LANSARE DE PROIECT LA ARAD

La sediul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc astăzi, 25 ianuarie 2011, Conferinţa de presă şi lansarea oficială a proiectului „Implicarea preoţilor şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Au fost de faţă, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei al Alba Iuliei, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Preasfinţitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeşului, D-l Călin Bibarţ, prefectul jud Arad, D-na Edita Iuhasz, Directorul DGASPC Arad, reprezentanţi ai Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, ai altori instituţii şi ai presei.

Valoarea totală a proiectului este de 4.668.200 lei, urmărindu-se ca în următorii doi ani persoanele vulnerabile pe piaţa muncii să fie integrate sau reintegrate prin servicii de asistenţă socială. Totodată dorim prin intermediul acestui proiect să generăm şi să implementăm proiecte social-economice în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, şi Mureş, în scopul dezvoltării durabile şi  echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

Obiectivul 1 vizează diversificarea serviciilor de asistenţă a persoanelor vulnerabile prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea a unui număr de şase Centre de incluziune socială în judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş.

Obiectivul 2 vizează dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul generării şi implementării de proiecte social-economice  şi a abilităţilor în domeniul social pentru 460 membrii din parohiile ortodoxe şi certificarea acestora ca „manageri de proiect”.

Indicatorii şi grupurile ţintă care vor fi urmărite sunt:

  • 6 Centre de Incluziune Socială funcţionale în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba şi Mureş;
  • 2400 persoane vulnerabile din zonele ţintă consiliate;
  • 200 persoane participante  în programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile;
  • 1000 persoane care vor fi ajutate în ocuparea unui loc de muncă;
  • 460  membrii ai comunităţilor parohiale ortodoxe certificaţi ca „manageri de proiect”;
  • 100 parteneriate locale/comitete de iniţiativă create la nivelul unor localităţi;
  • 120 diagnoze comunitare realizate la nivelul unor localităţi;
  • 60 proiecte redactate şi depuse către finanţatori.

Cu alte cuvinte se doreşte o implicare în mod special pentru copii şi tineri, femei casnice, familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv familii monoparentale, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de persoane, persoane de etnie romă, persoane dependente şi cu dizabilităţi, persoane aflate în detenţie, persoanele inactive, comunităţi sărace şi foarte sărace, cu un procent ridicat de şomeri, mai ales din comunităţile rurale. Atenţia va fi îndreptată spre susţinerea de programe educativ-formative de educaţie extracurriculară în şcoli pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi responsabilitate în rândul elevilor, spre înfiinţarea de centre comunitare pentru tineri, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru victimele violenţei familiale, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru vîrstnici, centre de consiliere a victimelor traficului de persoane, programe pentru persoanele cu dizabilităţi, înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socială şi medico-socială proprii sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private, proiecte de protecţia a mediului, proiecte economice generatoare de noi locuri de muncă.