CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În sala de festivităţi a grupului Şcolar ,,Aurel Vlaicu” din municipiul Arad, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a avut loc, joi, 14 iunie, consfătuirea profesorilor de Religie din cadrul eparhiei arădene. În debutul acţiunii s-a desfăşurat festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului naţional ,,Alege şcoala”, etapa la nivelul protopopiatului Arad. Premiile consistente acordate de către organizatori câştigătorilor celor trei secţiuni: literară, artistică şi multimedia au fost însoţite de diplome de merit înmânate fiecăruia de către chiriarh. Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvinte de apreciere şi binecuvântare a strădaniilor tuturor participanţilor, incluzând între aceştia şi pe părinţii copiilor, preoţii şi profesorii de Religie îndrumători, coordonatorii cu cateheza şi părinţii protopopi din eparhie, subliniind importanţa pe care Biserica o acordă prevenirii abandonului şcolar şi promovării legăturii fireşti pe care copiii trebuie să o aibe cu Biserica, prin grija preotului şi a profesorului de Religie. Alături de câştigătorii din celelalte protopopiate, aceşti copii se vor întrece în cadrul etapei eparhiale a concursului, elaborând lucrări sub genericul: ,,Şcoala din pridvorul Bisericii”.

Lucrările consfătuirii profesorilor de Religie au fost coordonate, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Timotei, de către cucernicul diacon prof. Florin Sirca, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. După prezentarea unui raport asupra activităţilor derulate în anul şcolar 2011- 2012 şi a calendarului mişcării personalului didactic din perioada următoare: concursul de titularizare, completări de catedre vacante, supliniri pentru anul şcolar viitor, a urmat un  moment festiv de premiere a cadrelor didactice care s-au distins prin activităţi curriculare şi extracurriculare cu elevii, în cadrul concursurilor şi olimpiadelor şcolare, în anul de referinţă. Rând pe rând, cei nominalizaţi au fost răsplătiţi cu diplome de excelenţă, acordate de către  Arhiepiscopia Aradului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, înmânate posesorilor de către chiriarh. Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural, a prezentat în continuare coordonatele proiectului programei şcolare la disciplina Religie la clasa pregătitoare, precum şi principiile directoare ale preconizatei programe şcolare la Religie pentru întregul învăţământ preuniversitar, în lumina recentelor hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii noastre.

În finalul consfătuirii Înalt Preasfinţitul Timotei a adresat celor prezenţi un cuvânt părintesc în care a subliniat preocuparea conducerii Bisericii, a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru optimizarea predării Religiei în şcoală, arătând legătura permanentă care trebuie să existe între Biserică şi Şcoală şi care este întreţinută în primul rând prin profesorii de Religie, clerici şi laici, aceştia având datoria de a se arăta vrednici de încredeinţarea ce li s-a dat prin binecuvântarea ierarhică. Înalt Preasfinţia Sa a  felicitat în încheiere pe toţi cei prezenţi pentru activitatea pe care o depun, urându-le o binemeritată odihnă în apropiata vacanţă şcolară.