Hram la mănăstirea Feredeu

Situată în podgoria Aradului, mănăstirea Feredeu din protopopiatul Lipova, purtând hramul Sfântului prooroc Ilie, a primit, ca în fiecare an, vizita Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în prezenţa unui număr mare de pelerini, veniţi din împrejurimi sau mai de departe, a autorităţilor locale şi a reprezentanţilor unor culte religioase.

La timpul cuvenit, în cuvântul de învăţătură rostit, sub genericul ,,omul lui Dumnezeu”, potrivit recunoaşterii contemporanilor în cuvinte redate de însăşi Sfânta Scriptură (III Regi 17,24), Înalt Preasfinţia Sa a făcut referire la marea lucrare a proorocilor Vechiului Testament, de veghere asupra credinţei adevărate şi dreptăţii în lume, de asemeni asupra trebuinţelor poporului în vremuri de strâmtorare sau neajunsuri. ,,Viaţa sfântului prooroc prăznuit arată vrednicia acestuia, în sensul menţionat, pentru care a şi fost încununat cu înălţarea minunată la cer. Imnul principal al zilei, între altele, îl numeşte ,,temeiul  proorocilor şi al doilea mergător al venirii lui Hristos” şi ca pe unul ce ,, bolile goneşte şi pe cei leproşi curăţeşte…şi celor ce îl cinstesc le izvorăşte tămăduiri”. Apostolul zilei (Iacob 5) este citit şi la Taina Sf. Maslu, căreia îi este închinat întregul an în Biserica noastră, iar Evanghelia (Luca 4) aminteşte zicerea: ,,doctore, vindecă-te pe tine însuţi !”, cu privire şi la virtuţile profetului Ilie şi ale lui Elisei, ucenicul său, vindecători trupeşti şi sufleteşti ai celor din vremea lor, bucurându- se, pentru mijlocirile lor, chiar de un cult popular. De aceea multe biserici şi mănăstiri sunt închinate Sf. Ilie, între care în eparhia Aradului, Feredeul, în Arhiepiscopia Timişoarei, Izvorul Miron- Româneşti şi mănăstirea de la Dobreşti, ctitorie a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Izvorul de la Vasiova, în episcopia Caransebeşului ”, a  arătat ÎPS Timotei.

În încheierea praznicului, Prea Cuviosul Arhimandrit Ilarion, stareţul sfintei mănăstiri, a mulţumit ierarhului pentru participare şi pentru întreaga purtare de grijă arătată cu consecvenţă soborului şi nevoilor mănăstirii, de asemenea, clericilor prezenţi, pelerinilor care cercetează acest binecuvântat aşezământ monahal.