Baruţu T. Arghezi a trecut la cele veşnice

Fiul marelui poet naţional Tudor Arghezi, Baruţu T. Arghezi (personaj memorabil al scrierilor acestuia, alături de Miţura Arghezi), autor al unor importante volume de istorie literară, proză şi poezie, pe numele oficial Iosif Theodorescu, a plecat dintre noi, încetând din viaţă în ziua de 25 august a.c., la vârsta venerabilă de 84 de ani la Arad, locul unde, alături de soţia sa Doina Arghezi, a petrecut momente memorabile în ultima perioadă a vieţii,. Aici, la Arad, graţie înţelegerii deosebite şi preţuirii pe care au găsit-o din partea Universităţii de Vest ,, Vasile Goldiş”, în mod special a rectorului, Prof univ. dr. Aurel Ardelean, Baruţu şi Doina Arghezi au fondat, sub egida Universităţii V. Goldiş şi a Academiei Române, Centrul de Cercetare a Literaturii Argherziene, la 21 mai 2009, de ziua nasterii lui Tudor Arghezişi au înfiinţat Muzeul de Artă „Doina şi Baruţu Arghezi”. dotat cu manuscrise inedite ale poetului, cu volume din biblioteca personală şi obiecte de familie.

Prozator de o mare fineţe stilistică în scrierea unor cărţi apreciate de critica literară, poet în a cărei creaţie lirică descoperim frumuseţea tainică a unor idei percepute cu sufletul, ziarist cu o remarcabilă intuiţie a esenţialului din evenimentele comentate, cu deosebire a celor ce au influenţat destinul României şi memorialist înzestrat cu har de bun povestitor, Baruţu T. Arghezi a fost atent în rostirea cuvintelor, păstrând acea atmosferă argheziană preţuită în literatura română.

În anul 2009, Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad i-a acordat Premiul „Mihai Eminescu” pentru întreaga sa activitate literară, iar la Editura „Vasile Goldiş” University Press a fost publicat volumul „Baruţu T. Arghezi, un spirit european”.

De asemenea, Senatul Universitătii i-a acordat, la 28 decembrie 2009, la împlinirea vârstei de 84 de ani, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitătii de Vest „Vasile Goldis” din Arad.

Prezent la Adunarea de doliu de la Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene, cât şi la slujba de priveghere, la cripta familiei Arghezi din cimitirul Pomenirea din municipiul Arad, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a evocat, în ambele locuri, în cuvinte emoţionante, personalitatea celui trecut în veşnicie, credinţa puternică în ajutorul divin, moştenită din casa părintească, dragostea faţă de Biserică. Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat de asemenea legăturile de suflet pe care Tudor Arghezi, dar şi fiul acestuia, Baruţu, le-au avut cu personalităţi ale vieţii bisericeşti, precum şi bunele raporturi pe care Înaltpreasfinţia Sa le-a cultivat cu familia Baruţu şi Doina Arghezi, de la venirea acestora la Arad. Au fost adresate cuvinte de condolare, atât în nume personal,cât şi din partea Centrului eparhial, a conducerii bisericeşti, a unor ierarhi.

Slujba de înmormântare a fost săvârşită, din încredinţarea Chiriarhului de către P. C. Preot Vasile Pop, Consilier eparhial, împreună cu un sobor de preoţi, sâmbătă, 28 august a.c. ,la cimitirul Pomenirea din Arad,la cripta familiei Arghezi. Au fost transmise şi cu acest prilej din partea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare, soţiei şi membrilor familiei,. Dumnezeu să-l odihnească între drepţii Săi.