Simpozion naţional de Teologie liturgică

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, şi cu prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului şi a Preasfinţitului Părinte dr. Nicodim Nicolaescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, în zilele de 27-28 martie 2012 s-au desfăşurat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, lucrările Simpozionului naţional de Teologie Liturgică sub genericul: Taina Sfântului Maslu – implicaţii eclesial – liturgice şi terapeutic-pastorale.

Simpozionul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului, sub coordonarea P. Cuv. Protos. Dr. Teofan Mada şi a PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, dimpreună cu Pr. Lect. Dr. Lucian Farcaşiu, Conf. Dr. Cristinel Ioja şi Pr. Lect. Dr. Filip Albu.

La lucrările acestui Simpozion naţional au fost invitaţi din vreme ierarhi şi profesori de Teologie liturgică din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din ţară şi străinătate.

În deschiderea acestui eveniment ştiinţific, marţi 27 martie 2012 a.c., ora nouă, s-a oficiat un Te Deum în capela Facultăţii.

 

Sesiunea inaugurală a fost deschisă de PC Părinte Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, care a salutat pe oaspeţii prezenţi, evidenţiind importanţa de excepţie a acestei manifestări ştiinţifice din perspectivă  eclezial-pastorală şi socială.

În continuare au luat cuvântul: ÎPS Prof. Dr. Laurenţiu Streza (Mitropolitul Ardealului); ÎPS Dr. Timotei Seviciu (Arhiepiscopul Aradului); Prof. univ. Dr. Lizica Mihuţ (Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad); PS Dr. Nicodim Nicolăescu (Episcopul Severinului şi Strehaiei); Pr. Prof. dr. Nicolae D. Necula (Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din Bucureşti); Protos. Lect. Dr. Teofan Mada (Inspector eparhial, Arhiepiscopia Aradului),  accentuându-se, din variate perspective, importanţa şi implicaţiile eclesial-teologice, liturgice şi pastoral-misionare ale unei acestei manifestării academice. Corul bărbătesc al Facultăţii a susţinut, apoi, un scurt concert coral.

 

La prima sesiune de lucru, desfăşurată în Aula Facultăţii de Teologie şi moderată de PC Pr. Lect. Dr. Ioan Bizău & Conf. Dr. Ciprian Streza, au fost prezentate următoarele referate:

ÎPS Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza (Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Andrei Şaguna din Sibiu)

Taina Sfântului Maslu reflectată în manuscrisul 18 din Biblioteca Mitropoliei Ardealului

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantinos Karaisaridis, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, Grecia)

Sfântul Maslu: prezentare istorică, teologică şi pastorală

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Bucureşti)

Ce abateri liturgice şi canonice întâlnim la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu

Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi)

Hristos-doctorul sufletelor şi al trupurilor în Tainele Bisericii. O abordare liturgică

 

La a doua sesiune de lucru, în după-amiaza aceleiaşi zile, desfăşurată în incinta Mânăstirii Arad-Gai şi moderată de PC pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula & Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, s-au prezentat următoarele referate:

Dr. Ciprian Streza, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Şaguna”, Sibiu)

Legătura dintre Taina Sfântului Maslu şi celelalte Sfinte Taine

Pr. Conf. Univ. Dr. Dumitru Vanca, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-Iulia)

Tainele de restaurare după Molitflenicul lui Ioan Zoba din Vinţ (1689). Privire critică asupra Rânduielii Sfântul Maslu, a Spovedaniei şi a Botezului

Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Bizău, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)

Rugăciunea pentru bolnavi în documentele liturgice ale Bisericii primare

După o scurtă pauză, organizatorii au programat o masă rotundă cu tema Teologia Liturgică. Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi, avându-i ca moderatori pe:Înaltpreasfinţitul Părinte Prof. Dr. Laurenţiu Streza, Preacucernicul Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula şi pe Preacucernicul Pr. Prof. Dr. Viorel Sava.

 

În cadrul celei de-a treia sesiuni, desfăşurată în Aula Facultăţii de Teologie în data de 28 martie şi moderată de Pr. Conf. Dr. Marian Vâlciu & Protos. Dr. Teofan Mada au fost prezentate următoarele referate:

Pr. Conf. Univ. Dr. Marian Vâlciu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Târgovişte)

Taina Sfântului Maslu în practica liturgică a Bisericii Ortodoxe

Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Pietroaia, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Galaţi)

Slujba Sfântului Maslu. O analiză teologico-liturgică

Protos. Lect. Dr. Teofan Mada, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad)

Boală şi terapie în Teologia Ortodoxă

Lect. Univ. Dr. Cristian Cercel, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova)

Răscumpărarea omului reflectată în conţinutul rugăciunilor Tainei Sfântului Maslu

Pr. Lect. Dr. Emil Cioară, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea)

Taina Sfântului Maslu – mijloc sacro-terapeutic în pastoraţia bolnavilor

Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad)

Asocierea Tainei Sfântului Maslu cu Molitfele Sfântului Vasile cel Mare în practica liturgică românească. O evaluare teologico-liturgică

Referatele au fost urmate de ample discuţii şi dezbateri în urma cărora au fost formulate numeroase propuneri cu privire la tematicile abordate pe sesiuni.

 

Participanţii la acest simpozion au avut în atenţia dezbaterilor lor tema propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru 2012 şi anume: Anul Sfântului Maslu şi al  îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română. În acest sens, profesorii de Teologie liturgică au ajuns la următoarele concluzii:

a)      Taina Sfântului Maslu este una dintre cele şapte Taine ale Bisericii, adresându-se deopotrivă credincioşilor bolnavi trupeşte, cât şi celor bolnavi sufleteşte. În cadrul Slujbei Maslului, ca şi în cadrul celorlalte Taine, Mântuitorul Hristos este prezent real, dăruind vindecare în perspectiva desăvârşirii persoanei umane şi a integrării ei continue în realitatea Bisericii, ca Trup mistic al Său;

b)      Taina Sfântului Maslu este un act sacramental, restaurator şi unificator, care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc. Aceasta întrucât, pentru Biserică şi teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală;

c)      Taina Sfântului Maslu are fundamente biblice şi patristice, rânduiala ei actuală fiind rezultatul practicii Bisericii primare şi al dezvoltării ulterioare a cultului ei;

d)      Este necesar să reflectăm asupra diferitelor practici marginale privitoare la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, îndreptând eventualele abateri pentru a realiza o formă unitară de slujire, în fidelitate faţă de Tradiţia liturgică a Bisericii Ortodoxe;

e)      Taina Sfântului Maslu are importante implicaţii pastoral-misionare, reflectând grija Bisericii faţă de cei suferinzi şi actualizând slujirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Doctorul sufletelor şi al trupurilor”.

 

În urma dezbaterilor din cadrul mesei rotunde, cu tema Teologia liturgică. Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi, au fost formulate următoarele concluzii:

  1. Teologia liturgică este una dintre ştiinţele de bază ale Teologiei ortodoxe, în cadrul ei sintetizându-se atât învăţătura de credinţă, cât şi spiritualitatea Bisericii. Astfel, ea stă în strânsă relaţie cu  toate celelalte discipline teologice, exprimând ethosul Ortodoxiei, pe coordonatele dogmă – spiritualitate – cult;
  2. Întrunirea profesorilor de Teologie liturgică a fost un prilej de reflecţie asupra a ceea ce s-a împlinit în acest domeniu în trecut, de sesizare a marilor sinteze realizate, de evidenţiere a personalităţilor care au reprezentat cu cinste această disciplină şi de a surprinde accente, direcţii şi perspective, care pot configura dezvoltarea şi aprofundarea acestei ştiinţe în viitor;
  3. Demersul nostru nu a avut în vedere doar inventarierea a ceea ce s-a realizat în acest domeniu, ci, dimpotrivă, acela de a surprinde aspectele şi deschiderile ce vin în întâmpinarea marilor întrebări şi provocări pe care lumea contemporană le adresează Bisericii în ceea ce priveşte slujirea şi misiunea ei liturgic-pastorală;
  4. Cercetarea de până acum a scos în evidenţă faptul că aspectul didactic al Teologiei liturgice trebuie să păstreze relaţia vie cu realităţile pastoral-misionare ale Bisericii, dovedind astfel o strânsă legătură între studiul şi prezentarea aprofundată a adevărurilor de credinţă exprimate în cult, cu însăşi viaţa şi spiritualitatea ortodoxă;
  5. În urma discuţiilor care au avut loc s-a propus înfiinţarea Asociaţiei liturgiştilor ortodocşi români „Ene Branişte”. În vederea redactării unui proiect de statut a fost stabilită o Comisie coordonată de către PC Pr. Prof. dr. Nicolae D. Necula, având ca membri pe: Pr. Prof. dr. Viorel Sava, Pr. Conf. dr. Dumitru Vanca, Pr. Lect. dr. Lucian Petroaia şi Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu;

Având în vedere cele afirmate  mai sus, credem că este necesară organizarea de întruniri anuale ale profesorilor de Teologie liturgică. La propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, următoarea întrunire va avea loc, în anul 2013, la Sibiu.