Examen de disertaţie la Facultatea de Teologie din Arad

În data de 15 iunie a.c. a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad o nouă sesiune de examene de disertaţie pentru absolvenţii cursurilor de master, promoţia 2008-2010. Astfel, la specializarea Teologie Sistematică, cei 17 absolvenţi au promovat examenul cu media generală de absolvire şi media examenului de disertaţie 9, 20. La specializareaTeologie Practică au absolvit 56 de cursanţi cu media generală a anilor de studii 9, 57, iar media de disertaţie fiind 10. După finalizarea examenului absolvenţii au depus jurământul în biserica din incinta facultăţii. Părintele decan, preşedinte al comisiei de examene, a felicitat pe absolvenţi pentru bunele rezultate obţinute, acestea oferind perspective îmbucurătoare pentru lucrarea misionară prezentă şi viitoare a Bisericii.