Susţinerea probelor de aptitudini pentru admiterea la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad a avut loc joi, 31 mai 2012, examenul de admitere în clasa a IX-a de liceu, probele de aptitudini. Ziua a început cu rugăciunea de dimineaţă, la capela Seminarului, la care au participat profesorii şi elevii seminarişti din clasele a IX-a – a XII-a, dar şi, pentru prima oară, plini de emoţie, candidaţii la examenul de admitere, precum şi părinţii acestora.

A urmat examinarea medicală, proba orală, constând în verificarea dicţiei şi a aptitudinilor muzicale, examenul încheindu-se cu proba scrisă, constând din subiecte aparţinând programei de Religie din clasele a VII-a şi a VIII-a.

După absolvirea clasei a VIII-a şi susţinerea examenelor de evaluare naţională se vor înscrie în 4-5 iulie 2012 la Seminarul arădean, în baza rezultatelor obţinute la examenul de admitere, la care au fost declaraţi admişi 24 de elevi.