Spovedania şi împărtăşania copiiilor din Parohia Ineu

Perioada Postului Mare este prin excelenţă un timp al pocăinţei, al întoarcerii omului către Dumnezeu şi al improprierii mântuirii aduse de Domnul nostru Iisus Hristos prin jertfa de pe crucea Golgotei şi prin triumfătoarea Sa înviere din morţi. Apropierea de luminata zi a Sfintelor Paşti trebuie făcută printr-o pregătire sufletească adecvată, iar primirea Sf. Taine a Spovedaniei şi Împărtăşaniei, în cadrul slujbelor bisericeşti, este esenţială.

De aceea, şi în Parohia Ineu credincioşii şi copiii au venit la biseric „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” într-un număr mare în săptămânile şi duminicile acestui Post, spre a se spovedi şi a se împărtăşi cu dumnezeieştile Taine.

Astfel, în Duminica a patra din Postul Mare mai multe clase de elevi de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, însoţiţi şi coordonaţi de profesorii de religie Ardelean Lăcrămioara, Gaşpar Marcel şi Şandor Cristian, au participat la slujbele Utreniei şi Liturghiei Sf. Vasile cel Mare.

De dimineaţă, copiii prezenţi la biserică (preponderent din cl. V-VIII) au fost spovediţi de către părintele paroh Ardelean Cristian, mărturisindu-şi păcatele, întărindu-se în credinţă şi luând putere de  la Dumnezeu să săvârşească fapte bune.

Apoi, în timpul Sfintei Liturghii, domnul profesor Şandor Cristian a citit Apostolul zilei iar elevii, alături de credincioşii prezenţi, au rostit Simbolul Credinţei ortodoxe şi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”. La momentul potrivit, pregătiţi sufleteşte, un număr de aproximativ 50 de copii s-au împărtăşit cu dumnezeieştile Taine, primind în fiinţa lor Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos spre dobândirea vieţii veşnice.

În cuvântul de învăţătură, preotul Ardelean Cristian a explicat pericopa evanghelică cu tămăduirea copilului lunatic (Mc. 9,17-32) dar s-a referit şi la copilărie ca stare de nevinovăţie şi blândeţe pe care Dumnezeu o lasă în fiinţa fiecărui om încă de la început. Părintele a spus că „această stare iniţială de nevinovăţie şi curăţire sufletească trebuie cultivată permanent în devenirea ulterioară a copilului iar factorul cel mai important de educaţie religioasă şi apropiere de Dumnezeu rămâne Biserica. Frecventarea slujbelor acesteia de către copii, de orice vârstă ar fi ei, este capitală în formarea personalităţii morale iar părinţii au un rol foarte mare în acest sens. Pentru a-şi păstra identitatea şi vigoarea spirituală, orice familie creştină, formată din părinţi şi copii, dar şi din alţi membri, trebuie să stea într-o relaţie permanentă cu Dumnezeu şi cu aşezământul mântuirii lăsat de El pe pământ, care este Biserica.”

În cursul săptămânilor Postului Mare, dimineaţa în zilele de miercuri şi vineri, s-au săvârşit slujbele Ceasurilor şi Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite a Sf. Grigorie Dialogul. Elevii participanţi au fost implicaţi activ în cultul divin, citind psalmi din slujba Ceasurilor, paremii din cadrul Liturghiei şi lăudând pe Dumnezeu prin cântare, alături de cei din strană.

De asemenea, au fost spovediţi aproape toţi elevii claselor I-IV (15 clase), a căror profesor de religie este domnul Gaşpar Marcel. Trebuie subliniat şi faptul că multe dintre aceste clase au venit la biserică însoţite de doamnele învăţătoare ale şcolii de la Ineu, care la rândul lor sunt bune credincioase ale parohiei şi colaborează foarte bine cu preotul. Aşa de exemplu la slujbele divine din ziua de miercuri din săptămâna a cincea a postului pascal, au venit la biserică trei clase de elevi însoţite de doamnele învăţătoare Viaşu Mura (cu cl. a III-a A), Alda Ana (cu cl. a II-a A) şi Bucatoş Ancuţa (cl.a III-a B).

Alături de elevii claselor primare, au participat la sfintele slujbe şi s-au spovedit şi elevi de la ciclul liceal însoţiţi de doamna prof. Ardelean Lăcrămioara. După terminarea Liturghiei, doamna profesor le-a prezentat acestora erminia şi semnificaţia aşezării icoanelor în biserică, precum şi rolul lor în desfâşurarea rugăciunii comunitare.