Sărbătoarea patronului spiritual al Catedralei „Sfânta Treime”

În zilele de 12 şi 13 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad şi-a prăznuit unul din patronii spirituali. Cu voia Părintelui ceresc, Catedrala adăposteşte o părticică din sfintele moaşte al Sfântului Ioan Gură de Aur, primite în dar de la Vatican şi aşezate într-o frumoasă raclă din argint confecţionată la Monetăria Naţională.

Sâmbătă, 12 noiembrie 2011, la ceasul Vecerniei, Înalt Preasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit rânduiala slujbei de seară, unită cu Litia. În cadrul Litiei, a avut loc procesiunea de înconjurare a Catedralei cu sfintele moaşte, purtate pe umeri de către soborul slujitor. Preoţi şi credincioşi, cu făclii aprinse, au intonat troparul Sfântului, dând glas sentimentelor de cinstire, şi au rostit rugăciuni stăruitoare către Dumnezeu şi Sfântul Ioan Gură de Aur. După intrarea în Biserică, credincioşii s-au închinat şi au sărutat atât sfintele moaşte cât şi icoana Sfântului.

Seara s-a încheiat cu un cuvânt de învăţătură rostit de către Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, cuprinzând o biografie a Ierarhului antiohian, plasată în contextul istoric al acelei vremi. Darul oratoriei a fost dublat de îndelunga răbdare, astfel că la sfârşitul vieţii Sfântul a rostit memorabilele cuvinte: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Duminică, 13 noiembrie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Chiriarhul Aradului. Întreaga slujbă s-a aflat sub ocrotirea Sfântului sărbătorit, fiind un rod al lucrării liturgice pe care ne-a transmis-o până în ziua de azi.

În cuvântul său de învăţătură, ierarhul a arătat că Sfântul Ioan a fost „unul dintre cei mai  mari scriitori pe care i-a dat Creştinismul. Viaţa sa a fost închinată Altarului şi celor năpăstuiţi. Supranumit «Ambasador al săracilor», a avut mulţi ucenici care i-au continuat slujirea şi mărturia sa creştină, dar şi adversari care l-au duşmănit din cauza jertfelniciei pentru Biserică şi a dragostei pentru aproapele. Cei care năpăstuiau pe fraţii lor i-au fost contrari până a părăsit scaunul Constantinopolului. Sfintele sale moaşte au fost aşezate cu cinste în biserica din Constantinopol, pentru liniştea sufletească a celor care l-au persecutat. Mormintele persecutorilor s-au cutremurat până Sfântul a revenit în cetatea sa de păstorire”.

Sfântul Ioan Hrisostom rămâne un model de oratorie şi trăire creştină, atât prin viaţa sa, cât şi prin scrierile sale, acestea fiind o importantă parte a Tradiţiei bisericeşti.

Tâlcuind pericopa evanghelică din Duminca a 25-a după Rusalii, Luca 10, 25-37, a Samarineanului milostiv, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei a identificat tipurile de relaţii dintre oameni: om pentru om, om pe lângă om şi om contra om. „Viaţa noastră nu este una singuratică, ci este în mijlocul societăţii, fie că e familia, obştea apropiată sau lumea în ansamblul ei. În afară de raportul cu sinele, omul trebuie să cultive şi raporturile cu cei din jur”.

Mântuitorul Iisus Hristos a rostit Pilda Samarineanului milostiv, pentru a răspunde învăţătorului de Lege, care l-a întrebat cine este aproapele său. Pilda se încheie tot cu o întrebare adresată de Hristos învăţătorului, prin care acesta recunoaşte că aproapele celui căzut între tâlhari a fost cel care şi-a făcut milă cu el. În final Mântuitorul îl îndeamnă: „Mergi şi fă şi tu asemenea” (Luca 10, 37).

Pericopa apostolică, de la Efeseni 4, 1-7 „este una dintre cele mai răscolitoare pericope”, datorită tematicii abordate: unitatea Duhului în legătura păcii. „Una dintre virtuţile teologice, nădejdea, presupune credinţa şi iubirea în care să păstrăm unitatea Duhului creştin pe care Hristos Domnul îl statorniceşte între noi toţi”.

Întreaga operă a Bisericii, arătată prin lucrarea misionară, ne învaţă să împlinim dragostea faţă de om, în numele unui principiu dumnezeiesc. Sfinţii Ioan cel Milostiv şi Ioan Cassian au fost amintiţi ca modele vrednice de jertfă şi propovăduire.

În seara zilei, s-a oficiat Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur şi Taina Sfântului Maslu. Sfintele Moaşte au fost aşezate la locul cuvenit din Catedrala arădeană, unde se găsesc pe întreg parcursul anului.