Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2011 Arad – la final

Desfăşurată pe parcursul a cinci zile, „săptămâna ecumenică”, cunoscută sub acest nume de zece ani la Arad, s-a încheiat. Manifestările prilejuite de acest moment au debutat miercuri 19 ianuarie la parohia Romano-Catolică Arad Centru, începând cu orele 17,30.

Potrivit rânduielii deja consacrate s-au citit pasaje din Vechiul şi Noul Testament care vizează ideea de unitate în Hristos şi Biserică, s-au rostit Simbolul de credinţă Niceo-constantinopolitan şi Rugăciunea Domnească în limba română şi maghiară.

Prea Cucernicul Părinte protopop dr. Nicu Breda a dat citire, ca dealtfel în fiecare zi, mesajului de binecuvântare al Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătit pentru acest moment. În cuvântul de învăţătură ţinut, Părintele Protopop a subliniat importanţa ideeii de unitate a creştinilor în Hristos „ca toţi să fie una”, făcându-se referire la turnul ridicat din multe pietre diferite ca mărime şi culoare, dar care unite formează un singur edificiu-Biserica (Păstorul lui Herma).

Manifestările cu caracter ecumenic au continuat şi a doua zi, 20 ianuarie la parohia Ortodoxă Sârbă, unde părintele Protopop Ocnean Plavsici, după un călduros cuvânt de bun venit adresat invitaţilor, a subliniat importanţa praznuirii Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, întrucât credincioşii sârbi încheiau acum, cu Sfântul Ioan, şirul sărbătorilor  de iarnă.

În cuvântul ţinut şi cu acest prilej, părintele Protopop Nicu Breda, a întărit dezideratul creştinilor de unitate şi fraternitate, accentuând faptul că, numai rămânând statornici în Hristos Domnul care este viţa, noi creştinii fiind următori Lui, devenim mlădiţele care aduc multă roadă.

În aceeaşi notă de frăţietate şi simţire creştină, au continuat serviciile ecumenice şi seara, la Parohia Reformată, unde s-a dat un nou mesaj de conlucrare a creştinilor în acest spirit al unităţii.

În penultima zi, activităţile dedicate Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-au desfăşurat la parohia Greco-Catolică Arad Centru, unde tema centrală a zilei a fost : „A împărţi, o expresie a unităţii noastre”.

Cum era de aşteptat, ultima seară de rugăciune, s-a desfăşurat la Catedrala Ortodoxă Veche, începând cu orele 18.

În prezenţa a numeroşi credincioşi, părintele protopop Nicu Breda, a salutat porezenţa reprezentanţilor cultelor oficiale din Arad, după care s-a procedat la desfăşurarea programului propriuzis, tema propusă pentru această zi fiind: „stăruirea în rugăciune”. În cuvântul de învăţătură ţinut cu acst prilej, Înalt Prea Sfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a accentuat câteva direcţii pe care unitatea creştinilor trebuie să le aibe în vedere, şi anume stăruirea în învăţătura apostolilor, împărtăşire, frângerea pâinii şi rugăciune. Înalt Prea Sfinţia Sa a făcut şi o scurtă incursiune în timp, pentru a sublinia deschiderea şi climatul de pace şi frăţietate existent în cetatea cosmopolită a Aradului, ecumenismul promovat aici putând fi chiar un exemplu în acest sens.

La fiecare biserică după programul ecumenic stabilit privind rugaciunea pentru unitatea creştinilor a urmat o agapă unde au continuat discuţii constructive în contextul amintit iar în data de 22 Ianuarie 2011, la reşedinţa arhiepiscopală în prezenţa cultelor istorice din municipiu,a protopopilor şi a membrilor consiliului şi Adunării eparhiale precum şi a autorităţilor locale a fost felicitat Îps. Dr. Timotei Seviciu cu prilejul zilei numelui.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat cu mulţumirile adresate de Protoiereul Aradului Înalt Prea Sfinţitului Părinte dr. Timotei, oaspeţilor şi credincioşilor, evenimentele desfăşurate pe parcursul acestor zile fiind un real câştig duhovnicesc şi un  prilej de mai bună cunoaştere, apropiere şi toleranţă reciprocă.