Cerc pastoral-misionar la Baraţca

Duminică, 06 noiembrie 2011, în Parohia Baraţca a avut loc întrunirea preoţilor ce alcătuiesc Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jidoi Ioan. Biserica de aici (1947) are hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Cu acest prilej  un  soborul de preoţi (compus din Pr. paroh Jigovan Aurel, Pr. Jidoi Ioan de la Parohia Radna, Pr. Rusu Gheorghe de la Parohia Păuliş, Pr. Florea Ioan de la Parohia Miniş, Pr. Cora Gheorghe de la Parohia Milova, Pr. Ardelean Cornel de la Parohia Chelmac, Pr. Ciurlea Sorin de la Parohia Conop, Pr. Murgu Marius de la Parohia Groşii Noi şi Pr. Balint Cosmin de la Parohia Bătuţa) a  oficiat Maslu de obşte. Tema pregătită de Pr. paroh Jigovan Aurel a fost: ,,Naşterea de prunci ca dar şi binecuvântare a Cununiei, naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fără credinţă)”.

La final Pr. Coordonator al Cercului Radna, Pr. Ioan Jidoi, a rostit câteva cuvinte legate şi de importanţa pericopei evanghelice citite la Sf. Liturghie; învierea fiicei lui Iair, arătând că prin prezenţa noastră în Biserică dobândim de la Hristos, Doctorul sufletelor noastre, izbăvire şi ieartare de păcate, vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti, accentuând credinţa statornică pe care trebuie să o avem în Dumnezeu. ,,Iair, ca reprezentant a Legii Vechi, îngenunchează înainte Mântuitorului care a venit să plinească Legea”.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească.