Cerc misionar în parohia Pescari, Arhiepiscopia Aradului

În ultima decadă a lunii august, în biserica parohiei Pescari, protopopiatul Sebiş, din cadrul Arhiepiscopiei aradului s-a desfăşurat întâlnirea întrunirea preoţilor din cercul misionar Gurahonţ. Întâlnirea a fost urmată slujba Sfintei Taine a Maslului, săvârşită de preoţii aparţinători cercului misionar, în prezenţa unui număr mare de credincioşi din parohia Pescari şi satele vecine. Tema întrunirii, intitulată „Mijloace de luptă împotriva patimilor” a fost susţinută de către preotul Ioan Daşcău de la parohia Almaş. Preacucernicia sa a arătat multele ispitiri la păcat prin care sunt încercaţi credincioşii, mai ales tinerii din zilele noastre. Lupta împotriva acestor ispitiri şi păcate trebuie să fie pe măsură, iar călăuzirea în această luptă o face Sfânta Biserică prin slujitorii ei. Ca mijloace de luptă, spunea părintele, avem Sfintele Taine, mai ales cea a Mărturisirii şi iertării păcatelor, un alt mijloc fiind rugăciunea, dar nu un program de rugăciune numai dimineaţa şi seara ci acel „roagă-te neîncetat”, astfel încât să-ţi fie vorbirea ca o rugăciune şi lucrul ca o rugăciune. În acest sens părintele îl cita pe regretatul părinte Teofil Pârâian care arăta în una din scrierile sale, felul în care trebuie făcută rugăciunea de toată vremea (rugăciunea inimii): când inspiri zici „Iisuse Fiule lui Dumnezeu”, iar când expiri zici „miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Rugăciunii trebuie să-i alăturăm postul şi milostenia, iar toate acestea la un loc se încununează prin săvârşirea faptelor bune. În încheiere părintele a îndemnat pe cei prezenţi la iubire jertfelnică faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi totodată la păstrarea tradiţiilor noastre strămoşeşti. Au urmat apoi discuţii pe marginea temei prezentate, totul încheindu-se cu o agapă frăţească la care au luat parte preoţii cercului misionar, împreună cu maicile preotesele şi cântăreţii bisericii.