CERCURILE MISIONARE, MIJLOC IMPORTANT DE PREGĂTIRE PASTORAL- MISIONARĂ

Duminică, 17 octombrie, în parohia Socodor, protopopiatul Arad, a avut loc întâlnirea lunară a preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, sub coordonarea Preacucernicului părinte Liviu Savulov, de la parohia Chişineu-Criş I.

În această lună, s-a împlinit un an de activitate al acestui cerc pastoral-misionar, an în care lună de lună, preoţii care aparţin de acest cerc pastoral au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte în toate parohiile de pe raza cercului pastoral, spre bucuria şi folosul duhovnicesc al tuturor credincioşilor.

La Taina Sfântului Maslu de obşte, săvârşită începând cu orele 17.00 în biserica parohiei Socodor, au slujit 14 preoţi, în prezenţa numeroşilor credincioşi din parohie, dar şi din satele şi comunele învecinate.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preacucernicul părinte Radu Sava din parohia Şiclău, care a amintit la începutul predicii sale faptul că s-a împlinit un an de la prima întâlnire a preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, asemuind această misiune constantă care s-a făcut în toate parohiile aparţinătoare de acest cerc pastoral, cu un adevărat pelerinaj. Părintele s-a referit apoi la semnificaţiile Pildei Semănătorului, pericopă evanghelică ce s-a citit în dimineaţa acestei zile la Sfânta Liturghie.

A rostit apoi un cuvânt ziditor de suflet şi Preacucernicul părinte Leonte Para de la parohia Şimand, care în luna august a efectuat un pelerinaj la Locurile Sfinte şi a ţinut să împărtăşească tuturor din bucuria şi harul de care s-a împărtăşit în acele locuri.

În încheiere, Preacucernicul părinte paroh Viorel Boţoc a mulţumit colegilor preoţi pentru prezenţa lor în parohia sa, tuturor credincioşilor prezenţi dar şi domnului primar Ioan Jura pentru contribuţia sa la organizarea acestui eveniment.

A urmat apoi, întâlnirea propriu-zisă a cercului pastoral. Tema propusă pentru dezbateri, şi anume ,,Sfânta Taină a Spovedaniei”, a fost prelucrată de Preacucernicul părinte Dumitru Dragoş din parohia Vărşand. Referatul părintelui, pregătit cu multă conştiinciozitate, a fost structurat în trei părţi principale: pregătirea penitenţilor pentru Spovedanie, pregătirea duhovnicului şi canonul sau epitimia. Referatul a fost însoţit şi de o anexă cuprinzând cuvinte ale unor mari duhovnici, referitoare la Pocăinţă. Tema a fost îmbogăţită cu luări de cuvânt şi din partea celorlalţi preoţi prezenţi.

Următoarea întâlnire a preoţilor din Cercul pastoral Chişineu-Criş va avea loc în data de 07 noiembrie, în parohia Pilu.