Credinţa care rodeşte

Oraşul Sântana situat în partea de vest a României este cunoscut prin pământul său roditor şi prin vrednicia locuitorilor chiar şi dincolo de graniţele ţării.

Sântana are şi coordonatele sale spirituale care rodesc neîncetat. Oraşul Sântana numără peste 10.000 de credincioşi ortodocşi grupaţi în cele trei parohii: Săntana I, Săntana II şi Comlâuş, precum şi credincioşi catolici, penticostali, baptişti, adventişti, cu toţii înfrăţiţi sub acelaşi nume de „sântănean”. De aici o emulaţie în zidire duhovnicească.

Acum este rândul ortodocşilor să se afirme în vremurile pe care le trăim, prin construirea unei monumentale biserici ortodoxe.

În data de 5 iunie 2005 s-a pus piatra de temelie noii biserici de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu în parcul din centrul oraşului Sântana. De atunci ne-am ridicat din treaptă în treaptă, încât dimensiunile şi măreţia ei încep să prindă contur.

În urmă cu trei săptămâni am sfinţit cele trei cruci, care s-au instalat pe cele trei turle ale bisericii. Urmează să sfinţim înca patru cruci, care se vor instala pe acoperişul sfântului altar şi pe acoperişul celor două abside laterale, precum şi o cruce deasupra icoanei hramului bisericii, închinate Sfintei Treimi şi Naşterii Maicii Domnului.

În 31 octombrie 2011, în prezenţa şi spre bucuria unui număr mare de credincioşi am ridicat cele trei turle şi le-am aşezat pe cele trei turnuri ale bisericii. A fost un moment memorabil pentru oraşul Sântana.

Cu acest prilej, preotul paroh Ioan Crainic şi diaconul Adrian Crainic împreună cu toţi credincioşii care muncim la această zidire şi suntem beneficiarii direcţi ai ei, aducem cuvenita noastră mulţumire tuturor donatorilor, şi le zicem: ”Binecuvintează Doamne casa şi familiile lor, precum şi binecuvintează Doamne pe cei ce aduc daruri şi fac bine pentru sfânt locaşul acesta, primind cu toţii recunoştinţa şi dragostea noastră”. Sunteţi cu toţii ctitorii de bază ai bisericii noastre.