SFÂNTA TREIME, IZVORUL ŞI TEMEIUL UNITĂŢII FAMILIEI CREŞTINE

Aşa s-a intitulat tema consfătuirii preoţilor  aparţinători Cercului misionar  Sebiș I, condus, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de preotul  Traian Luştrea. Întâlnirea  a avut loc în parohia ortodoxă Rănuşa, în data de 24 februarie  2011.

Tema  a fost susţinută de către preotul gazdă, părintele Flavius Suciu. În susţinerea temei Preacucernicia sa a arătat că definirea dogmei despre Sfânta Treime, meritul Sfintilor Părinti de la Sinoadele I si II ecumenice, de la Niceea, 325 respectiv Constantinopol, 381, îşi găseşte rezonanţe şi pentru ceea ce priveşte unitatea familiei, aşa cum este aceasta văzută în Biserica creştină. Biserica a elaborat, pe baza învăţăturii Mântuitorului Hristos, cuprinsă in Sfanta Scriptura si Sfânta Tradiţie, Crezul – Mărturisirea de credinţă a Bisericii – normativ până la sfârşitul veacurilor.

Biserica Ortodoxă nu şi-a schimbat şi nu îşi va schimba vreodată viziunea asupra familiei, care are drept temei iubirea Sfintei Treimi şi icoană văzută Familia Sfântă, în care Fiul lui Dumnezeu a crescut «cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul, la Dumnezeu şi la oameni» (Luca 2, 52). Rolul Bisericii, prin fiecare slujitor al ei, este acela de a susţine şi afirma valorile familiei şi a întări poziţia acesteia în societate. Familia este parte a întregului, trup din trupul Bisericii.

S-a discutat despre aspecte practice cu privire la săvârșirea Sfintelor Taine, a Botezului şi a Cununiei, despre spovedanie și canoanele de la spovedanie. Părintele Protopop Beni Ioja a prezentat o scurtă  istorie a parohiei Rănuşa, locul de naştere al Preacucerniciei sale.

Au participat la întâlnire preoţii: Beni Ioja,  Traian Luștrea, Marius Ioan Leucuţa, Ioan Iercoșan, Avram Matcău, Cătalin Rus Mercea, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș, Valentin Herbei şi Flavius Suciu.

Următoarea întâlnire a preoţilor din acest Cerc pastoral – misionar va avea loc în luna martie, în parohia Aldeşti.