Crezului şi al Autocefaliei Ortodoxiei româneşti.

În final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulţumit preoţilor corişti, ostenitorilor dar şi asistenţei pentru acest frumos buchet muzical oferit, ce promovează credinţa noastră, îi arată valorile nepreţuite şi cheamă spre bună înţelegere între oameni.