Parteneriat Biserică – Şcoală la Şimand

În săptămâna 2 – 6 aprilie în învăţământul pruniversitar s-au desfăşurat, în cadrul săptămânii „şcoala altfel”, diferite activităţi educative ce au vizat în principal transpunerea în practică a unor cunoştinţe dobândite în procesul de învăţare. În cadrul acestor activităţi, într-un parteneriat Biserică – Şcoală, s-au desfăşurat unele acţiuni care i-au implicat şi pe elevii Şcolii Generale din Şimand. Sub îndrumarea profesorului de la catedra de Religie Ortodoxă şi cu sprijinul tuturor cadrelor didactice, toţi elevii de religie ortodoxă au fost spovediţi şi împărtăşiţi. În cadrul activităţilor desfăşurate în şcoală, s-a organizat un concurs pe cicluri de studiu având ca obiectiv realizarea de icoane pictate pe sticlă legate de tema Răstignirii şi Învierii Mântuitorului Hristos, ouă încondeiate şi felicitări de Sfintele Paşti. În data de 5 aprilie a avut loc festivitatea de premiere la care a luat parte ca invitat şi preotul Gosta Gabriel, parohul bisericii ortodoxe din Şimand. Au fost acordate câte 3 premii la fiecare secţiune, după cum urmează: „Felicitări de Paşti” clasele I-IV: locul I – Delia Para (cls. a II-a); locul II – Melinda Irşai (cls. I); locul III – Claudia Baba (cls. a IV-a); „Ouă încondeiate” clasele I-IV: locul I – Vlad Bătrînuţ (cls. a II-a); locul II – Mihai Drîmbe (cls. I); locul III – Caudiu Ujoc (cls. a IV-a); „Ouă încondeiate” clasele V-VIII: locul I – Andreea Danci (cls. a VI-a); locul II – Mălina Maier (cls. a VII-a); locul III – Raluca Ungurean (cls. a VI-a); „Icoane pe sticlă” clasele V-VIII: locul I – Diana Chiş (cls. a VI-a) şi Emanuela Morar (cls. a VII-a). Premiile, acordate cu sprijinul parohiei ortodoxe din Şimand, au constat în diplome, pachete cu dulciuri şi răcoritoare, iar cei mai merituoşi copii au primit o invitaţie la pizza.