CLOPOTELE ŞI CRUCILE BISERICII “NAŞTEREA DOMNULUI” DIN MICĂLACA VECHE AU FOST SFINŢITE

Duminica Lăsatului sec de brânză a însemnat pentru credincioşii parohiei Arad Micălaca Veche prilej de aleasă bucurie, aceasta întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul de la demisolul bisericii aflate în construcţie.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a transmis celor prezenţi îndemnurile potrivite perioadei liturgice în care ne găsim, întemeiate pe citirile biblice ale Duminicii din Epistola către Romani a Sf Apostol Pavel, cap 13, 11-14; 14, 1-4 şi din Sfânta Evanghelie după Matei, cap. 6, 14 – 21, care oferă principalele mijloace de aşezare a creştinului pe calea postului ce stă să înceapă: lepădarea lucrurilor întunericului, îmbrăcarea cu armele luminii, umblarea cuviincioasă şi îmbrăcarea în Domnul Hristos. Contextul scrierii epistolei către locuitorii capitalei Imperiului roman, păgân, aduce până în zilele noastre actualitatea cuvintelor apostolului privind grija pe care fiecare se cuvine a o avea atât în privinţa ţinerii postului de mâncare, cât şi, sau mai ales, a nejudecării semenului, a feririi de tot ce se înfăţişează ca păcat. Evanghelia iertării din Duminica aceasta va adeveri pentru tot omul dacă a înţeles cuvintele Rugăciunii Domneşti, anume că iertarea divină nu poate avea loc fără  acordarea ei între semeni. Comorile de care vorbeşte Sfânta Scriptură, comori ale bunătăţii, ale dragostei, ale facerii de bine, trebuiesc adunate acolo unde-i este locul inimii, acolo unde nu pot fi distruse nici de rău-voitări, nici de stricăciunea lumii.

Înalpreasfinţia Sa a menţionat prezenţa într-un număr frumos a copiilor din parohie îmbrăcaţi în stihare, care la momentul potrivit au rostit Crezul, împreună cu toţi credincioşii, dând un adevărat exemplu de răbdare şi cuminţenie, spre mângâierea părinţilor şi a bunicilor lor, crescând cu darul lui Dumnezeu în viaţă.

La finalul Sfintei Liturghii a fost hirotesit duhovnic părintele Valentin Herbei, noul preot al parohiei Buhani, protopopiatul Sebiş.

A urmat momentul emoţionant şi, totodată, dătător de nădejde în viitor pentru credincioşii şi preoţii parohiei, anume sfinţirea celor două cruci care vor fi aşezate pe cupola centrală a bisericii şi pe turnul clopotniţă aflat în preajma acesteia, cât şi a celor trei clopote, turnate la Insbruck, Austria.

Părintele paroh Iacob Bupte, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru prezenţa şi împreuna rugăciune înalţătă Milostivului Dumenzeu în această zi premergătoare Sfântului Post al Paştilor, precum şi credinsioşilor care din strădania muncii lor au făcut cu putinţă ca într-un timp cât mai scurt crucile bisericii să o străjuiască, iar clopotele, după trebuinţă, pe vii să îi cheme, pe morţi să îi plângă, fulgerele să le frângă.