Proiect „Leonardo da Vinci” la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale dr. Timotei Seviciu, arhiepiscop al Aradului, două grupuri de câte zece elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad din clasele a XI-a şi a XII-a, însoţiţi de pr. prof. Dacian-Emilian Nan şi de diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean vor pleca duminică, 27 februarie 2011, în Germania, la Leipzig, respectiv la Hanovra pentru derularea unui proiect „Leonardo da Vinci”, intitulat „Paşi spre mai bine!”. Acest proiect se realizează în parteneriat cu instituţii diaconale protestante şi parohii ortodoxe din Germania (Centrum fur Erwachsenenenbildung Tagungs-und Gastehaus din Hanovra, Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Gheorghe” din Lepzig – organizaţii de primire; şi Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. din Lepzig – organizaţie intermediară).

Seminariştii vor beneficia de un stagiu de formare în domeniul asistenţei sociale în instituţii cu caracter social din Leipzig şi Hanovra. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care urmează a fi dobândite de către elevi vizează desăvârşirea activităţii pastoral-misionare şi dobândirea de experienţă practică în organizarea de activităţi filantropice. De asemenea sunt vizate finalităţi legate de aplicarea cunoştinţelor din domeniul spiritualităţii şi moralei ortodoxe în viaţa comunităţii, în context misionar, pastoral şi liturgic, de furnizarea unor servicii sociale prin dezvoltarea de programe şi proiecte de asistenţă socială la nivel de comunitate, de promovarea dialogului intercultural, interlingvistic, şi interconfesional în spiritul ecumenismului, al înţelegerii şi al respectului reciproc.

În Germania seminariştii arădeni vor studia şi vor analiza particularităţile structural funcţionale şi manageriale ale instituţiilor filantropice din Germania patronate de Biserică, vor afla care sunt tipurile de servicii sociale oferite în cadrul organizaţiei de primire, vor experimenta metode şi tehnici utilizate în practica centrelor de tinere, a centrelor de zi pentru copii, a şcolilor speciale, a caselor de îngrijire medicală, vor realiza modele de proiecte în vederea rezolvării problemelor sociale identificate, precum şi alte activităţi specifice. În fiecare zi în care se va desfăşura proiectul (28 februarie – 13 martie 2011) sunt programate activităţi precise în vederea atingerii obiectivelor propuse. De asemenea, vor fi realizate o serie de excursii în alte centre (Wittenberg, Bonn etc.) în vederea lărgirii orizontului cultural al elevilor.

Activităţile din cadrul proiectului vor fi monitorizate de către părintele inspector diac. prof. Florin Sirca, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (Lepzig) şi de către pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului arădean (Hanovra), care vor transmite de la faţa locului noutăţi legate de realizarea efectivă a proiectului.