Vizite chiriarhale la hotarul Eparhiei

Duminica  7 august credincioşii parohiei Şiclău, protopopiatul Arad împreuna cu preotul paroh au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească prilejuită de hramul bisericii şi totodată de descinderea Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu în mijlocul lor. Ierarhul a fost întâmpinat de soborul de preoţi aparţinători cercului misionar Chişineu Criş, având în frunte pe Părintele Dr. Nicu Breda, protopopul Aradului care a adresat un cuvânt de bun venit Înaltpreasfinţiei Sale.

Biserica parohială din localitatea Şiclău datează din anul 1765 având ca hram „Schimbarea la Faţă” a Domnului. Pictura Bisericii a fost executată în anul 1906 de pictorul Ion Zaicu. În decursul timpului s-au făcut lucrări interioare de restaurare a picturii, iar între anii 2010-2011 s-au executat lucrări exterioare de retencuire şi înlocuire a acoperişului. Toate aceste lucrări s-au realizat de către preotul paroh, iconom Sava Radu împreună cu credincioşii parohiei şi alţi donatori.

După slujba de binecuvântare a lucrărilor a urmat Sfânta Liturghie arhierească. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei în cuvântul de învăţătură a tâlcuit legătura dintre pericopele biblice ale zilei, Apostolul şi Sfânta Evanghelie în sensul comuniunii credincioşilor din cadrul Bisericii şi în virtutea  cărora aceştia lucrează pentru propăşirea ei ca şi a societăţii dând ca exemplu jertfelnicia lor prin lucrările executate la biserica parohială. La finalul Sfintei Liturghii preotul paroh a făcut o scurtă dare de seamă referitoare la reparaţiile efectuate mulţumind în numele consiliului, comitetului parohial şi al credincioşilor Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru slujire şi binecuvântare rugând pe Atotputernicul Dumnezeu să dăruiască tuturor mulţi ani binecuvântaţi de rodnice împliniri.

După agapa creştinească Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei împreună cu Prea Cuviosul Părinte Justinian Tibil, stareţul Mănăstirii Teiuş din Caransebeş în calitatea de oaspete la eveniment, împreună cu părintele protopop Nicu Breda a vizitat parohiile Grăniceri şi Socodor pentru lămurirea unor probleme curente administrative legate şi de primăriile locale. De asemenea a asistat la lucrările cercului pastoral Chişineu Criş desfăşurate sub conducerea preotului Liviu Savulov de la parohia Chişineu Criş I în parohia Şiclău. Referatul principal cu titlul „Pregătirea pentru Sfânta Liturghie” susţinut de preotul paroh a dus la numeroase dezbateri de ordin pastoral-misionar.

La încheierea vizitelor chiriarhale ale zilei la ceas de seară Înaltpreasfinţia  Sa a poposit şi în biserica parohiei Cintei punând la sufletul credincioşilor câteva îndemnuri cu referire la Evanghelia zilei.