Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Mina – ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Ziua de 11 noiembrie este o zi aparte pentru profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Aceasta întrucât în această zi îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul Paraclisului din curtea Facultăţii, alături de Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, prăznuit în ziua de 21 ianuarie.

Şi în anul acesta, Sfântul Mare Mucenic Mina, a fost cinstit după cum se cuvine, cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit patronul şi ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune. Joi seara în ajun a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie.

A doua zi, au fost săvârşite în chip solemn slujba Utreniei sfântului, şi în continuare Sfânta Liturghie de praznic, încununată de slujirea Întâistătătorului eparhiei noastre, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. Faptul că ierarhul locului a slujit la hramul Paraclisului Facultăţii ne-a umplut de o tainică bucurie, înţelegând din aceasta preocuparea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscopiscop pentru bunul mers al şcolii noastre teologice şi pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi pe care-i pregătim.

Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori slujitori şi de către studenţii Facultăţii cu o vie emoţie şi bucurie sufletească, fiind condus în Sfânta Biserică unde a slujit Sfânta Liturghie de hram, răspunsurile liurgice fiind date de către cele două străni formate din studenţii Facultăţii, sub conducerea dascălului de muzică, d-nul Conf. univ. dr. Mircea Buta. Slujba Sfintei Liturghii arhiereşti a împărtăşit o mare bucurie tuturor celor prezenţi în sfântul locaş. La sfârşitul ei au fost binecuvântate prinoasele aduse în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina şi de asemenea, a fost săvârşită o panahidă mică pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.

La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul locului a rostit un cuvânt de învăţătură deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat astfel că Sfântul Mare  Mucenic Mina ne arată prin pilda vieţii sale că adevărata cinstire trebuie acordată numai lui Hristos, Domnul şi Stăpânul nostru, fiind din această privinţă un model autentic de slujire a lui Hristos pentru toţi preoţii şi viitorii slujitori ai Sfântului Altar, dar şi pentru toţi credincioşii Bisercii.

Cuvântul de mulţumire adresat ierarhului a fost rostit la sfârşitul Sfintei Liturghii de către Părintele Ştefan Negreanu, care a mulţumit Înaltpreasfinţitului pentru dragostea părintească arătată, pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură, invitându-l ca ori de câte ori timpul îi îngăduie, să poposească în mijlocul profesorilor şi studenţilor, la rugăciune, în Paraclisul Facultăţii.

La slujba Sfintei Liturghii a participat de asemenea Părintele Decan al Facultăţii, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, alături de ceilalţi părinţi profesori.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Mare Mucenic Mina, alături de Sfântul Maxim Mărturisitorul, aduc prin rugăciunile lor înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvânatre pentru Facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi!