„Fericiţi cei milostivi că aceia se vor milui.”

Îndemnaţi de cuvintele Sfintei Scripturi şi receptivi la nevoile celor de lângă ei, care se află în nevoi, 30 de elevi ai Grupului Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, care activează în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, îndrumaţi de d-na Lăcrămioara Melania Ardelean, profesor de religie şi coordonator S.N.A.C. la nivelul instituţiei, au desfăşurat vineri, 4 noiembrie 2011, o acţiune de voluntariat la Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Ineu.

Acţiunea a presupus donarea de legume şi fructe către familiiile nevoiaşe identificate anterior de către voluntari. Cu acest prilej, tinerii voluntari au donat 126 kg de legume şi fructe de care au beneficiat  21 de familii ai căror copii sunt asistaţi în Centrul de Zi.

Pe această cale doamna director Lavinia Crişan de la C.Z.I. a transmis mulţumirile ei  tinerilor voluntari de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, care au răspuns, an de an şi cu alte prilejuri nevoilor celor asistaţi social.

Acţiunea a avut loc sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care, în parteneriat cu Asociaţia „Children′s High Level Group”, au organizat în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2011 campania socială de sprijinire a copiiilor aflaţi în dificultate, denumită „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”. Scopul acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii şi profesorii din unităţile de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente.