Crez şi Crăciun

Sub acest titlu, în seara zilei de joi, Aula „Dr Ilarion V. Felea” a Facultăţii de Teologie din Arad a găzduit conferinţa susţinută de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în organizarea filialei arădene a ASCOR. În expunerea Conferinţei au fost pomenite cele mai importante momente aniversare din anul în curs, atât în plan naţional bisericesc, cât şi local, precum şi motivele care au stat la baza alegerii temei enunţate. A urmat un generos excurs biblic, patristic, liturgic, literar şi ştiinţific, luând aminte la cuvintele psalmistului “Vremea este să lucreze Domnul” (Psalm 118, 126), arătându-se că la lucrarea lui Dumnezeu omul este dator să răspundă pe măsură. Credinţa dreaptă şi limpede trebuie să dăruiască o purtare pe măsură a omului pentru ca mărturisirea de credinţă şi sărbătorile să fie purtătoare de lumină, bucurie şi pace în viaţă.

Chiriarhul Aradului a prezentat auditorului, dornic de cunoaştere şi de primirea bogatelor experienţe duhovniceşti, aspecte privind felul în care trebuie înţelese astăzi moştenirile din vremuri străvechi, tocmai ca urmare a credinţei drepte statornicită de primele două sinoade ecumenice. Prin răspunsurile oferite la întrebări adresate de cei prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a adus lămuriri privind frământările de zi cu zi ale studenţilor şi nu numai, seara încheindu-se cu rugăciunea de laudă către Maica Domnului pentru însoţirea, şi pe mai departe, pe calea rămasă a Postului.