Teologie şi spiritualitate la parohia Sântana

Duminică, 30 octombrie a avut loc la Parohia Ortodoxă Sântana I, consfătuirea lunară a preoţilor din Cercul Pastoral-Misionar III – Sântana, din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului.

Sfânta Taină a Maslului săvârşită de un sobor format din 9 preoţi şi un diacon, a precedat conferinţa. Părintele Paşca Nicolae de la Parohia Zărand, care este şi coordonatorul Cercului Pastoral-Misionar, a vorbit credincioşilor despre câteva principii religios-morale ale creştinului: lepădarea de sine, pocăinţa, plânsul, smerenia şi rugăciunea.

Conferinţa a avut loc la casa parohială, unde au fost dezbătute două teme. Prima temă, „Sfânta Taină a Cununiei” a fost susţinută de părintele paroh Eftimie Dobrean. Tema, bine pregătită, a fost aleasă în contextul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a anului 2011 „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”.

Cealaltă temă a fost susţinută de părintele prof. Călin Dragoş de la Parohia Olari – „Despre exegeza patristică a Sfintei Scripturi – moduri complementare de interpretare a textului biblic (Origen şi Sfântul Ioan Casian). S-a studiat în special pilda iconomului necredincios din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul al XVI-lea.

Toţi preoţii s-au implicat în discuţii prin expunerea opiniilor personale pe cele două subiecte, concluzionând însă, prin învăţătura dogmatică a Bisericii noastre Ortodoxe.

După discuţii, întregul sobor de 10 slujitori au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Întâlnirea a avut un scop practic şi a îmbogăţit cunoştiinţele preoţilor pentru dobândirea mântuirii lor şi a credincioşilor pe care îi păstoresc.