Cursuri pentru manager de proiect la Moneasa

La Moneasa vor începe cursurile în vederea certificării ca manager de proiect a celor 460 preoţi sau reprezentanţi ai parohiilor în cadrul proiectului „Implicarea preoţilor şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”.

Duminică, 27 martie a.c., după săvârşirea slujbei de seară specifică Postului Mare în biserica parohială din Moneasa, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a adresat un cuvânt de bun venit tuturor participanţilor, dorind ca activităţile desfăşurate să fie încununate cu succes, în vederea slujirii cu folos a semenilor. Înaltpreasfinţia a arătat semnificaţia perioadei în care ne găsim, deodată în preajma Bunei Vestiri şi în Duminica Sfintei Cruci, a împletirii sărbătorilor cu dată fixă cu cele având dată schimbătoare. Însăşi vremea Postului Mare în care ne aflăm este rânduită cu o dorinţă şi disponibilitate din partea oamenilor de a împărtăşi bucuria şi lumina Învierii şi celor care, din diferite pricini, au parte de încercări, suferinţe şi dureri peste puteri. Cursurile de pregătire şi perfecţionare se vor desfăşura până la Praznicul Înălţării Sfintei Cruci din acest an, fiind parcă aşezate sub semnul Crucii, prin Jertfa Mântuitorului pentru lume şi prin jertfa unora pentru alţii. Prezenţa aici, a adăugat Chiriarhul Aradului, vine să sprijine o profesionalizare a clerului şi credincioşilor participanţi în domeniul larg al slujirii semenului aflat în nevoi. Suntem bucuroşi să fim gazda, pe parcursul celor şase luni, a preoţilor şi credincioşilor din parohii ale Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei, nădăjduind într-o bună şi frumoasă colaborare şi pe viitor pentru binele fraţilor noştri întru Hristos.

Este de reamintit faptul că prin intermediul acestui proiect se doreşte o implicare mai mare a preoţilor şi a credincioşilor din parohii, membrii ai consiliilor şi comitetelor parohiale, în sprijinul:

–  copiilor şi tinerilor;

–  familiilor cu mulţi copii, inclusiv familii monoparentale;

–  victimelor violenţei în familie;

–  victimelor traficului de persoane;

–  persoanelor de etnie romă;

–  persoanelor dependente şi cu dizabilităţi;

–  persoanelor aflate în detenţie;

–  persoanelor inactive, şomeri, mai ales din comunităţile rurale.

Atenţia va fi îndreptată spre susţinerea de programe educativ-formative de educaţie extracurriculară în şcoli pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi responsabilitate în rândul elevilor, spre înfiinţarea de centre comunitare pentru tineri, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru victimele violenţei familiale, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru vîrstnici, centre de consiliere a victimelor traficului de persoane, programe pentru persoanele cu dizabilităţi, înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socială şi medico-socială proprii sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private, proiecte de protecţie a mediului, proiecte economice generatoare de noi locuri de muncă.

Proiectul „Implicarea preoţilor şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţei 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi se desfăşoară pe o durată de 24 luni, de către Arhiepiscopia Aradului, în parteneriat cu Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Devei şi Hunedoarei şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia.