CONFERINŢĂ SPIRITUALĂ LA CENTRUL CULTURAL-PASTORAL „SF. IERARH NICOLAE” AL PAROHIEI ARAD-BUJAC

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae”, care funcţionează în cadrul parohiei Arad-Bujac, protopopiatul Arad, s-a desfăşurat joi, 10 martie, a.c., conferinţa spirituală cu tema: „Frumuseţea şi folosul sfintelor slujbe din Postul Mare”, susţinută de către Preacuviosul ieromonah dr. Iustin Popovici de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog. Tema, actuală şi binevenită, a fost prezentată de către conferenţiar cu competenţa celui care a aprofundat- o pe parcursul studiilor doctorale la Facultatea de Teologie din Atena. Participanţii interesaţi au avut posibilitatea de a- şi procura de la autor, cu acest prilej, cartea: „Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite. Studiu istorico-liturgic”, apărută cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei în editura eparhială.

La acest eveniment cu caracter pastoral-misionar au participat credincioşii parohiei, dar şi din alte parohii ale municipiului Arad, elevi seminarişti , studenţi teologi, profesori de Religie, preoţi.

În debutul conferinţei, preotul paroh a prezentat activităţile cultural- spirituale şi misionare care se desfăşoară la acest Centru, inaugurat în anul 2008 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi programul conferinţelor ce vor fi susţinute aici, cu binecuvântarea Chiriarhului, în fiecare joi din perioada Postului Mare.

La finalul conferinţei Preacuviosul ierom. Iustin Popovici a răspuns întrebărilor auditoriului, legate de tema conferinţei şi de alte probleme şi preocupări de ordin religios-moral ale acestora.