CONFERINŢELE SEMESTRIALE DE PRIMĂVARĂ ALE PREOŢILOR

În perioada 25- 28 mai a. c., în cele patru protopopiate ale Arhiepiscopiei Aradului s-au desfăşurat Conferinţele semestriale de primăvară ale preoţilor. Tema acestor conferinţe a fost „ 2010- Anul comemorativ al Crezului ortodox”.

La Protopopiatul Arad conferinţa a fost prezidată de către IPS Arhiepiscop Timotei şi a avut ca referent principal pe P.C. Preot Dan Magda de la spitalul Municipal Arad, iar co-referenţi pe P.C. preoţi: Liviu Iştoc, parohia Şeitin; Aurel Mager, parohia Nădab; Cantemir Lipovan, parohia Chişineu- Criş II şi Valer Jirj, parohia Munar.

În cuvântul adresat preoţilor Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat istoricul Simbolului de Credinţă, iar în partea administrativă a îndrumat preoţii să manifeste atenţie şi interes faţă de problemele curente ale vieţii bisericeşti din parohii, să respecte hotărârile Sfântului Sinod legate de circulaţia preoţilor în alte eparhii şi străinătate, presa bisericească, corurile parohiale, etc.

Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Ineu s-a desfăşurat în ziua de 26 mai a.c. la sediul protopopiatului şi a fost prezidată de către Chiriarh. Referatul principal a fost citit de către P. C. Preot Aurel Doca de la parohia Şilindia, iar co-referenţi au fost P.C. Preoţi: Radu Belle, parohia Bochia; Teodor Feier, parohia Drauţ; Marian Oarcea, parohia Iercoşeni; Giani Achim, parohia Dud; Florin Borca, parohia Moţiori şi Teodor Dragoş de la parohia Seliştea. ÎPS Arhiepiscop Timotei a apreciat conţinutul referatelor şi a completat informaţiile la temă cu consideraţii de ordin doctrinar, liturgic şi istoric.

În ziua de 27 mai a.c. Întâistătătorul eparhiei Aradului a prezidat conferinţa preoţilor din Protopopiatul Sebiş, referatul conferinţei fiind prezentat de către P. C. preot Confideratu Romică de la parohia Igneşti. Co-referenţi au fost preoţii: Simion Petruţ, parohia Gura-Văii; Ioan Vesa, parohia Iosăşel; Mihai Boca, parohia Honţişor. În cuvântul adresat preoţilor Chiriarhul a subliniat importanţa Crezului pentru viaţa Bisericii, istoricul statornicirii învăţăturii de credinţă prin sinoadele ecumenice, confirmarea acestor învăţături prin viaţa religios- morală şi liturgică a poporului dreptcredincios.

La Protopopiatul Lipova conferinţa preoţească s-a desfăşurat în ziua de 28 mai a.c. fiind prezidată de către P. C. Preot Vasile Pop, consilier eparhial, ca delegat al ÎPS Arhiepiscop Timotei. Referatul conferinţei a fost prezentat de către P.C. preot Florin Ardeuan de la parohia Roşia Nouă, Preacucernicii Preoţi: Aurelian Popa, parohia Chesinţ şi Mihai Gaşpar, parohia Corbeşti, luând cuvântul în calitate de co-referenţi.

La toate protopopiatele, pe lăngă preoţii menţionaţi au luat cuvântul şi alţi preoţi, întregind prin aspectele evidenţiate, tematica conferinţelor.

Conferinţele au fost precedate de slujba de Te-Deum, la care au participat toţi preoţii, iar la finele lucrărilor conferinţelor a fost rostit Crezul de către toţi cei prezenţi.