VIZITA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA ARAD

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat în perioada 24-26 septembrie o vizită canonică în Eparhia Aradului, cu ocazia sfinţirii noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai, care a avut loc duminică, 25 septembrie. Întâistătătorul Bisericii noastre a ajuns vineri seara pe aeroportul din Timişoara, unde a fost întâmpinat de IPS Părinte Arhiepiscop Timotei şi de membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. Apoi, delegaţia s-a îndreptat către Reşedinţa arhiepiscopală. Aici, chiriarhul eparhiei i-a mulţumit Patriarhului României pentru prezenţa în mijlocul arădenilor şi a mărturisit că este o mare cinste pentru eparhie. De asemenea, Patriarhul Daniel a arătat că această vizită este una de recunoştinţă şi de preţuire a jertfelniciei şi dărniciei credincioşilor arădeni pentru noua biserică a Mănăstirii Arad-Gai.

 

„Ne bucurăm să venim şi în această parte a ţării, pentru că este mai apropiată de zona în care m-am născut, dar şi pentru că se fac lucrări frumoase. De asemenea, ne bucurăm să preţuim şi activitatea monahală din această zonă, mai ales că aici se află cea mai veche mănăstire, cu o continuitate neîntreruptă de la 1177, şi anume Mănăstirea Hodoş-Bodrog, încât suntem bucuroşi să subliniem importanţa mărturiei ortodoxe a continuităţii noastre. Totodată, am făcut acest gest pentru a arăta recunoştinţă Arhiepiscopiei Aradului, care sprijină în mod dinamic activităţile majore ale Patriarhiei Române”, a subliniat Preafericirea Sa. La final, Corul de cameră „Vestitorii” şi tineri teologi de la instituţiile de învăţământ teologic din Arhiepiscopia Aradului au susţinut un scurt recital muzical.

 

În prima zi a vizitei pastoral-misionare, sâmbătă, 24 septembrie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Mănăstirea Hodoş-Bodrog, una dintre cele mai vechi vetre monahale din ţara noastră. Aşezat la aproximativ 15 km de municipiul Arad, pe cursul inferior al Mureşului, ca un adevărat „grănicer” al Ortodoxiei, aşezământul monahal se distinge prin fidelitatea, continuitatea şi statornicia faţă de credinţa ortodoxă, precum şi prin păstrarea şi preţuirea valorilor de patrimoniu sacru. Obştea monahală de aici se află sub Acoperământul Maicii Domnului. În biserica veche se păstrează o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în braţe din secolul al XII-lea. Tot în biserica veche a mănăstirii, soborul de slujitori ai obştei monahale a oficiat un Te Deum în cinstea Preafericitului Părinte Patriarh. Apoi, IPS Arhiepiscop Timotei a prezentat mănăstirea şi lucrările care s-au efectuat.

Mănăstirile au un rol important în păstrarea şi preţuirea valorilor deosebite ale patrimoniului cultural sacru, a reliefat Patriarhul României în continuare. „Un popor care îşi arată continuitatea în istorie ca popor creator de valori este un popor cu o demnitate mai mare. Noi, în general, am îndurat istoria, dar, cu toate acestea, am şi creat în istorie valori. Biserica aceasta are valoare de simbol prin continuitatea ei istorică, prin fidelitatea faţă de credinţa ortodoxă în faţa prozelitismului eterodox de-a lungul veacurilor, mai ales începând cu secolul al XIII-lea, când o mulţime de mănăstiri ortodoxe asemănătoare au fost distruse din cauza prozelitismului occidental. De asemenea, are o valoare de simbol a demnităţii noastre prin faptul că frumosul din lumea aceasta vizibilă este un îndemn, o călăuză, spre a căuta frumuseţile netrecătoare ale Împărăţiei cerurilor. Biserica ortodoxă pictată este cerul pe pământ, pentru ca pe pământeni să-i înalţe duhovniceşte la ceruri. Este o mărturisire a credinţei noastre în lumina Învierii şi în lumina Taborului, a transfigurării. De aceea, iconografia ortodoxă nu este o simplă podoabă estetică, ci este veşmântul liturgic al comunităţii monahale sau parohiale mărturisitoare a Preasfintei Treimi şi rugătoare în faţa Preasfintei Treimi”, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Bodrogul are valoare de simbol, mai ales când ne arată cum trebuie să păstrăm valorile moştenite. Au existat închinători înainte de 1177 şi această continuitate ne îndeamnă să fim statornici, să nu părăsim dreapta credinţă pentru bani, pentru că altfel ne umplem buzunarele de bani, dar ne golim sufletul de adevărul dreptei credinţe. Statornicia acestei obşti monahale arată că cei care s-au rugat aici au avut simţul eternităţii şi dorul veşniciei şi, în acelaşi timp, ne arată că au contat mai mult pe ajutorul lui Dumnezeu decât pe propriile lor forţe”, a evidenţiat Preafericirea Sa, care a dăruit Mănăstirii Hodoş-Bodrog o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie, primul volum al Proloagelor (sept.-febr.), cele trei volume dedicate Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, vol. IV şi V ale Filocaliei, şi câteva cărţi duhovniceşti. După slujba de Te Deum, Patriarhul a vizitat paraclisul şi muzeul mănăstirii.

Vizita Patriarhului României în Arhiepiscopia Aradului a continuat, a doua zi, 25 septebrie, la Mănăstirea Arad-Gai, unde a sfinţit noua biserică a mănăstirii cu hramul „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului” şi a săvârşit Sfânta Liturghie. Din sobor au făcut parte: IPS Arhiepiscop Timotei, PS Lukian, Episcopul sârbilor ortodocşi din Budapesta şi Timişoara, PS Episcop Sofronie al Oradiei, PS Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei, PS Episcop Gurie al Devei şi Hunedoarei, PS Daniil, Episcopul Daciei Felix, PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

După procesiunea cu moaştele care au fost depuse în piciorul Sfintei Mese din altar, ungerea pereţilor cu Sfântul şi Marele Mir şi stropirea cu agheasmă, PF Părinte Patriarh Daniel a arătat că biserica este o poartă a cerului, deoarece în biserică cerul coboară pe pământ pentru ca noi, pământenii, să ne înălţăm duhovniceşte la ceruri. După slujba de sfinţire, maica stareţă Magdalena Borteş a primit rangul de stavroforă. În cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că pericopa evanghelică ne arată taina Bisericii lui Hristos, taina slujitorilor Bisericii şi a fiecărui creştin. „Avem de-a face în Evanghelia de astăzi cu puterea harului lui Dumnezeu, care schimbă situaţii, stări şi vocaţii. Schimbă eşecul în reuşită, înfrângerea în biruinţă. Iisus Domnul schimbă prin pescuirea minunată profesiunile din pescari de peşti în pescari de oameni, adică cei care adună în Biserica Lui oameni pentru mântuire, aşa cum sunt adunaţi peştii într-o corabie. Corabia în care se afla Mântuitorul Iisus Hristos cu ucenicii preînchipuia însăşi taina Bisericii.” De asemenea, Preafericitul Părinte a subliniat că harul lui Dumnezeu se dă celor care au muncit mult şi care au înţeles că totul nu constă în dibăcia sau înţelepciunea lor, ci mai întâi în ajutorul lui Dumnezeu şi a precizat că Evanghelia ne mai arată cum Dumnezeu schimbă sensul vieţii noastre. „Aşa se întâmplă în viaţa noastră uneori când ne facem propriul nostru plan, propriile noastre proiecte, dar vine o întâmplare neaşteptată, o suferinţă, sau o nouă şansă la care nu ne-am gândit şi ni se schimbă viaţa, pentru că Dumnezeu ne respectă libertatea, dar Îşi respectă şi propria Sa libertate de a chema pe oameni la un plan al mântuirii lumii pe care la început ei nu-l înţeleg, pentru că se află în exteriorul lui, dar când intră în planul lui Dumnezeu, atunci se bucură cu o bucurie negrăită şi sfântă. Această evanghelie este una a speranţei, şi anume că atunci când ajungem la o nereuşită, să nu disperăm, ci întru răbdare, rugăciune şi speranţă, să aşteptăm ajutorul lui Dumnezeu, care vine nu când vrem noi şi nici cum vrem, ci cum doreşte El, pentru că pregăteşte ceva mai bun şi mai mare”, a mai spus Preafericirea Sa.

La sfinţirea noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai şi la Sfânta Liturghie au participat numeroşi credincioşi, asemănaţi de Patriarhul României cu peştii duhovniceşti care s-au adunat la sfinţirea unei noi corabii, a unei noi biserici.

Biserica „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului” a Mănăstirii Arad-Gai a fost construită între anii 2002 şi 2009, întrucât biserica-monument istoric „Sfântul Simeon Stâlpnicul”, care datează din anul 1762, ctitorie a episcopului Sinesie Jivanovic, era neîncăpătoare pentru credincioşii pelerini. Pentru întărirea duhovnicească a obştei şi a credincioşilor, în anul 2007 au fost aduse părticele din moaştele mai multor sfinţi, un fragment din lemnul Sfintei Cruci şi o icoană reprezentând Acoperământul Maicii Domnului. Din 21 noiembrie 2009, stareţa mănăstirii este stavrofora Magdalena Borteş, iar duhovnic este protosinghelul Cleopa Jurj.

„În numele acestei vetre ortodoxe, cu smerenie mulţumim celor prezenţi trupeşte şi sufleteşte, îndeosebi celor ce au ostenit printr-o adevărată misiune creştinească să scrie un act de istorie bisericească. Pe drept cuvânt, datorăm această dovadă, înaintea tuturor, Preafericitului Părinte Patriarh, prin exprimarea întregii gratitudini, ca şi a desăvârşitului devotament filial. În pericopa Sfintei Evanghelii se vorbeşte de două corăbii, în care ucenicii pescari s-au ostenit pentru hrana cea de toate zilele. Or, în înţelegerea tradiţională, corabia este simbolul Bisericii. Prin grija părintească arătată eparhiei aţi trimis în largul mării vieţii două corăbii, adică s-au rânduit două sfinte lăcaşuri şi case ale lui Dumnezeu care să adune mulţimea credincioşilor, după cum în Sfânta Evanghelie mrejele prind pe cea a peştilor, ei înşişi fiind tainic însemnul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii (IHTIS). Simţirea unanimă este aceea că gândul celui ce a împlinit această misiune de sus se îndreaptă spre înălţarea Catedralei Mântuirii Neamului pe care o ctitoreşte în inima ţării şi la care toţi fiii Bisericii noastre trebuie să conlucreze spre desăvârşire”, a spus, după Sfânta Liturghie, IPS Arhiepiscop Timotei.

La final, Patriarhul nostru a dăruit Mănăstirii Arad-Gai un set de Sfinte Vase, o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie, primul volum al Proloagelor (sept.-febr.), cele trei volume dedicate autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, vol. IV şi V ale Filocaliei, un album cu activităţile Patriarhiei Române şi câteva cărţi duhovniceşti. De asemenea, au fost evidenţiaţi cei care s-au ostenit la construirea şi împodobirea lăcaşului de cult.

„Diploma Sfântului Constantin şi Elena” a fost acordată părintelui protos. Cleopa Jurj, stareţei mănăstirii, stravrofora Magdalena Borteş, proinstareţei Ieroteia Avram; Diploma de vrednicie „Sfântul Andrei, ocrotitorul României”, a fost oferită reprezentanţilor autorităţilor locale şi de stat.

Vizita Patriarhului României a continuat după-amiază la Catedrala arhiepiscopală din Arad, unde a binecuvântat pictura, și s-a încheiat prin vizitarea Seminarului Teologic Liceal din Arad în dimineața zilei de 26 septembrie.