Pomenirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Arad

Ca în fiecare an, ziua pomenirii Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur devine prilej binecuvântat de sărbătoare pentru profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, aceştia au organizat festivităţi deosebite care au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Veche.

La momentul predicii, Chiriarhul a omagiat personalitatea sfinţilor trei ierarhi ca ilustrând prin învăţătura şi viaţa lor, la modul cel mai înalt, numirea de părinţi şi dascăli ai Bisericii, iar pentru profesorii, studenţii şi elvii şcolilor teologice îndemnul la adâncirea disciplinei patristice. Ei au reprezentat de fapt veacul de aur al Bisericii îmbogăţind teologia şi înfrumuseţând trăirea creştină. Într-un context ecumenic lucrarea lor este o permanentă invitaţie de întoarcere la izvoarele ortodoxiei- aceasta îndeosebi acum, la încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru unitaea creştinilor- a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

După slujba din biserică a urmat conferinţa tematică, desfăşurată în Aula Facultăţii, în prezenţa Ierarhului, a Rectorului Universităţii, D-na. Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, a profesorilor şi studenţilor. Aceasta a fost susţinută de PC. Pr. Asist. dr. Călin Dragoş, tema disertaţiei axându-se pe problematica hristologică prezentă în operele teologice ale acestor trei sfinţi ierarhi. La finalul conferinţei, corul bărbătesc al Facultăţii, condus de Conf. dr. Mircea Buta, a intonat câteva piese corale, fiind intercalate aici trei lecturi din operele Sfinţilor Trei Ierarhi. Manifestarea s-a încheiat cu o agapă oferită de către cadrele didactice.