Şedinţa Consiliului Profesoral la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În data de 13 ianuarie ac s-au desfăşurat lucrările primului Consiliu Profesoral al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad din acest an. La această întâlnire a participat, ca delegat al ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, PC Părinte Vasile Pop, consilier cultural la centrul eparhial, precum şi cadrele didactice ale acestei facultăţi, sub preşedinţia PC Părinte Prof. dr. Ioan Tulcan, decanul instituţiei.

Au fost dezbătute unele probleme organizatorice, legate de examenele de semestru. Discuţiile între cadrele didactice au avut în vedere şi importanta dimensiune pentru orice instituţie universitară, aceea a cercetării ştiinţifice, prognozându-se organizarea a două simpozioane internaţionale.

Primul, va urma propunerea Sfântului Sinod pentru anul acesta, închinat Anului Familiei Creştine, sub titlul: „Existenţa umană integrată eclesial prin Taina Botezului şi a Cununiei. Implicaţii Pastoral – Misionare şi Sociale”, ce se va desfăşura în luna mai.

Al doilea este legat de omagierea a două decenii de existenţă a Facultăţii de Teologie din Arad, sub genericul: „Dinamica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din Arad în context contemporan (1991-2011). Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea academică”, în perioada lunii octombrie.

A fost discutată şi propunerea de a încheia un parteneriat cu Facultatea de Teologie – Tubingen, din Germania.

Un alt aspect abordat în şedinţa Consiliului profesoral a fost cel legat de optimizarea activităţilor de formare duhovnicească: programul la capelă, consilierea studenţilor, în special a celor din anul I, evaluarea activităţii spirituale a studenţilor în vederea elaborării Certificatelor de competenţă.

În cadrul şedinţei s-a reiterat necesitatea menţinerii legăturii cadrelor didactice cu Chiriarhul eparhiei sub a cărui oblăduire se află Facultatea, precum şi cu ierarhii care au studenţi la Facultatea de Teologie din Arad

Ultima actualizare (Luni, 17 Ianuarie 2011 15:53)