ŞEDINŢĂ PE PROBLEME CATEHETICE ŞI PASTORAL-MISIONARE LA CENTRUL EPARHIAL DIN ARAD

Activitatea de catehizare, în special a copiilor şi a tinerilor, activităţile cu caracter misionar-pastoral legate de menţinerea credincioşilor în dreapta credinţă, au constituit întotdeauna o prioritate în Arhiepiscopia Aradului, la nivelul Centrului Eparhial, la protopopiate şi la parohii.

Istoricul fenomenului pătrunderii elementului neoprotestant şi sectar în urmă cu un secol în România, fixează zona Aradului ca fiind una de prim impact. Dar aceeaşi sursă confirmă şi faptul că tot aici au activat cei mai zeloşi misionari şi luptători cu sectarismul: episcopii Ignatie Papp, Grigorie Comşa, Andrei Magieru, preoţii Gheorghe Ciuhandu, Ilarion Felea, Simeon Şiclovan, Petru Deheleanu şi mulţi alţii. Astăzi evaluările statistice confirmă faptul că, chiar dacă procentul nonortodocşilor în judeţ este mai ridicat, aceasta nu se datorează unor treceri masive de la credinţa ortodoxă, ci unor cauze demografice, obiective.

Pentru a intensifica activitatea misionar-pastorală şi catehetică în eparhie, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, miercuri, 16 martie, la Centrul Eparhial din Arad, a avut loc consfătuirea părinţilor protopopi şi a coordonatorilor cu cateheza la nivelul protopopiatelor Arhiepiscopiei Aradului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte:

1)  Impulsionarea activităţilor catehetice în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor” prin organizarea, la nivel de parohie, protopopiat şi eparhie, a  Concursului naţional de creaţie creştină „Copilul în familie”, cu cele două secţiuni, literară şi de creaţie artistică;

2)  Analiza activităţii Cercurilor pastoral-misionare din cuprinsul Arhiepiscopiei pe anul 2010, fixarea tematicilor  şi a graficului desfăşurării acestor Cercuri în anul 2011.

3)  Aspecte legate mediatizarea activităţilor pastoral-misionare, catehetice, sociale şi administrativ-bisericeşti prin de abonarea parohiilor la ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române şi la publicaţiile eparhiale „Biserica şi Şcoala” şi „Calea mântuirii”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a trasat câteva coordonate la temele aflate pe ordinea de zi, în lumina hotărârilor sinodale privind activitatea misionară pe care trebuie să o desfăşoare Biserica în contextul actual. Înaltpreasfinţia Sa a cerut părinţilor protopopi şi coordonatorilor cu cateheza o mai pronunţată implicare pe tărâm pastoral-misionar, care să reflecteze  activităţi concrete la fiecare parohie.

În final participanţii au mulţumit Înaltpreasfinţitului Timotei pentru prezenţă şi pentru grija permanentă pe care o are pentru bunul mers al activităţilor catehetice şi pastoral-misionare din eparhie.