SEARĂ DUHOVNICEASCĂ LA SEMLAC

Duminică 20 februarie, duminica Fiului Risipitor, preoţii din cercul misionar-pastoral Pecica, Arhiepiscopia Aradului, Protopopiatul Arad, s-au întrunit în parohia Semlac, ocazie cu care au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte.

Astfel, în după-amiaza zilei, la orele 17.00 P.C. Preoţi au fost întâmpinaţi de un număr impresionant de credincioşi, dornici de a participa la această Sfântă Taină şi de a se bucura sufleteşte şi trupeşte de roadele ei, aceasta întrucât în anul care a trecut, în biserica parohială nu s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte, datorită lucrărilor de restaurare a picturii şi iconostasului, desfăşurate pe parcursul anului 2010. Aşadar, în duh de rugăciune şi mulţumire adusă lui Dumnezeu, credincioşi s-au adunat, cu mic cu mare, tineri şi vârstnici, în biserica parohială cu hramul “Sfântul Ioan Gură de Aur”, împărtăşindu-se cu toţii de harul Sfântului Duh, conferit de Taina Sfântului Maslu săvârşit. În cadrul slujbei părintele profesor Pompiliu Gavra, a rostit un deosebit cuvânt de învăţătură despre pocăinţă şi apropiere de Dumnezeu, corelat cu Evanghelia zilei – pilda Fiului Risipitor,ca model de întoarcere şi pocăinţă: „nu există viaţă, prospeţime, curăţire, fericire şi rod veşnic decât atâta vreme cât sufletul petrece întru Hristos. Câtă vreme stă astfel, acel suflet e o binecuvântare atât pentru el cât şi pentru alţii”. La finalul cuvântului de învăţătură, părintele profesor a vorbit cu ardentă pasiune, despre importanţa exemplului părinţilor în educaţia copiilor, pentru a deveni fii de nădejde a Bisericii strămoşeşti.

La finalul serii, părintele paroh Mihai Ardelean a mulţumit tuturor, preoţi şi credincioşi pentru participare, dând slavă lui Dumnezeu, pentru că preţ de câteva clipe sufletele tuturor s-au contopit în comuniunea unui ritual străbun. Totul s-a încheiat cu o agapă creştinească oferită de femeile din comitetul parohial, în frunte cu doamna primar, făcându-se tot acum şi programările viitoarelor întâlniri care vor avea loc în Postul Paştilor.