Moment cultural la Ineu

În data de 6 oct. 2011 a avut loc inaugurarea Muzeului Ţării Zarandului din oraşul Ineu, împlinindu-se astfel o mai veche dorinţă a întregii comunitaţi locale. Acest muzeu a fost înfiinţat în vechea clădire a şcolii primare din oraş, pusă la dispoziţie de Primăria din Ineu, la iniţiativa domnului profesor Preda Sima de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul”. Acesta a beneficiat de sprijinul logistic (în obiecte) a unor parohii ortodoxe şi a unor cetăţeni din Ineu şi de pe raza acestuia, precum şi de îndrumarea ştiinţifică a unor mebrii de la Muzeul Judeţean din Arad.Spaţiul muzeal a fost amenajat în trei săli de prezentare, fiecare dintre ele cuprinzând câte un domeniu specific. În prima sală se află vechi obiecte meşteşugăreşti şi artizanale specifice zonei ineuane: război de ţesut, fus pentru făcut ghemele de lână, leagăn pentru copil, covată pentru frământat aluatul de pâine, oluri şi farfurii din lut şi o colecţie diversă de ştergare brodate manual. În a doua sală se află o expoziţie de  desene şi picturi ce abordează o tematică variată: arhitectură, portretistică umană şi reprezentări abstracte. A treia sală este dedicată istoriei şi cuprinde foarte multe fotografii, îndeosebi din perioada celor doua războaie mondiale, dar şi pagini de ziare şi manuscrise  aparţinând diferitelor epoci. Tot aici se mai află şi o veche cruce metalică cu postament inscripţionată „INRI” donată muzeului de Parohia Ortodoxă din Ineu.  Pe holul muzeului se gasesc mai multe fotografii de epocă cu vechea cetate a Ienopolei, delegaţia Ineului la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1918, podul de lemn peste râul Crişul Alb, moscheea turcească şi ţărani îmbrăcaţi în costume populare. Muzeul mai conţine şi alte obiecte care urmează să fie aşezate, ulterior, în locuri special amenajate.

La invitaţia prof. Preda Sima, Pr. Ardelean Cristian de la Parohia Ortodoxă Ineu a săvârşit o slujbă de Sfinţire a apei şi a muzeului, salutând iniţiativa întregii comunităţi locale de  înfiinţare a  acestui aşezământ cultural-istoric, unicul de acest fel de pe raza urbei ineuane. De asemenea, la această ceremonie au mai participat elevii clasei a IV-a C de la Grupul Şcolar  „Mihai Viteazul” din Ineu însoţiţi de învăţătoarea Ruje Florica şi prof. de religie Gaşpar Marcel, precum şi doamna bibliotecară Chiş Doina.

Întreaga festivitate s-a încheiat cu viziterea sălilor muzeului de către toţi participanţii, nutrind speranţa ca pe viitor acesta să se îmbogăţească cu cât mai multe vestigii şi obiecte de valoare istorică iar pragul să-i fie trecut de cât mai mulţi localnici, dar şi călători prin oraşul Ineu.