Cerc pastoral-misionar în parohia Gurahonţ

Vineri, 25 martie 2011, cu prilejul Sfintei Sărbători a Bunei Vestiri credincioşii parohiei Gurahonţ şi ai parohiilor învecinate au avut bucuria participării la o trăire duhovnicească în biserica din Gurahonţ, cu hramul Buna Vestire. Cu acest prilej s-a oficiat Sfânta Taină a Maslului cu începere de la orele 16:00. Cei 14 preoţi prezenţi au înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul Acestei Sfinte Taine a bisericii. Frumuseţea slujbei a fost sporită de bogatul cuvânt de învăţătură rostit de părintele protopop Ioja Beni, care a subliniat în cuvântul sfinţiei sale perioada de urcuş duhovnicesc în care ne aflăm arătând că la baza multor suferinţe şi boli stă păcatul, iar acum e momentul în care biserica ne cheamă ca prin Sfintele Taine să primim iertarea şi părtăşia cu Iisus Hristos prin Sfânta Împărtăşanie. De asemeni a îndemnat credincioşii prezenţi la iubire jertfelnică, unii faţă de alţii după modelul Mântuitorului Iisus Hristos, materializând aceasta şi prin milosteniile faţă de cei ajunşi în necazuri.

La întrunirea Cercului misionar, tema „Iertare şi Sfinţire prin Sfintele Taine” a fost prezentată de părintele Luşcă Ciprian din parohia Zimbru. Părintele în cuvântul său a arătat temeiul scripturistic al Sfintelor Taine şi modul în care Harul nevăzut al Duhului Sfânt se coboară asupra noastră lucrând în măsura în care noi reuşim să ne deschidem sufleteşte şi Să-l primim, iertarea păcatelor şi sfinţirea vieţii noastre. Prin diferite exemple desprinse din viaţă părintele Luşcă a căutat să atragă atenţia asupra urmărilor dezastruoase a unor păcate asupra sănătăţii trupeşti şi sufleteşti. În încheiere spunea părintele, iertarea şi sfinţirea vieţii sunt la îndemâna noastră doar trebuie să ne hotărâm pentru acestea, perioada Sfântului Post fiind timpul prielnic în acest sens. În calitate de gazdă preotul paroh Moţ Dorel a mulţumit părintelui protopop Ioja Beni, colegilor preoţi aparţinători cercului misionar, dar şi credincioşilor prezenţi în număr impresionant în Sfânta biserică. A urmat o agapă frăţească la care au luat parte preoţii, preotesele şi cântăreţii bisericeşti.