CONFERINŢĂ DUHOVNICEASCĂ SUSŢINUTĂ DE ÎNALTPREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI

Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Ierarh Nicolae”, al parohiei  Arad-Bujac, a găzduit joi, 31 martie a.c., conferinţa cu tema „Repere de lumină şi spiritualitate în capodoperele poetice şi de creaţie literară din vremea Postului”, susţinută de către Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

În prezenţa unui auditoriu numeros, de diferite vârste şi ocupaţii, în special tineri care activează în cadrul Centrului parohial Arad-Bujac, elevi şi studenţi teologi, profesori, preoţi de la parohii din municipiul Arad, Înaltpreasfinţia Sa a structurat expunerea pe trei coordonate:

– ortodoxia care spiritualizează: duminicile „de învăţătură” ale Postului;

– un „ pelerinaj” prin creaţiile literare şi poetice din  Post, şi la autorii lor;

– profunzimea teologică a mesajului slujbelor Canonului cel Mare şi a imnului Acatist din Săptămâna a V-a din post.

Faptul că toate confesiunile creştine prăznuiesc în acest an Sfintele Paşti la aceeaşi dată calendaristică a permis vorbitorului, în debut, un scurt excurs teologic-istoric asupra Pascaliei şi a împărţirii duminicilor în cadrul anului bisericesc, a modului în care se calculează data căderii Paştilor,

Prezentarea importanţei duminicilor Postului Mare, denumite sugestiv, în special cu referire asupra încărcăturii teologice şi a profunzimii învăţăturii de credinţă, a constituit primul punct al expunerii, cu concluzia că Ortodoxia este trăire şi cunoaştere carte spiritualizează prin icoană, prin isihie, prin cruce, prin asceză, prin post şi rugăciune.

Pomenirea Cuviosului Ioan Scărarul (30 martie) şi a Cuvioasei Maria Egipteanca (1 aprilie), în proximitatea zilei conferinţei, a fost leit-motivul care a prilejuit Înaltpreasfinţiei Sale, în continuare, un excepţional excurs asupra frumuseţii patristice şi asupra valorii creaţiilor literare şi poetice întâlnite în perioada Postului Mare. Sunt prezentate: Scara, operă fundamentală a cuviosului Ioan Scărarul sau Sinaitul; Canonul cel Mare, al Sfântului Andrei Criteanul, una dintre cele mai importante opere ale imnografiei despre pocăinţă; Viaţa Cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca, un cutremurător exemplu de înnoire sufletească, povestită de Cuviosul Zosima şi scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, cel care a scris şi viaţa sfântului Ioan cel Milostiv şi a alcătuit Slujba Sfinţirii Apei celei Mari; Acatistul Maicii Domnului, imnul prin excelenţă al încrederii poporului credincios în ocrotirea Maicii Domnului, cum declară limpede faimosul său proimion” „Apărătoarei Doamne”.

În finalul conferinţei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a răspuns întrebărilor auditoriului, legate de teme conferinţei şi de alte preocupări spirituale ale celor prezenţi.