„COPILUL ÎN FAMILIE”- ETAPA FINALĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În cadrul unor momente sărbătoreşti: consfătuirea anuală a profesorilor de Religie precedată de sfinţirea şi darea în folosinţă a cabinetului de Religie al Grupului Şcolar industrial „Aurel Vlaicu” din municipiul Arad, Concursul naţional de creaţie religioasă „Copilul în familie”, desfăşurat în cadrul programului catehetic „Hristos Împărtăşit copiilor” şi-a desemnat câştigătorii, în data de 12 mai, a.c. şi în Arhiepiscopia Aradului.

La aceste evenimente a participat Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, însoţit de Pr.Vasile Pop, consilier cultural şi diac. prof Florin Sirca, inspector pentru disciplina Religie, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, directori de şcoli, părinţii protopopi şi coordonatorii cu cateheza din protopopiate, profesorii de Religie din întreaga eparhie, preoţi, elevi.

Cu prilejul sfinţirii cabinetului de Religie, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a adresat celor prezenţi un cuvânt părintesc despre importanţa educaţiei religioase în şcoală, despre valoarea icoanei, a imaginii religioase, ca factor de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor şi deprinderilor religios- morale. Chiriarhul a apreciat strădania cadrelor didactice ale şcolii şi a elevilor de la Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad, care au înfrumuseţat cu haină picturală acest cabinet, prin diplome, conferite din partea Arhiepiscopiei Aradului.

Festivitatea de premiere la Concursul „ Copilul în familie” a avut loc în sala festivă a şcolii gazdă. Au fost desemnaţi câştigătorii locului întâi care vor reprezenta Arhiepiscopia Aradului la etapa naţională, la cele două secţiuni, literară şi artistică: Alexandra Cristea, clasa a VII-a, parohia Arad-Bujac, pentru secţiunea literară şi Denisa Simina, clasa a VIII-a, parohia Almaş, protopopiatul Sebiş, pentru secţiunea artistică. Toţi concurenţii au fost răsplătiţi generos din partea sfintei Arhiepiscopii de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, cu premii şi daruri, iar preoţilor îndrumători li s-au conferit diplome de merit.

În cuvântul adresat participanţilor Înaltpreasfinţia Sa a subliniat contextul în care se încheie concursul patriarhal: natura cu frumuseţea florilor în plină primăvară, dar şi apropiata încheiere a anului şcolar, aducătoare de coroniţe şi premii pentru elevii sârguincioşi. Profesorilor de Religie le-a adresat mulţumiri pentru activitatea desfăşurată la catedră, subliniind importanţa legăturii dintre Biserică şi Şcoală, dintre profesorul de Religie şi ierarhul său, cu a cărui binecuvântare îşi desfăşoară activitatea în învăţământ, cu preotul paroh, în cadrul activităţii catehetice parohiale. Înaltpreasfinţia Sa a felicitat pe toţi profesorii şi preoţii care s-au implicat în competiţia patriarhală de creaţie religioasă „Copilul în familie”, dedicată de către Preafericitul Patriarh Daniel şi de către Sfântul Sinod, Anului omagial al Tainei Botezului şi al Sfintei Cununii.