Consfătuire de lucru la Arhiepiscopia Aradului

La Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului s-a desfăşurat luni 20 septembrie a.c., Consfătuirea de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, a Părinţilor Protopopi şi Serviciilor de contabilitate de la Centrul eparhial si oficiile protopopeşti.

Consfătuirea a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului care a prezentat, în deschiderea lucrărilor, în sinteză, punctele asupra cărora s-au centrat discuţiile analitice:

– organizarea economico-administrativă la Centrul eparhial, protopopiate şi unităţi de cult în contextul declinului economic actual;

– analiza salarizării cu partea din fonduri proprii a personalului clerical şi neclerical;

– identificarea resurselor financiare pentru a susţine finanţarea programelor pastoral- misionare iniţiate de cătra Sfânta Patriarhie şi de achiziţionare a cărţilor tipărite în editura Institutului Biblic şi de Misiune, în editura Basilica a Sfintei Patriarhii;

– analiza şi impulsionarea activităţii pastoral-misionare a clerului prin stabilirea responsabilitaţilor la Centrul Eparhial, protopopiate şi parohii şi urmarirea îndeplinirii acestora.

Prea Cucernicul pr. Iacob Bupte, vicar administrativ, a prezentat o informare asupra stadiului actual în activitatea financiar-contabilă la Centrul eparhial, cu propuneri pentru viitorul imediat care se cer serios analizate şi concretizate.

În luările de cuvânt parinţii consilieri şi părinţii protopopi au abordat problema colportajului şi a monopolului Bisericii asupra lumânărilor, calendarelor şi obiectelor de cult,au făcut referiri şi propuneri legate de activitatea socială şi filantropică a Eparhiei, în contextul actual.

Urmează ca proiectele iniţiate să se finalizeze în măsuri concrete, pe care sectoarele Consiliului Eparhial, protopopiatele si parohiile să le pună în aplicare.