TÂRNOSIREA BISERICII DIN FILIA BÂRZEŞTI, PAROHIA GROŞENI

Duminică, 5 Decembrie, Înalt Preasfinţitul Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat slujba de târnosire a Bisericii cu hramurile: ,,Schimbarea la Faţă” şi ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, din parohia Groşeni, filia Bârzeşti.

Biserica din filia Bârzeşti  a fost construită între anii 2008-2010, piatra de temelia fiind pusă la data de 1 Mai 2008 de către Înalt Preasfinţitul Timotei. Este cea mai nouă biserică din cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi reprezintă biserica care a ţinut locul Catedralei ,,Sfânta Treime”, din momentul punerii pietrei de temelie şi până când noua Catedrală a Aradului a ajuns în faza terminală a construcţiei. Până în anul 2008, în localitatea Bârzeşti nu a existat o Biserică Ortodoxă, creştinii din această comunitate au fost nevoiţi, de-a lungul timpului, să-şi îndrepte paşii spre Biserica din parohia Groşeni, unde au căutat alinare şi hrană sufletească.

Din iniţiativa şi prin purtarea de grijă a Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, a fost încredinţat preacucernicul părinte Simion Mladin, secretar eparhial, pentru rezidirea capelei din şantierul Catedralei ,,Sfânta Treime” din Arad cu sprijinul unui grup de credincioşi din Arad, care şi-au arătat credinţa şi jertfelnicia lor şi au contribuit la construcţia Sfântului lăcaş. Biserica este construită în formă de navă, iar pictura este realizată în stil bizantin, respectând normele canonice. Clopotul, praporii, veşmintele şi celelalte necesare exercitării serviciului de cult au fost donate de la Catedrala Arhiepiscopiei Aradului, prin grija Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei.

În ajunul ocrotitorului lăcaşului de cult al obştei creştine: Sfântul Ierarh Nicolae, Înalt Preasfinţia Sa, a fost întâmpinat de preacucernicul părinte protopop al Ineului,  Nica Moise, de un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de un număr mare de credincioşi din parohie, cât şi din împrejurimi.  În cuvântul de întâmpinare, părintele protopop a evidenţiat importanţa venirii arhipăstorului în mijlocul turmei duhovniceşti.

După oficierea slujbei de târnosire, Înalt Preasfinţitul Timotei a săvârşit dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfinţia Sa a explicat pericopa evanghelică a duminicii: Vindecarea femeii gârbove. ,,Noi suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi de aceea tindem mereu spre o asemănare cu Dumnezeu şi, chiar dacă o infirmitate oarecare afectează fiinţa noastră, Dumnezeu vrea să fie mereu oglindită în toată frumuseţea Sa, coroana creaţiunii fiind omul. Deci frumuseţea omului în întregimea sa, în întregul său, trebuie să fie, în aşa fel încât, să îndemne toată fiinţa să învie mereu spre înălţarea către Dumnezeu. Statura noastră este dreaptă şi iată, această femeie a fost învrednicită într-o clipă să-şi îndrepte iarăşi ţinuta ei şi să poată privi cerul. De multe ori viaţa, pe fiecare dintre noi, ne pleacă până la o gârbovenie sufletească gravă, cu voia sau fără voia noastră. Deci trebuie să ne gândim totdeauna că suntem creaţi după statura lui Hristos şi aceea trebuie să o respectăm, cum însuşi Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bărbatul desăvârşit, statura lui Hristos, aceea trebuie să o ferim ca să refacem chipul lui Dumnezeu, ca să ne asemănăm cât mai mult cu El. Imaginea acestei femei gârbove ne aduce aminte şi de starea noastră de decădere şi de smerenie de voie sau de nevoie, pentru că mândria ne-a coborât până într-atâta încât să nu ne putem înălţa privirea spre cele înalte.” Înalt Preasfinţia Sa a mai subliniat şi importanţa Bisericii pentru întreaga obşte creştină, unde primim harul vindecării de gârbovenia sufletească.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Trânc Marius Petru, care într-un timp foarte scurt a revigorat viaţa duhovnicească a parohiei.

Toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să se închine înaintea Sfintei Mese târnosite, eveniment unic pentru comunitatea parohială.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, parintele paroh a adresat cuvinte de recunoştinţă şi mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, părintelui secretar Simion Mladin, tuturor ctitorilor Sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi. Apoi toţi cei prezenţi au participat la agapa frăţească dedicată acestui eveniment.