Festival de colinde la Bocsig

În atmosfera specifică aşteptării Sfintelor Sărbători ale iernii, în localitatea Bocsig a avut loc – duminică, 12 decembrie 2010 – un festival tradiţional de colinde, organizat de către autorităţile de stat locale şi judeţene. Au participat formaţii corale bisericeşti şi laice, atât din Bocsig, cât şi din alte localităţi, care au încântat, realmente, numerosul auditoriu.

Punctul de atracţie al festivalului l-a constituit corala academică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara, dirijată de preot prof. dr. Nicolae Belean (fiu al Bocsigului), care oferit un recital de excepţie, precum şi corul de copii al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Bocsig, condus de preot Flavius Ardelean, care a impresionat în mod plăcut nu doar prin colindele intonate, ci şi prin prezenţa scenică în port popular local.

Bine primite de către public au fost şi corul cadrelor didactice al Şcolii din Bocsig, corul Bisericii Greco-Catolice din Beliu şi Bocsig, precum şi grupul vocal „Feciorii Bocsigului”, care au lăsat, de asemenea, o frumoasă impresie celor prezenţi.

Per ansamblu, Festivalul de colinde de la Bocsig a fost o manifestare cultural-artistică extrem de reuşită, care a confirmat – încă odată – adevărul potrivit căruia colindele sunt strâs legate de sufletul neamului nostru, pentru noi, românii ele fiind o parte integrantă a spiritualităţii creştine plămădite pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu şi a identităţii naţionale.