Cerc pastoral-misionar la Radna

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, duminică,  26 februarie 2012,  în biserica  parohiei Radna, protopopiatul Lipova, a avut loc prima întâlnire a preoţilor din Cercul misionar nr. 2 Radna, sub coordonarea părintelui Ioan Jidoi. Cu acest prilej, un sobor de preoţi în frunte cu Pr. Crinel Onea, Protopopul Lipovei, a oficiat Sfântul  Maslu de obşte.

Fiind anul omagial al Sf. Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, tema dezbătută la această întâlnire a fost: Sf. Maslu, temeiul scripturistic al Tainei, prefigurări în VT, precum şi prezenţa Tainei în NT. şi a fost  susţinută de Pr. Balint Cosmin de la Parohia Bătuţa.

Abordând elemente teoretice legate de realitatea tainei Maslului în Sf. Scriptură,vorbitorul a evidenţiat faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor.

Maslul a fost profeţit în Vechiul Testament în legătură cu persoana lui Mesia. La porunca lui Dumnezeu se practică vindecarea bolilor de tot felul, terapia aceasta fiind însoţită de acţiuni menţionate în Legea veche (mai ales în Deuteronom), şi de jertfe speciale săvârşite. Nu doar la poporul evreu grija pentru cei suferinzi era o prioritate majoră. Bunăoară, lumea greco-romană utiliza în cadrul unor ritualuri de vindecare uleiul de măsline. În NT Maslul, din porunca Mântuitorului, primeşte caracterul de Taină pe care Sf. Apostoli au săvârşit-o asupra creştinilor ( vezi Sf. Ap. Iacob 5,14-15).

Pr. Protopop Onea Crinel, Protopopul Lipovei, la invitaţia preotului paroh Ioan Jidoi a rostit un cuvânt de învăţătură adresând totodată îndemnul  ca la început de Post să ne aplecăm mai mult asupra aproapelui nostru aflat în nevoi în această perioadă de grea încercare exprimându-şi bucuria de a fi în mijlocul credincioşilor din parohia Radna.

La final Părintele  coordonator al cercului Radna a făcut un bilanţ al activităţii Cercului în 2011, arătând într-o sinteză temele abordate care vin să răspundă un probleme de actualitate pentru Biserica noastră :familia creştină, arătănd că pentru 2012 grija noastră se va îndrepta înspre cei nevoiaşi prin toate mijloacele pe care biserica le are la îndemână.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească la care au participat preoţii şi credincioşii prezenţi la acest festin liturgic.